Anlaşmalı boşanma talebiyle açılmış dava tarafların anlaşamamaları sonucu çekişmeli boşanma davasına dönüşmüşse artık tarafların dava dilekçesindeki boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin beyanları bu taleplerinden feragat olarak değerlendirilemez- Yargıtay Kararı

Anlaşmalı boşanma talebiyle açılmış dava tarafların anlaşamamaları sonucu çekişmeli boşanma davasına dönüşmüşse artık tarafların dava dilekçesindeki boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin beyanları bu taleplerinden feragat olarak değerlendirilemez

Davacının anlaşmalı boşanma olacağı ( TMK. md. 166/3) inancıyla mahkemeye sunmuş olduğu protokolde, karşı taraftan nafaka, maddi ve manevi tazminat istemediğine ilişkin beyanda bulunmuş olması ancak anlaşmalı boşanma halinde bağlayıcı olur.

Dava anlaşmalı boşanma talebiyle açılmış, tarafların duruşmada protokol hükümleri üzerinde anlaşamamaları sonucu davaya çekişmeli boşanma davası (TMK. md. 166/1-2) olarak devam edilmiştir.

Bu durumda, tarafların dava dilekçesindeki boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin beyanları bu taleplerinden feragat olarak değerlendirilemez. Öyleyse, toplanan deliller çerçevesinde tarafların kusur durumları belirlenip; buna göre davacının maddi ve manevi tazminat ile nafaka taleplerinin sonuca bağlanması gerekirken, yazılı gerekçeyle reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 15.12.2011, E. 2011/2011, K. 2011/22275.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 3 Mayıs 2020 19:54

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.