Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanmayı Çekişmeli Boşanmaya Dönüştürme Islah Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanmayı Çekişmeli Boşanmaya Dönüştürme Islah Dilekçesi

ADANA X AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE


Dosya No: 

 

ISLAH İSTEYEN DAVACI: 

VEKİLİ: Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI:

 

KONU : Anlaşmalı boşanma olarak açılan davamızın çekişmeli boşanma olarak görülmesi zarureti nedeniyle ıslah istemi ve bu doğrultuda evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Her ne kadar dava şiddetli geçimsizlik nedeni ile “anlaşmalı boşanma” temelli açılmış olsa da davalı X’ın dini gerekçeler ile duruşmaya katılamayacak olması neticesinde davanın ıslah edilerek davaya “çekişmeli boşanma” temelinde devam edilmesi zarureti doğmuştur. Bu bağlamda şiddetli geçimsizliğe yol açan boşanma sebepleri sayın mahkemeniz huzurunda kanıtlanacaktır.

1) TARAFLAR 2008 YILINDA EVLENMİŞTİR. BU EVLİLİKTEN MÜŞTEREK ÇOCUK BULUNMAMAKTADIR.

Müvekkil Anton Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’nde çalışmaktadır. 2007 yılında işi dolayısı ile Adana/İncirlik hava üssünde görevlendirilmiştir. İlk kez bu vesile ile Adana’ya gelen müvekkil hayatın olağan akışı içerisinde davalı X ile tanışmıştır. Çift her ne kadar ciddi kültür farklılıklarına sahip olsa da bu ilişkinin yürütülebilir olacağı düşüncesiyle 2008 yılında Yüreğir Belediyesi’nde evlenmişlerdir. ( EK -1- Evlilik Cüzdanı )

2) EVLİLİK KARARI DAVALININ AMERİKA’YA YERLEŞMESİ DÜŞÜNCESİYLE ALINMIŞTIR. ANCAK DAVALI VİZESİNİN ONAYLANMASINA RAĞMEN BU VAADİNİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR.

Henüz ilk kez Adana’ya gelirken bu görevin geçici bir görev olduğunu ve tekrar Amerika’ya dönmesi gerekeceğini bilen müvekkil Anton bu hususu davalı Kibriye’ye evlenmeden önce anlatmıştır. Davalı kendisinin Anton ile birlikte Amerika’ya yerleşmek istediğini ve geleceklerini bu şekilde planlayabileceklerini beyan etmiştir. Bu düşünce ile müvekkil Anton Adana’daki görevini tamamlayıp tekrardan ülkesine döndüğünde davalı Kibriye için Amerika vizesi alma sürecini başlatmıştır. Bir yıllık bir sürecin sonunda ilgili vize onaylanmış ancak davalı Kibriye Amerika’ya hiçbir zaman temelli olarak yerleşmemiştir. (EK -2- Müvekkil Anton’un davalı için uzun uğraşlar sonucu çıkardığı Amerikan kimlik numarası )

Vize başvurusu sürecinde planlarını birlikte mutlu bir hayat sürdürmek üzere kuran müvekkil Anton büyük hayal kırıklığına uğramıştır. 2011 yılında gerçekleşen bu süreç sohbetlerin azalması ve farklı iki ülkede yaşayan insanın tamamen evlilik birliğinden kopmasına yol açmıştır. Davacı müvekkil Anton evliliğinin ve hayallerinin bu şekilde son bulmaması ve evlilik birliğini ayakta tutmak için emek sarf etmiştir.

3) MÜVEKKİL 2013 YILINDA ADANA’YA GELEREK DAVALIYI AMERİKA’DA YAŞAMAK İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞTIR.

Evliliklerine son bir şans daha vermek isteyen davacı müvekkil Anton 2013 yılında Adana’ya gelmiştir. (EK-3- 2013 yılında Türkiye’ye yaptığı girişe dair pasaport göstergesi) Davacı Anton, davalı Kibriye’yi evliliklerini en başında planladıkları gibi Amerika’da sürdürmek amacıyla ikna etmeye çalışmıştır. Ancak davalı kendisini görmeye gelen kocasını bir kenarda bırakıp Şanlıurfa’ya gezmeye gitmiştir. Davalı Türkiye’ye kendisi için gelen kocasını adeta yüz üstü bırakmış ve görüşmeyi dahi reddetmiştir. Bu noktadan sonra evlilik temelinden sarsılır bir hal almış ve davacı Anton ülkesine geri dönmek zorunda kalmıştır.

4) DAVALI KİBRİYE 2018 YILI SON AYLARINDA DİNİ İNANÇ OLARAK PEÇE KULLANMAYI TERCİH ETMİŞ VE BU HUSUS TARAFLAR ARASINDAKİ KÜLTÜREL FARKLILIĞI TAM ANLAMIYLA DERİNLEŞTİRMİŞTİR.

Davacı Anton yaşadığı tüm hayal kırıklıklarının akabinde davalının dini inanç olarak peçe kullanması neticesinde evliliğin artık hukuken de son bulması gerektiğine karar vermiştir. Davalı Kibriye’nin bu tercihi neticesinde evliliğin tarafları tam anlamıyla zıt kutuplar haline bürünmüştür. Bugüne dek taraflar arasında evli olmalarına rağmen herhangi bir cinsel yakınlaşma olmamıştır.

 5) TARAFLAR FİİLEN HİÇBİR ZAMAN EVLİLİK HAYATI YAŞAYAMAMIŞLARDIR. EVLİLİĞİN TARAFLAR İÇİN HİÇBİR HUKUKİ YARARI KALMAMIŞTIR. BU HUSUSU DAVALI DA KABUL ETMEKTEDİR.

Taraflar evliliğin en başından itibaren hiçbir zaman ortak bir dil dahi konuşamamış, bu hususa kültürel farklılıklar da eklenince evlilik temelinden sarsılmış ve şiddetli geçimsizlik halini almıştır. Hali hazırda yıllardır davalı ile fiziki ve duygusal olarak uzak olan davacı müvekkil, yaşadığı bu acıyı artık sona erdirmek ve kendisine yeni bir sayfa açmak için boşanma kararı almıştır. Bu hususlar davalının annesi ve davacı müvekkilin Adana’da yaşadığı sürelerde tanıştığı ve görüşmeye devam ettiği tanık arkadaşı tarafından da sayın mahkemeniz nezdinde ispat edilecektir.

DELİLLER          : Nüfus kayıtları, tanık, yemin, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

TANIKLARIMIZ: (Taraflar arasındaki anlaşmazlığın, çatışmanın ve ayrı yaşadıklarının ispatı olarak dinletilecektir. Tanıklar sayın mahkemenizin dinlemek istemesi ihtimaline karşın ilk duruşmada hazır bulundurulabilecektir.)

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

  • Islah talebimizin kabul edilerek davanın çekişmeli boşanma davası olarak görülmesine,
  • Tarafların tekrardan bir araya gelme ihtimali bulunmadığından dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına,
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin taraflar üzerinde bırakılmasına,

Karar verilmesini vekaleten, saygılarımla arz ve talep ederim. tarih                                                                                                                                                                                                                                                                                   DAVACI VEKİLİ
                                                                                                                                                      
Av. Saim İNCEKAŞ

        

 

EKLER:

1) Evlilik Cüzdanı

2) Müvekkil Anton’un davalı için uzun uğraşlar sonucu çıkardığı Amerikan kimlik numarası

3) Müvekkilin 2013 yılında Türkiye’ye yaptığı girişe dair pasaport göstergesi

Son düzenleme tarihi 6 Mayıs 2020 12:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.