Anlaşmalı boşanma talebiyle açılmış dava tarafların anlaşamamaları sonucu çekişmeli boşanma davasına dönüşmüşse artık tarafların dava dilekçesindeki boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin beyanları bu taleplerinden feragat olarak değerlendirilemez- Yargıtay Kararı

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmemesi durumunda, anlaşmalı boşanma dilekçesinde yer alan beyanlar çekişmeli boşanma davası için dikkate alınmaz. Çünkü anlaşmalı boşanma süreci bir uzlaşma sürecidir ve uzlaşmanın doğası gereği uzlaşma sürecinde konuşulanlar, verilen taahhütler uzlaşma gerçekleşmezse dikkate alınmaz. Aksi taktirde taraflar uzlaşma sürecinde özgür bir şekilde iradelerini sergileyemezler ve anlaşmalı boşanma neredeyse imkansız hale gelirdi.

Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 15.12.2011, E. 2011/2011, K. 2011/22275 sayılı kararı:

Davacının anlaşmalı boşanma olacağı (TMK. md 166/3) inancıyla mahkemeye sunmuş olduğu protokolde, karşı taraftan nafaka, maddi ve manevi tazminat istemediğine ilişkin beyanda bulunmuş olması ancak anlaşmalı boşanma halinde bağlayıcı olur.

Dava anlaşmalı boşanma talebiyle açılmış, tarafların duruşmada protokol hükümleri üzerinde anlaşamamaları sonucu davaya çekişmeli boşanma davası (TMK md 166/1-2) olarak devam edilmiştir.

Bu durumda, tarafların dava dilekçesindeki boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin beyanları bu taleplerinden feragat olarak değerlendirilemez. Öyleyse, toplanan deliller çerçevesinde tarafların kusur durumları belirlenip; buna göre davacının maddi ve manevi tazminat ile nafaka taleplerinin sonuca bağlanması gerekirken, yazılı gerekçeyle reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Anlaşmalı Boşanmada Eşlere Sorulacak Sorular

TÜRK MEDENİ KANUNUN: 166/ 3 MD.SİNE GÖRE: ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI MÜVEKKİL BİLGİ FORMU 1. BÖLÜM …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: