ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİNE DAİR TÜM SORULARINIZIN CEVABI

♦Anlaşmalı Boşanma :Eşlerin karşılıklı olarak boşanma kararı alarak aynı zamanda evlilik içerisinde elde edilen menkul, gayrimenkul gibi mallar ve 18 yaşından küçük ortak çocuğun bulunması durumunda velayet hakkında anlaşmaları durumunda hızlı bir şekilde boşanabilmelerini sağlayan davaya denir. 

Anlaşmalı boşanma süreci içerisinde her iki eş de boşanmak ister ve boşanmanın parasal, içsel tüm adli neticelerinde uzlaşırlar. ( Anlaşmalı Boşanma davası kanuni dayanağını Medeni Kanun’un 166/3. maddesinden almaktadır.)

ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİNE DAİR SIK SORULAN SORULAR

Anlaşmalı Boşanma Davası Neden Tercih Edilir?

 • Sizinle yapılacak müzakereden sonra, evliliğin müddeti, iki tarafın ekonomik vaziyeti, yaşı, varsa çocuklar ve ihtiyaçları, yine izdivaç etme ihtimali ile boşanmaya kapı aralayan olaylar ve mal varlıklarının toplam değeri göz önüne alınarak anlaşmalı boşanma davası halinde haklarınızı belirliyoruz.
 • Karşı tarafla (ve olasıysa avukatıyla) toplantı ayarlayarak, haklar konusunu mütalaa ediyoruz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 • Anlaşmalı boşanma davası kural olarak Aile Mahkemeleri’nde görülmektedir.Ancak Aile Mahkemesi’nin bulunmadığı ilçelerde ‘Asliye Mahkemesi’ bu davaları ‘Aile Mahkemesi’ sıfatıyla görmektedir.Eşler mahkeme olarak son 6 ay boyunca birlikte ikamet ettikleri ildeki mahkemeye davayı açmalıdırlar.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Evet, anlaşmalı boşanabilmek için bazı kanuni şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.Her açılan anlaşmalı boşanma davası kabul edilmemekte, taraflara büyük külfet ve zaman kayıplarına neden olabilmektedir.Türk Medeni Kanunu uyarınca gerçekleşmesi gereken anlaşmalı boşanma şart ve koşullar şunlardır :

 1. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması.
 2. Eşlerden birinin açtığı davayı diğerinin kabul dilekçesi neticesinde kabul etmesi.
 3. Hakimin tarafları ve tarafların göstereceği 1’er tanığı dinlemesi ve iradelerinin serbest olduğuna kanaat getirmesi.
 4. Tarafların aralarında hazırladığı protokolde tüm mal tasfiyesi, velayet, maddi-manevi tazminat gibi hususlar üzerinde anlaşılmış olması.

Anlaşmalı Boşanma Süreci , Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

 • “Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır?” diyen fertler açısından anlaşmalı boşanabilmek için Medeni Kanun’da  hükmedilen “anlaşmalı boşanma koşulları” yerine getirilmiş olmalıdır.
 • Anlaşmalı boşanmaları davası nasıl açılır diyen kişiler, eşleri ile beraber son altı ay içerisinde ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesine boşanma istemiyle dava açmalıdırlar. Eşlerin altı aydan daha uzun bir müddettir değişik yerlerde ikamet etmeleri vaziyetinde boşanma davası davalının bu yer mahkemesinde açılır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Yazma ve Örneği

 • Anlaşmalı boşanma dilekçesi, boşanma sürecinde açılacak davanın iskeletini oluşturur. Boşanma zor bir süreçtir ve bu sürecin kesinlikle adli altyapısının doğru bir şekilde oluşturulması gerekir.
 • İnternetten bulunabilecek olan anlaşmalı boşanma arzuhal örneği gelişi güzel hazırlandığı için boşanma sürecinde taraflara faydadan çok zarar getirecektir. Her evlilik içerisinde boşanmayı getiren olayların dinamiği değişik olacağından her boşanma için de kişiye özel boşanma arzuhali hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanmalarda ihtiyaç duyulan vesikalardan birisi de anlaşmalı boşanma protokolüdür.

 • Boşanma protokolü içerisinde yapılacak hatalar veyahut eksiklikler boşanma sürecinin uzamasına hem de açılacak boşanma davasının reddedilmesine kapı aralayacaktır.
 • Boşanma davalarının reddi gibi bir vaziyette ise tekrar aynı adli gerekçe ile boşanma davası açılabilmesi için 3 sene beklenmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

 • Boşanma davası türleri müddet olarak mukayese ettiğinde anlaşmalı boşanmalar çekişmeli boşanma davasından daha kısa müddette sonuçlanmaktadır.
 • Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer diyen fertler açısından anlaşmalı boşanma müddeti tüm adli sürecin doğru yürütülmesi vaziyetinde 1 ay ile 3 ay farklılık gösteren bir müddette sonuçlanır.

2019 Yılı Anlaşmalı Boşanma Ücreti Ne Kadardır ?

 • Anlaşmalı boşanmalarda merak edilen hususlardan bir ötekisi ise anlaşmalı boşanma fiyatları olmaktadır. Anlaşmalı boşanma fiyatları konusunda olarak avukat tutulmak istenmesi vaziyetinde ödenecek avukatlık fiyatı için boşanma avukatları ile iletişime geçilmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Avukat Gerekli Midir?

Hayır, yalnızca anlaşmalı boşanmalar değil hiç bir dava türü için avukat tutulma zorunluluğu yoktur. Dolayısı ile “avukatsız olarak hazırlanmış anlaşmalı boşanma dilekçenizi” yine hazırladığınız protokol ile birlikte yetkili Aile Mahkemesi’ne vermeniz yeterlidir.

Ancak legal hakların savunabilmesi çok ehemmiyetlidir. Söz gelimi çocuğunun velayetini her anne baba ister, ama tesirli bir savunma yaparak çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuğun menfaatine olacağı istikametinde bir hakim kanısı oluşturulabilmesi için adli bilgi ve tecrübe gereklidir.Çocuğun velayeti üzerinde taraflar ortak bir karar veremediler ise bu durumda “çekişmeli bir boşanma davası” söz konusu olur. Çekişmeli boşanma davalarındaki çeşitli durumlar Adana’da boşanma ve aile hukuku üzerine uzman olan Av. Saim İncekaş tarafından adana’da boşanma avukatlığı yazısında ele alınmıştır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açtıktan Sonra Davayı Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüştürebilir Miyim?

Anlaşmalı boşanma davası her aşamada “çekişmeli boşanma”ya dönüştürülebilir. Hatta öyle ki duruşmadan sonra mahkeme gerekçeli kararını taraflara tebliğ ettikten sonra dahi karara itiraz ederek anlaşmalı boşanma davanızdan vazgeçip, ekonomik haklar iddia ettiğiniz bir çekişmeli boşanma davası başlatabilirsiniz.

Tek Celsede Boşanmak Nasıl Olur?

Tek celsede boşanmak istiyorum diyen fertlerin bu süreçte eşleri ile her konuda uzlaşması ve boşanma avukatı tutarak bu süreci profesyonel manada yürütmesi önerilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 • Öncelikle yukarıda bahsettiğimiz ilk kanuni şart olan ‘1 yıl’ sınırı evlilikte aşılmış olunmalıdır.Bu tarih evlilik cüzdanının alındığı tarihten, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen 1 yıllık süre anlamını taşır.Belirtmemiz gereken önemli bir husus şudur ki tarafların evliliği henüz 1 yılı doldurmamış ise tarafların açacağı dava ‘çekişmeli boşanma davası’ olarak görülecektir.Çekişmeli boşanma davası ise şu anlamı taşımaktadır: Taraflar evliliklerinin son bulmasını  bir nedene dayandırmalı ve bu nedeni davada kanıtlamaları gerekmektedir.Ülkemizde en sık rastlanan kanuni boşanma nedeni ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ dır.Taraflar şiddetli bir  geçimsizlik halinde olduklarını tanıklar ve sair delil ile ortaya koyarak hakim huzurunda davalarının kabulünü talep ederler.
 • Anlaşmalı boşanma davasında taraflar birlikte mahkemeye başvurmalı veyahut bir tarafın açtığı davayı diğer taraf kabul etmelidir hususunda ise uygulamada daha çok ‘bir tarafın açtığı davayı diğer tarafın kabul dilekçesi ile kabul etmesi’ yolu izlenmektedir.
 • Anlaşmalı boşanma davasının ilk celsesinde taraflar kesinlikle hazır bulunmalıdır.Tarafların hazır bulunmalarının zorunlu olmasının nedeni; hazırlnacak protokolde bahsi geçen mal tasfiyesi, velayetin kimde olacağı gibi ortak alınan kararları hakimin bizzat asil tarafların yüzüne karşı sorarak teyit etmesi gerekliliğidir.Eğer en hızlı şekilde, tek celsede boşanma kararı verilmesi isteniyorsa taraflar ilk celse duruşmasında hazır olmalıdırlar.Avukatınız olsa dahi duruşmaya bizzat davacı-davalı asil olarak katılmanız gerekmektedir.
 • Şartlar içerisinde bahsettiğimiz üzere hazırlanacak protokol için deneyimli bir boşanma avukatından destek alınması önerilir.Protokoldeki eksiklik sürecin uzamasına, tek celsede boşanma kararının verilmesine mani olmaktadır.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü açılan dava dosyasında, dava dilekçesinin ekine iliştirilir ve dilekçede ayrıca belirtilir.

Anlaşmalı Boşanmaya Dair Bazı Yargıtay(Yüksek Mahkeme) Kararları

Anlaşmalı Boşanma Kararından Sonra Mal Paylaşımı Davası Açabilir Miyim?

Anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin “mal tasfiyesi” başlığı altında kararlaştırdığı ayırım kesindir. Söz konusu anlaşmalı boşanma protokolünde mal tasfiyesi durumu izahtan vares bir derecede anlaşılmakta ise yani herhangi bir anlam düşüklüğü veya başka bir açıdan yorumlanabilecek bir beyan yok ise davanız reddedilecektir. Yargıtay kararlarında da geçtiği üzere anlaşmalı boşanma protokolünde yazılan mal tasfiyesi tarafların sahip oldukları tüm menkul ve gayrimenkul anlamına geldiği izahtan varestir. Ancak boşanma protokolünde boşanmanın fer’i niteliğinde olan hususlar yanında mal tasfiyesine yönelik bir kabul yok ise ilgili taraf anlaşmalı boşanma davasından sonra da mal tasfiyesine ilişkin haklarını öne sürdüğü mal tasfiyesi davası açabilecektir.

Söz konusu protokolün az yukarda yazılı olan madde metininde sözü geçen “mal” tabiri TMK’nun sistematiği içerisinde ayrı bir bölüm olarak düzenlenen eşya hukukuyla ilgili kitabında açıklandığı üzere tarafların sahip oldukları tüm menkul ve gayrimenkul malları kapsayacağı kuşkusuzdur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Mal Tasfiyesi Durumunun Belirtilmemesi

Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar maddi ve manevi tazminat, yoksulluk ve iştirak nafakası gibi boşanmanın fer’i niteliğini taşıyan hususlar üzerinde anlaşmış olsalar da yerleşik içtihatlar çerçevesinde sadece bu hususların belirtilmesi katılma alacağına konu olacak herhangi bir mal için geçerli sayılmayacaktır. Eşin anlaşmalı boşanma davasından sonra mal tasfiyesi dava açma hakkı devam etmektedir.

 

 Boşanmanın mali sonuçları üzerindeki anlaşma olup, 4721 sayılı TMK’nun 174. maddesinde düzenlenen boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat, 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk ve 182. maddesinde düzenlenen iştirak nafakası talep haklarına ilişkindir. Boşanma dosyasındaki beyan boşanmanın fer’ilerine ilişkin olup, katılma alacağına konu taşınmaz bu beyan içinde değildir, mal rejimini kapsamamaktadır. Bu nedenle davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan Anlaşmalı Boşanma

Borç tarihinden sonra yapılan anlaşmalı boşanmanın muvazzalı olduğu karşı tarafça kolay kanıtlanabilir bir husustur. Böyle bir durumda anlaşmalı olarak her nasıl olsa boşandığına güvenen çiftlerin yaptıkları tasarruflardan sorumlulukları devam eder.

Davacı hacizli malları ihaleden hangi parayla satın aldığını izah ve ispatlamış değildir. Geliri bulunmayan bir ev kadınının ihaleye katılması kaldı ki geliri olsa dahi kocasının borcunu icra müdürlüğüne ödeyecek yerde sanki yabancı bir kişinin mallarını satın alıyormuş gibi, onun eşyalarını ihaleden alması hayatın olağan akışına ve memleket gerçeklerine ters olup, sonraki alacaklılardan mal kaçırmaya yöneliktir.

Anlaşmalı Boşanma Sonucu Alınan Yoksulluk Nafakası Nasıl Kaldırılır?

Yoksulluk nafakası asgari geçim şartlarını sağlamak ve eşin hayatını ikame ettirebilmesine yardım amacıyla yapılır. Yoksulluk nafakası alan eşin bir şekilde eline istikrarlı ödenen bir para geçmesi durumunda dahi söz konusu bu para kişiyi yoksulluktan kurtarmayacak ise karşı tarafın açtığı yoksulluk nafakasının iptali davası reddedilmelidir.

Hemen belirtmek gerekir ki; Hukuk Genel Kurulunun yerleşik kararlarında “Asgari ücret seviyesinde gelirinin bulunması” yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu kabul edilmemiştir (HGK.7.10.1998 gün 1998/2-656 E., 1998/688 K., 26.12.2001 gün 2001/2-1158-1185 Karar sayılı kararları)

Mal Kaçırma Amacıyla Anlaşmalı Boşanmak

Bu tarz bir işlem hileli olacağı için söz konusu alacaklılar her zaman tasarrufun iptali ile anlaşmalı boşanma sonucunda malların verildiği eşten alacaklarına yeteri kadarını haciz etme hakkına sahip olurlar. Ciddi bir prosedürdür.

13.07.2006 keşide tarihli bonoyu düzenledikten sonra eşinden anlaşmalı olarak boşanıp, tüm taşınır ve taşınmaz mallarını protokol ile eşine devreden borçluda alacaklıdan mal kaçırma kastının bulunduğu sabit olduğundan, mahkemece yapılan tasarrufların alacak ve fer’ilerine yetecek miktarla sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuk İçin Yardım Nafakası

Boşanma protokolünde çocuk için iştirak nafakası talep etmeyen eş her zaman sosyal durum değişikliğine dayalı nafaka için dava açma hakkına sahiptir. Her ne kadar protokoldeki beyanıyla iştirak nafakasından vazgeçtiğini kabul etmiş olsa da “doğmamış bir haktan feragat edilemez”.

Somut olayda, her ne kadar, davacı baba anlaşmalı boşanma sırasında davalıdan iştirak nafakası talep etmemiş ise de, doğmamış bulunan bir haktan feragat mümkün olmadığından, velayet hakkı kendisine verilen taraf her zaman için karşı taraftan iştirak nafakası TALEP EDEBİLECEKTİR.

 

ANLAŞMAŞI BOŞANMA HAKKINDA HER ŞEY

Benzer Konularda Diğer Yazılarımız :

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir.

 1. orhan dedi ki:

  esimle anlasmali bosanma yapti butun mallarız onun adına kayıtlıydı bosanmak icin butun mallari esime biraktim ve sonra bana hakkımı verecekti ama 5 sene oldu bana hakkımı vermedi mahkemeye versem hakkımı alabilirmiyim

 2. aysenur dedi ki:

  1 yili doldurmadan bosanmak istiyorum ama baska bi il’e tasinicam. davayi tasinacagim yerde acmam mumkun mudur?

 3. Mücahit HATIM.Isparta dedi ki:

  2018 kasım Anlaşmalı boşandık..ortak evimiz prokolde açıkça belirtilerek bana kaldı..yoksulluk nafakası da istemedi…şimdi evin yarısını istiyor.yoksulluk nafakası istiyor.Alabilir mi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.