Anne Adının Düzeltilmesi Davasında Küçüğe Kayyım Atanmalıdır – Yargıtay Kararı

Haz 6, 2020 | Nüfus Düzeltme

Anne Adının Düzeltilmesi Davasında Küçüğe Kayyım Atanmalıdır

Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
KARAR : 
 
Dava dilekçesinde, davacı …’ın evlilik dışı birlikteliğinden doğan küçük …’un davalıların çocuğu olmamasına rağmen kendi çocukları gibi nüfusa tescil edildiğini, küçük …’ın annesinin davacı … olduğunun tespiti ile nüfus kayıtlarının düzeltilmesi istenilmiş; Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm, davalı … tarafından temyiz edilmiştir.
 
Dava, küçük …’ın anne adının düzeltilmesi istemine ilişkindir.
 
1-)Anne adının düzeltilmesi davasında küçük…ile velayet sahibi kayden anne-babası arasında menfaat çatışması bulunduğundan Türk Medeni Kanununun 426/2. maddesi gereğince küçüğü davada temsil etmek üzere kayyım atanması için vesayet makamına ihbarda bulunulması, açılan davanın sonucunun beklenilmesi, küçüğü temsilen atanan kayyımın davaya katılması sağlanarak, gösterdiği takdirde delilleri toplanıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
 
2-)Davalılardan … adına çıkartılan tebligatların eşi diğer davalı …’e vasi sıfatıyla yapıldığı, UYAP kayıtlarının incelenmesinde davalı …’ün hükümlü olduğu anlaşıldığından, mahkemece adı geçene diğer davalı veya üçüncü bir kişinin vasi atanıp atanmadığı denetlenmediği gibi, eğer eşi vasi olarak atanmış ise yasal temsilci ile kısıtlının menfaatlerinin çatıştığı dikkate alınarak adı geçeni davada temsil etmek üzere Türk Medeni Kanununun 426/2. maddesi gereğince hükümlüyü davada temsil etmek üzere kayyım atanması için vesayet makamına ihbarda bulunulması, açılan davanın sonucunun beklenilmesi, hükümlüye temsilen atanan kayyımın davaya katılması sağlanarak, gösterdiği takdirde delilleri toplanıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
 
3-)Küçük ….’un nüfusa tesciline dair belgelerin (doğum tutanağı vs. belgeler) ilgili nüfus müdürlüğünden getirtilip denetlenmeden eksik araştırma ile karar verilmiş olması, doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan sebeplerle 6100 Sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi ve 1086 Sayılı HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 28.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.( T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6116 K. 2017/17670 T. 28.12.2017)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.