Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanmaya Çevrilmesi

Anlaşmalı Boşanma Çekişmeliye Nasıl Çevrilir?

Anlaşmalı boşanma duruşması sonrasında taraflara gerekçeli karar tebliğ edilir. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 14 gün içerisinde bir itirazları var ise Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurmaları ihtar edilir. Adana’da duruşması sona eren anlaşmalı boşanma davanız sonrasında bu niyetinizden vazgeçmek ve çekişmeli bir boşanma davası açmak isteyebilirsiniz. Bu durumda İstinaf aşamasında olan kararınıza itiraz ederek boşanmanızın çekişmeli bir şekilde devam etmesini sağlayabilirsiniz. Aşağıda Adana İncekaş Hukuk Bürosu avukatları tarafından ele alınan istinaf aşamasına gelmiş anlaşmalı boşanma davasının ne şekilde çekişmeli boşanmaya çevrilebileceğine yönelik dilekçe örneği mevcuttur.


ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

ADANA 2. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:

İSTİNAF TALEBİNDE

BULUNAN DAVALI :  

VEKİLİ                          : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 DAVACI                      :  

VEKİLİ                         :  

KONU                          : X sayılı kararının istinaf incelemesi istemlerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR        :

Yukarıda esas ve karar numarası belirtilen dosyada davalı müvekkil ile davacının boşanmalarına, nafaka, maddi, manevi tazminat ve mal rejiminden kaynaklanan alacaklar bakımından talep söz konusu olmadığı için bu konuda karar verilmesine yer olmadığına ve boşanma protokolünün aynen tasdikine karar verilmiştir.

Ancak bu boşanma sürecinde davacı tarafından müvekkilin iradesi sakatlanmıştır. Anlaşmalı boşanmaların en önemli unsuru olan “serbest irade” mevhumu müvekkil bakımından sağlanamamıştır.

Yerleşik Yargıtay İçtihatları gereğince anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar taraflar her zaman iradelerinden dönebilmekte ve anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davası şeklinde görülmektedir.

Taraflar 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” ( TMK m. 166/1-2 ) olarak görülmesi gerekir.

Açıklanan sebeple mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.” Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2017/1179 E.  2017/2064 K. 28.2.2017 Tarihli Karar

Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Anlaşmanın bozulması ile anlaşmalı boşanma hükmü bütünüyle geçersiz hale gelir (HUMK.md.439/2). Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilse dahi davacının anlaşmalı boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradesinden rücu niteliğinde olup, bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir.” Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2014/20325 Esas 2015/4097 Karar sayılı kararı

Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince anlaşmalı boşanma yönünden tarafların karar kesinleşinceye kadar her zaman iradesinden dönülebileceği kabul görmüş iken, haklı sebepleri olan ve iradesi sakatlanan müvekkil açısından anlaşmalı boşanma hükmünün bütünüyle geçersiz hale geleceği aşikârdır.

Yukarıdan beri anlattığımız hususlar sebebiyle iş bu Yerel Mahkeme kararını istinaf etmek zarureti hâsıl olmuştur.

Tüm belirttiğimiz sebepler ve Sayın Başkanlığınızın resen gözeteceği hususlar yönünden iş bu Yerel Mahkeme Kararını İstinaf Ediyoruz.

İSTEM SONUCU                   : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Sayın Başkanlığınızın resen göreceği hususlar ve Kamu Düzeninden kaynaklanan diğer sebepler uyarınca, Yerel Mahkeme Hükmünün lehimize olarak KALDIRILMASI suretiyle HAKSIZ DAVANIN REDDİNE karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.  03.12.2018

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN DAVALI VEKİLİ

Av. Saim İNCEKAŞ

Anlaşmalı Boşanma Çekişmeliye Nasıl Çevrilir

Anlaşmalı Boşanmanın İstinaf ile Çekişmeli Boşanmaya Çevrilmesi

Davalı süresinde verdiği istinaf dilekçesiyle; davacının sigortalı olarak çalıştığını, maaşının olduğunu, nafakaya ihtiyacının bulunmadığını belirterek hükmün nafaka yönünden kaldırılmasını ve mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir. Yargıtay kararlarına göre tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına yönelik beyanlarından hükmün kesinleşmesine kadar her zaman dönebilecekleri, bu durumda davaya ilk açıldığı şekilde çekişmeli boşanma davası olarak devam edilmesinin gerekeceği anlaşıldığından istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

Mirasçının Anlaşmalı Boşanmayı Çekişmeliye Çevirmesi

davacı erkek tarafından açılan anlaşmalı Boşanma davasına ilişkin verilen hükümden sonra, fakat karar henüz kesinleşmeden önce davacı erkeğin 04.11.2013 tarihinde öldüğü, erkeğin mirasçısı tarafından TMK m.181/2 uyarınca, kusur belirlemesi yönünden davaya devam edildiği, mirasçılar tarafından yeniden delil gösterme hakkı olmadığı halde bildirdikleri tanıkların dinlenmesinin doğru olmadığı ancak kararın sonucu itibariyle doğru olduğunun anlaşılmasına göre… ( 2017/1340 E.  ,  2017/14841 K. )

[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 17:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • merhaba biz esimle anlasmalı bosanmak üzere mahkemeye basvurduk ve dava görüldü fakat gerekceli karar elimize ulasmadı ve ben bosanmaktan vazgecmek istiyorum esim kabul etmiyor istinaf hakkımı kullanacagım anlasmalı bosanma prptokolünde bazı degisiklikler fark ettim mahkeme sonrası bunun icin bosanmaktan vaz geciyorum ne yapmam lazım gerekceli kararı beklememmi gerekiyor yoksa hemen gidip dilekcemi vermem gerekiyor birde ben avukatsız bu işlemleri yapmak istiyorum o yüzden bu dilekçe ornegini nereden bulabilirim nasıl bir dilekce yazmam gerekiyor simdiden yardımlarınız için tesekkür ederim

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

  • Selamlar Sedat Bey, gerekçeli kararı bekleyeceksiniz. Gerekçeli karar çıktıktan ve size tebliğ edildikten sonra 14 gün içerisinde "istinaf dilekçesi" sunmalısınız. İstinaf dilekçenizde ana hatlarıyla anlaşmalı olarak boşanmak istemediğinizi belirtmeniz gerekmektedir.

   Yorumdan vazgeç

   Yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulur.

   • selamlar ben istinaf dilekçesi yazmak istiyorum ama nasıl yazacağımı bilmiyorum yardım edebilirmisiniz

    Yorumdan vazgeç

    Yorum bırakın

    E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • 166/3 den anlasmali bosanmada davaliyken, aldatildigimi anladim cekismeliye dondu. Barodan verilen avukatlarin baskisiyla anlasma protokolunu imzaladim. Fakat istinaf ettim irademe baski ve on incelemede deliller degerlendirilmedi diyerek. Sonuc ne olur sizce. Birde ben su an aldatmadan dolayi davaci olarak yeni bir dava acabilir miyim. Sagolun simdiden.

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.