Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Onaylanması Durumunda İnfaz Uygulaması

Haz 28, 2020 | Anlaşmalı Boşanma, İcra Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Aynen Onaylanması

 

  • Anlaşmalı boşanma protokolü aynen onaylanırsa, içeriğinde yer alan hükümler de infaz aşamasında göz önüne alınır.
  • Bu yönde Adana, Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından ele alınan yargıtay kararı aşağıdaki gibidir.

 

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemiz’in 08.12.2016 gün ve 2016/13782 Esas, 2016/16714 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Davalılar vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

 

KARAR

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte, borçlu vekili takip dayanağı boşanma ilamında nafakanın artışına dair bir hüküm bulunmamasına rağmen alacaklının TEFE-TÜFE oranlarına göre hesapladığı artıştan kaynaklı nafaka fark alacakları için takip başlattığını açıklayarak icra takibinin iptalini talep etmiştir.

Mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda icra emrinde fazla istenen kısmın iptaline karar verilmiş, hüküm; borçlu vekilinin temyizi üzerine, Dairemiz’in 08.12.2016 gün 2016/13782 Esas 2016/16714 Karar sayılı ilamı ile, protokolün hüküm fıkrasına göre sınırlandırıldığı, nafaka yönünden hüküm bölümüyle sınırlı olarak infaz yapılabileceği, ilamda nafaka için bir artış hükmü bulunmadığından protokoldeki artış hükmüne göre hesaplanan miktarın istenemeyeceğinin kabulü gerektiği, bu kurallara göre yapılan inceleme ile sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ile şikayetin kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.

 

Alacaklılar vekilinin, karar düzeltme istemi üzerine dosya yeniden incelendi.

Takip dayanağı ilamın hüküm fıkrasının 2. bendinde “Protokolün tarafların zapta geçen ve yukarıda yazıldığı şekilde kabulüne” karar verildiği, ilamın gerekçe kısmında “…Mahkememizce ibraz edilen taraflara ait protokol uygun görülmekle 4721 sayılı TMK’nun 184/5 maddesi gereğince onaylanmış…” denildiği ve anılan protokolde nafaka miktarının her yıl enflasyon oranında arttırılacağı düzenlendiğine göre nafaka artışı yapılabileceğinin kabulü gerekir. Bu halde, Mahkemece yapılan hesaplama da protokole uygun olup yerel mahkemenin kararının onanması gerekirken bozulduğu anlaşılmakla alacaklılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

 

SONUÇ: Alacaklılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 08.12.2016 gün 2016/13782 Esas 2016/16714 Karar sayılı bozma kararının kaldırılmasına, hükmün açıklanan nedenle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428.maddesi gereğince ONANMASINA, istek halinde peşin alınan karar düzeltme harcının davalılara iadesine, 29,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 2,20 TL’nin davacıdan alınmasına, 25.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (8. Hukuk Dairesi 2017/10354 E. , 2017/11415 K.)

 

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.