Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi/Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların üzerinde anlaşarak imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolü örneği aşağıdaki gibidir. Aşağıda birden çok anlaşmalı boşanma protokolü örneği yer almaktadır. Söz konusu protokol örnekleri ve yol göstermek amacı ile paylaşılmıştır. Her anlaşmalı boşanma davasında dikkat edilmesi gereken detaylar farklıdır. Bu detayların gözden kaçırılması durumunda büyük hak kayıpları ile karşı karşıya kalınır.

Aşağıda avukatlı ve avukatsız anlaşmalı boşanma protokolü örneklerini bulacaksınız. Toplamda 29 adet örnek vardır. Bu çeşitli örnekler içerisinden en çok somut durumunuza uyan dilekçeyi seçiniz.


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -1

İndirmek İçin Tıklayınız


ADANA (   ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

 

DAVACI   :

DAVALI   :

KONU       : Tarafların karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermesi sonucu taraflar arasında tanzim edilmiş protokol neticesinde boşanmaya karar verilmesi isteminden ibarettir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Davacı eş ………. ve davalı eş …………. karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;

1)BOŞANMA HUSUSU:

Davacı ………….. tarafından davalı eş …………….. aleyhine açılan boşanma davası neticesinde taraflar farklı kültürler dolayısıyla etnik çatışmalar, kavga ve tartışmalar yaşamış, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucu boşanma hususunda ortak karar alarak işbu protoklü imza altına almışlardır.

Taraflar, bu protokolle evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederler. Boşanmaya ilişkin olarak üzerinde anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir:

2)VELAYET:

Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuk ……………….’nun velayetinin anne ve baba tarafından aşağıdaki gibi paylaşılmasına(şahsi münasebet) taraflar karşılıklı olarak karar vermiştir

a)2017 Eylul ayindan itibaren, ilk 3 yil : okul doneminde annesiyle, yazlari ve de diger tatillerde babasiyla,

b)Onu takip eden 2 yil (2020 Eylül’den itibaren): okul döneminde babasıyla, yazları ve diğer tatillerde annesiyle,

c)Onu takip eden 3 yil(2022 Eylül’den itibaren), okul döneminde yeniden annesiyle, yazları ve diğer tatillerde babasıyla,

d)2025 yılında, Taylan 16 yaşında olacağından dolayı, kiminle kalmak isteyeceğine kendi karar verebilecektir,

e)Tarafların aynı ülkelerde yaşamaları durumunda, velayet okul doneminde hangi taraftaysa, diğer taraf dilediğinde haftasonları Taylan’ı görebilecektir.

3)NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya her hangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.

Ayrıca müşterek çocuğun mevcut ………….. Koleji’ndeki (veya her hangi bir özel okulda) eğitim giderinin …………….. tarafından karşılanacağı kararlaştırılmıştır.

Davalı eş, müşterek çocuğun özel sağlık sigorta poliçeleri ……………… karşılayacaktır.

Tarafların nafaka ve tazminata ilişkin başkaca talepleri yoktur.

4)ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar, müşterek mallarının paylaşımı konusunda ortak bir mutabakata varmış ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler.      

Yukarıda belirtilenler haricinde başka bir ortak mal bulunmamaktadır.

Dört maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın XX/XX/2017 imza altına alınmıştır.

SONUÇ VE TALEP: Tüm bu nedenlerle, Sayın Mahkemece bu protokolün KABULÜ ile ANLAŞMA DOĞRULTUSUNDA BOŞANMAYA KARAR VERİLMESİ, arz ve talep olunur.

İşbu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık

DAVACI ASİLDAVALI ASİL

Av. Saim İNCEKAŞ

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -2

İndirmek İçin Tıklayınız


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını içerir işbu protokolü 07.01.2016 tarihinde imza altına almışlardır.

PROTOKOL MADDELERİ

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan bizler, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz.

Buna göre;

1-Halen …. adresinde kain bulunan ve boşanmadan önce son olarak birlikte oturulan konuttan eşlerden ….. talep ettiği ev eşyalarını ve şahsi eşyalarını alarak ayrılacaktır.

2-Tarafların birbirlerinden herhangi bir (maddi veya manevi) tazminat talebi yoktur.

3-Eşlerden …… boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını kullanacaktır.

4-Eşlerin birbirlerinden nafaka talebi bulunmamaktadır.

5-Tarafların müşterek çocukları 21.10.2014 tarihinde doğan ….. nün velayeti annesi ….. de kalacaktır. Anne ….. nün müşterek çocuğa ilişkin olarakta baba ….. den nafaka talebi yoktur

6-Eşlerden baba ….. ile müşterek çocuk ….. arasındaki şahsi ilişkinin müşterek çocuğun yaşı da gözetilerek mahkemece verilecek karar ile düzenlenmesi tarafların kabulündedir.

7-Taraflar, yargılama gideri ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

8-İşbu boşanma protokolü 2 nüsha olarak 07.01.2018 tarihinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

TARAF-TARAF


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -3

İndirmek İçin Tıklayınız


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜDÜR

Aşağıda isimleri yazılı olan taraflar ; karşılıklı olarak boşanmaya karar vermişlerdir. Taraflar……  ile ……..arasında MK’ nın 166/3 maddesi gereği açılacak boşanma davasında esas olmak üzere aşağıdaki şekilde anlaşmaya varılmış ve protokol yapılmıştır.

 1. Taraflar anlaşmalı bir şekilde boşanmayı kabul etmişlerdir. Bu itibarla eş ………. mahkemeye müracaat edecek ve MK 166/3 maddesi gereği anlaşmalı olarak boşanma talebini diğer …………  kabul edecektir.
 2. Tarafların ortak gayrımenkulleri , araçları bulunmamaktadır.
 3. Her iki tarafta ortak konutta bulunan kişisel eşyalarını alacaktır.
 4. Ortak konutta bulunan tüm ev eşyaları eş ……………… bırakılacaktır.
 5. Eş ………….. ziynet eşyası talebi yoktur. Bu konuda taraflar birbirlerini ibra etmişlerdir.
 6. Tarafların müşterek banka hesapları ve nakit paraları yoktur.
 7. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebi yoktur ve olmayacaktır.
 8. Yargılama gideri ve avukatlık ücreti davacı …………….. tarafından karşılanacaktır.

İş bu 10 maddeden ibaret ve üç suret olarak tanzim edilen bu protokol taraflarca okunup birlikte imza altına alınmıştır.

 DAVACI- DAVALI


[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -4

İndirmek İçin Tıklayınız


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Taraflar; …….. ile  …….  aralarında mevcut bulunan evlilik birliğini, karşılıklı anlaşarak sonlandırmaya karar vermiş olup; açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde,  Türk Medeni  Kanunu’nun, 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır.

                                               PROTOKOL MADDELERİ

1-) Taraflar mahkemenizde açılmış bulunan boşanma davasında ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMAYI aynen kabul etmektedirler.

2.Taraflar, boşanma kararı verildikten sonra, müşterek çocukları 16.04.2012 doğumlu …..  VELAYETİNİN, anne ………’da  kalmasını kabul etmişlerdir.

 1. Baba ………, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, müşterek çocukları …… için iştirak nafakası olarak, her ayın 1’inde, 500- TL yi (BEŞYÜZ Türk Lirası), müşterek çocuk …..’nın velayetini alan ……. tarafından gösterilecek bir  banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Taraflar kabul edilen iştirak nafakasının her yıl TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında arttırılmasını, ……. müşterek çocuk ……. için 18 yaşına kadar tüm eğitim masraflarının taraflarca müştereken, karşılanacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

4.Tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak yoksulluk nafakası talepleri yoktur.  Bu konuda birbirlerini karşılıklı ibra etmişlerdir.

5.Taraflar müşterek çocuk …..’ın, baba …… ile şahsi münasebet sağlaması konusunda; küçük …….’nın ilkokula başlayana kadarki süreci ve ilkokula başladıktan sonraki süreci karşılıklı olarak anlaşmışlardır. Müşterek çocukilkokula başlayana kadar hafta içinde, gündüz saatlerinde, (sabah saat 08.00 ile akşam 21:00 saatleri arasında) baba ……. müşterek çocuk …….. kreşte, makul süreyle görebilir. İşbu makul süreden anlaşılması gereken, 2-3 saat olup; müşterek çocuğun yaşının küçük oluşu da hesaba katılarak belirlenmiştir. Taraflar bu konuda birbirine anlayış ve saygı göstereceğini; çocuğun kişisel ve fiziksel gelişimini göz önüne alarak hareket edeceklerini kabul ve taahhüt etmiştir. Hafta sonları ise, Cumartesi günü kreş çıkışından başlamak üzere, Pazar günü öğlen saat 12:00 ye kadar müşterek çocuk …. baba ………’ın yanında kalacaktır. Dini bayramların üçüncü günü sabah saat 10,00 dan akşam saat 18,00’e kadar müşterek çocuk …….., baba …….. ’in yanında kalacaktır. Müşterek çocuk, ilkokula başladıktan sonra;  her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi  sabah 10,00 dan Pazar günü öglen 12,00’ ye  kadar, dini bayramların üçüncü günü sabah saat 10,00 dan akşam saat 18,00’e kadar, her yıl sömestr tatilinin 1. Günü ile 7. günü ile yaz tatiline esas olmak üzere temmuz ayının 1. günü ile 15. günü arasında, ilk gün sabah saat 10,00’dan son gün akşam saat 18,00’e kadar baba ………. ile  kişisel ilişki kurulması hususunda taraflar anlaşmışlardır. “ 

 1. Davalı …….., tarafların evlilik birliğinin devamı süresince son olarak oturdukları ……….” adresinde mukim müşterek hanede bulunan menkul eşyaların tamamının, davalı eş ……..a bırakmayı ve bu eşyalar nedeni ile hiçbir hak talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  İşbu sözleşmeyle maliki oldukları varlık ve değerlerinin paylaşımını hususunda taraflar karşılıklı olarak uzlaşmışlar ve irade beyanlarını gayrikabili rucu kayıt ve şartıyla belirlemişlerdir. Taraflar boşanmadan sonra, evlilik birliğine ilişkin menkul mallar konusunda birbirlerinden hiçbir hak ve talepte bulunmayacaklarını, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar, yukarıda izah edilen iştirak nafakası dışında, karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası, talep etmeyeceklerdir. Taraflar bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.

 1. Taraflar …….. ile davalı …….. arasında ikame edilecek anlaşmalı boşanma davasında: tarafların yapmış oldukları masrafların kendi üzerlerinde kalmasını gayrikabili rücu kayıt ve şartıyla uzlaşmışlardır.

Hakim tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki taraf,  mahkemeye temyizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleştireceklerdir.

İşbu 7(Yedi) ana başlık altında hazırlanan  protokol, taraflarca birlikte iki asıl nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiş olup, davacı ……… tarafından ikame edilen “boşanma davasında” mahkemeye sunulmak üzere tarafların serbest iradeleriyle hazırlanmıştır.


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -5

İndirmek İçin Tıklayınız


PROTOKOL

 

Madde 1-

Taraflar

     

İşbu Protokol (bundan sonra “Protokol” olarak anılacaktır) , …………………………… …………………………………………………………………………. adresinde mukim ……………………………………. T.C. Kimlik numaralı ………………………………. ile ……………………………………. T.C. Kimlik numaralı ………………………………… arasında akdedilmiştir. …………………………. ile ……………………, bu Protokol içinde müştereken “Taraflar”  olarak anılacaklardır.)

Madde 2-

Konu

Taraflar, ………………….. tarihinde evlenmişler ve yaklaşık ……………………. evliliklerini sürdürmektedirler. Ancak zaman içinde yaşanan tatsız olaylar ve tartışmalar sonucu oluşan şiddetli geçimsizlik, evlilik birliği temelinden sarsmış ve Taraflar birbirlerine uygun olmadıklarını ve anlaşamadıklarını anlamış ve boşanmaya karar vermişlerdir. Taraflar karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmektedirler.

İşbu Protokol’ün konusu, ………………….. tarihinde evlenmiş olan Taraflar’ın boşanmasının mali sonuçlarının düzenlenmesidir.

Madde 3-

3.1.      Tarafların evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmiş müşterek çocukları bulunmamaktadır.

3.2.      Boşanma sebebi ile her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası talep etmemektedir.

3.3.      Nişanlılık döneminde tarafların birbirlerine almış oldukları kıyafet ve hediyeler taraflarca iade edilmiştir. Bunun dışında tarafların maddi veya manevi tazminat ya da başkaca hak ve alacak talepleri bulunmamaktadır.

3.4.      Taraflar evlilik birliği süreci içerisinde edindikleri ev eşyaları ve ziynet eşyaları konusunda karşılıklı olarak anlaşmış olup tarafların bu hususta birbirlerinden herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

3.5.      Taraflar birbirlerinin yurt dışı ile ilgili haklarından yararlanmayacaklardır.

3.6.      ……………………………., boşanmanın gerçekleştiği tarihten itibaren ……….. soyadını kullanmayacaktır.

3.7.      Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir.

Madde 4-

Malların Paylaşımı

Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu protokol …………………………………… tarafından açılacak ola boşanma davasına delil olarak sunulacaktır. Taraflar iş bu protokolü okuyup, iradelerine uygun olduğunu beyan ederek …………………….. tarihinde imza altına almışlardır.

Taraf                                                                                                                                                                                                                                                                                       Taraf


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -6


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜDÜR

 

İŞ BU PROTOKOL ………………..İLE …………………… ARASINDA AŞAĞIDA YAZILI KOŞULLARLA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMA’YA KARAR VERMELERİ ÜZERİNE; ………………. MAHKEMESİ ………. E. SAYILI DOSYA ÜZERİNDEN GÖRÜLEN ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASININ NETİCELENMESİ İLE TARAFLARIN BOŞANMALARINA KARAR VERİLMESİ İÇİN DÜZENLENMİŞ VE TARAFLARCA İMZALANMIŞTIR.

 • DAVACI ……………. İLE DAVALI …………….. 06.09.2013 TARİHİNDE EVLENMİŞ OLUP İŞ BU PROTOKOLLE KARŞILIKLI OLARAK BOŞANMAYI KABUL EDERLER. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SONA ERDİRİLMESİ KONUSUNDA HER İKİ TARAF DA MUTABIKTIRLAR.
 • TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN, YOKSULLUK NAFAKASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT, KATKI PAYI, KATILIM, KATILMA ALACAĞI, DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI, ZİYNET EŞYASI VE SAİR TALEPLERİ YOKTUR. TARAFLAR KARŞILIKLI OLARAK NAFAKA VE TAZMİNAT TALEPLERİNDEN BU DOSYA İÇİN VE İLERİYE YÖNELİK OLARAK VAZGEÇMİŞLERDİR.
 • TARAFLARIN BOŞANMA DAVASI NEDENİYLE BİRBİRLERİNDEN HARÇ, MASRAF, VEKÂLET ÜCRETİ, VB. HİÇBİR TALEBİ YOKTUR.
 • TARAFLAR EVLİLİK BİRLİĞİNİN KURULMASI İLE MAL PAYLAŞIMINA KONU EDİLECEK HERHANGİ BİR EDİNİLMİŞ MENKUL VEYA GAYRİMENKULÜN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.
 • TARAFLAR ORTAK YAŞADIKLARI SÜRE ZARFINDA EDİNDİKLERİ EV EŞYALARI VE ZİYNET EŞYALARI KONUSUNDA TAMAMEN ANLAŞMIŞLARDIR. BU PROTOKOL İLE TARAFLAR KARŞILIKLI OLARAK BU KONUDA HİÇBİR UYUŞMAZLIKLARININ OLMADIĞINI KABUL ETMİŞLERDİR.

 

TARAFLARCA …/…/…. TARİHİNDE İMZALANAN İŞBU PROTOKOL İMZA TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİLİK KAZANMIŞ OLUP; BİR NÜSHA …………., BİR NÜSHA ……………. BİR NÜSHA İSE …………..AİLE MAHKEMESİ ………….. E. SAYILI DOSYAYA SUNULMAK ÜZERE 3 (ÜÇ) NÜSHA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR. PROTOKOLE AYKIRILIK HALİNDE TARAFLAR TEREDDÜT ETMEKSİZİN AYKIRILIK NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARI TAZMİN VE DAVA EDEBİLECEK; ŞİKÂYETTE BULUNABİLECEKTİR. PROTOKOLÜN İMZA TARİHİ İTİBARİYLE TARAFLAR SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRECEKTİR. … /…/..   

 

DAVACI                                                                                                                                                                                                                                                 DAVALI                                                   


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -7


BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAF                                               : 

TARAF                                               :
KONU                                                  : Boşanma protokolünün Sayın Mahkeme’ye sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Taraflar, 1983  yıldan bu yana evli olup, bu evlilikten iki müşterek kızları vardır. Taraflar, boşanmak konusunda anlaşma sağlamış ve bu anlaşma doğrultusunda boşanmanın gerçekleşmesi için Sayın Mahkemeye başvurmuşlardır.

Taraflar, bu protokolle evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederler. Boşanmaya ilişkin olarak üzerinde anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir:

Velayet

Tarafların evliliğinden olma müşterek çocukları

Nafaka ve tazminat

Çocuğun eğitim ve bakımı için baba …………………, anneye her ay 750 YTL iştirak nafakası ödeyecektir. Ödeme, anne ……………..’in ………………….. bankası ……….. numaralı hesabına her ayın 15. günü yatırılacaktır. İştirak nafakasının ileride arttırılması konusunda ihtilaf çıkması halinde tekrar mahkemeye başvurulacaktır.

Tarafların nafaka ve tazminata ilişkin başkaca talepleri yoktur.

Mal Paylaşımı

Taraflar, müşterek mallarının paylaşımı konusunda ortak bir mutabakata varmış ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler.

Yargılama giderleri

Taraflar, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücreti konusunda birbirlerinden talepte bulunmayacaklardır. Mahkeme’nin bakiye harç ve giderler konusunda hüküm vermesi durumunda, bu giderlerden müştereken sorumlu olacaklarını kabul ederler.

SONUÇ ve TALEP

Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, bu koşullara binaen boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenlerle, Sayın Mahkemece bu protokolün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep olunur.

TARAF                                                                                                                                                                                                                                    TARAF
……………………………                                                                                                                                                                                                     ………………………..
(imza)                                                                                                                                                                                                                                        (imza)


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -8


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

1.TARAFLAR :

 1. Davacı :

           

b.Davalı          :

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU :

            a.İşbu protokol ile tarafların 29.09.2009 tarihinde evlendikleri ve müşterek çocuğun velayeti ve devam eden birlikteliklerinin zamanla aile birliğini temelden sarsacak derecede şiddetli geçimsizliğe dönüşmesi nedeniyle boşanma talebiyle, boşanmanın şahsi ve mali sonuçlarını düzenleyen işbu protokol taraflarca müştereken imza altına alınmıştır.

3.TARAFLARIN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

            a.Tarafların bu birlikteliklerinden olma 28.07.2010 tarih  doğumlu İsminde, müşterek çocuğu vardır. Çocuğun velayetinin anne  üzerinde kalmasını taraflar beyan, kabul ve taahhüt eder.

            b.Davalı yan şuan itibariyle oturmaya devam ettiği …………… adresindeki evde çocuk ile birlikte yeni bir ev bulana kadar (azami olarak 1 yıl süre ile) oturmaya devam edecektir. Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde davalı yan ikamet edecek bir ev bulmak zorunda olup, aksi halde davacı yan herhangi bir ihtara veya yasal bir işleme gerek kalmaksızın yukarıdaki adreste mevcut konutun tahliyesini talep edebilir. Taraflar bu hususu beyan, kabul ve taahhüt eder.

            c.Davacı taraf müşterek çocuk için boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren her ayın 15’inde 500 TL iştirak nafakası, 800 TL yoksulluk nafakasını ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.(İşbu nafaka bedellerinin her yılın Aralık ayında %5 oranında arttırmayı da beyan, kabul ve taahhüt eder.)

            d.Davacı üzerine kayıtlı olan yukarıda adresi verilen ……………. mevcut bağımsız bölüm, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra da davacı üzerinde kalmaya devam edecek olup, davalı yoksulluk nafakası dışında herhangi bir malvarlığı talebi olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 1. Davacı üzerine kayıtlı olan ………… plaka numaralı -Renault Kangoo 2011 model araç boşanma kararının kesinleşmesinden sonra da davacı üzerinde kalmaya devam edecek olup, davalı buna ilişkin herhangi bir paylaşım talebi olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. Davacı yan her yılın Eylül ayında müşterek çocuğun okul ihtiyaçlarına destek olmak adına 500,00 TL ek ödemede bulunacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

g.Çocuğun davacı ile şahsi ilişkisi şu program dahilinde olacaktır.

-İki haftada bir Cumartesi günleri sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında,

-Dini bayramların üçüncü-dördüncü günü sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında,

-Yarıyıl tatilinin ilk haftası yatılı olarak bir hafta,

-Yaz tatilinde 4 hafta yatılı olarak olmak üzere çocuk ile davacı babanın şahsi ilişkisi tesis edilecektir.

            h.Taraflar işbu anlaşmalı boşanma davası nedeniyle birbirlerinden yargılama gideri, vekalet ücreti v.b. her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret veya masraf talep etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

            ı.Taraflar bundan başka işbu boşanma protokolü ile karşılıklı olarak birbirlerini maddi-manevi tazminat, edinilmiş mallara katılma, katılma alacağı nedeniyle tazminat talepleri yönünden gayrikabili rücu ibra etmişlerdir.

 

 

4.İMZA-ONAY

           

            Taraflar hiçbir cebir, şiddet, tehdit ve zorlama altında kalmaksızın işbu iki sayfadan ve 3 nüshadan ibaret boşanmanın şahsi ve mali sonuçlarını düzenleyen işbu anlaşmalı boşanma protokolünü karşılıklı rıza ile imza altına almışlardır.

            DAVACI                                                                                                                                                                                                               DAVALI


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -9


İSTANBUL ANADOLU 2. AİLE MAHKEMESİ

 

BOŞANMA DAVASI PROTOKOLÜ

2016/791 ESAS

DAVACI :

DAVALI: 

Taraflar; davacı x ve Davalı x aralarında mevcut bulunan evliliği sona erdirmek için, açılan boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde, Medeni Kanun’un, 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır.

1- Taraflar, boşanma kararı verildikten sonra, müşterek çocukları 24.05.2001 doğumlu Asya Küçüğün velayetinin, Davacı Arzu Küçükte kalmasını kabul etmişlerdir.

2-Davalı baba müşterek çocukları Asya Küçüğü davalı babanın istediği zaman görmesi hususunda davacı eş ile karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

3-Baba Rüstem Küçük velayeti annede olan çocukları Asya Küçüğü istediği zaman görebilecektir. Görüşme talepleri, mücbir sebepler haricinde, velayet hakkını kullanan eş tarafından ret edilemeyeceğini davacı Arzu Küçük Kabul ve taahhüt eder.

4- Rüstem Küçük boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, müşterek çocukları Asya Küçük için iştirak nafakası olarak, her ayın 15’inde 400TL,   Arzu Küçük tarafından gösterilecek bir banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Söz konusu nafaka Asya Küçük Üniversite eğitimini bitene kadar ödeneceğini Davalı Rüstem Küçük kabul ve taahhüt eder. Belirlenen meblağ, her yıl, ortak çocuğu Belirlenen meblağ, Boşanma tarihinin kesinleştiği sonraki her yıl,  ortak çocuğun ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü eşin gelir durumu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl ÜFE –TÜFE oranında artırılacaktır

5-Davalı Rüstem Küçük davacı eşine maddi 10.000TLve manevi 10.000TL toplam 20.000TL.tazminat bedeli olarak 20.000TL boşanma davası kesinleşmeden duruşma gününden 3 gün önce davacı Arzu Küçüğün Ziraat bankası İstanbul Kaynarca Şubesi, 65699792-5001 Hesap numaralı, TR90 0001 0020 7365 6997 9250 01 iban numaralı hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Söz konusu para ödenmediği takdirde anlaşmalı protokol hükümsüz kalacaktır. Taraflar, yukarıda zikredilen iştirak nafakası ve davalı Rüstem Küçüğün ödeyeceği maddi ve manevi tazminat ( yukarıda belirtilen 20.000TL)dışında, karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir şekilde başkaca maddi ve manevi tazminat, talep edemeyeceği gibi boşanma süresi ve sonrasında taşınır taşınmaz ve menkulleride birbirlerinden kesinlikle başkaca mal  talep etmeyeceklerini kabul ve taahhüt eder.    Ayrıca yoksulluk nafakası, yargılama giderleri ile ücreti vekâlet gibi masrafları talep etmeyeceklerdir Taraflar bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.

6– Davalı Rüstem Küçük ve Davacı Müvekkil Arzu Küçük adına tescilli İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Merkez Mah. Maşatlık Mevkii 3189 ada /parsel niteliğindeki müşterek taşınmazın davalı Rüstem Küçüğe ait yarı hissesinin duruşma gününden 3 gün önce müşterek çocukları Asya Küçük, Ayşenur Dursun ve Aynur Küçük adına tescilini yapacağını kabul ve taahhüt eder. Tescil işlemi gerçekleşmediği takdirde anlaşma protokolü hükümsüz kalacaktır.

7- Taraflar, evlilik birliği içinde özel eşyalarını (kıyafetleri )ve müşterek çocuklarının eşyalarını (kıyafetleri) almaları konusunda karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

8- Mahkeme tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki taraf veya vekilleri, mahkemeye temyizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleşmesi konusunda karşılıklı Sekiz  maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın …………….tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür.

 DAVACI ASİL                                                                                                                                                                                                                                                   DAVALI ASİL


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -10


TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 166/3. MADDESİ GEREĞİNCE  DÜZENLENEN

PROTOKOL

 

PROTOKOLÜN  TARAFLARI         :

 

İşbu Protokol; bir tarafta davalı eş …………………… (T.C. NO: ……………………………..) ile diğer tarafta davacı eş …………………………. (T.C. NO: ……………………………..) arasında, Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesi hükmü gereğince tanzim edilerek taraflarca imza altına alınmıştır. İşbu Protokol’de, ………………………. ve ………………………… bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

PROTOKOLÜN  ŞARTLARI             :

 

Yukarıda isimleri yazılı Taraflar; …………………………… tarihinde aralarında kurulan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması sebebiyle, karşılıklı olarak anlaşarak kendi serbest iradeleri ile BOŞANMA konusunda mutabakata varmışlardır. Buna göre;

 1. MÜŞTEREK ÇOCUĞUN DURUMU

1.1. VELAYET

Taraflar, müşterek çocukları …………………………. doğumlu ……………………………..’ın (T.C. NO: …………………………..) velayetinin, davacı eş …………………………….’da kalmasını kabul etmişlerdir. Taraflar, davacı eş ……………………….’ın boşanma kararı verildikten sonra bir başka şahıs ile evlenmesi halinde, müşterek çocuk………………………….’ın velayetinin, baba……………………’a verileceği hususunda mutabakata varmışlardır. Taraflar, velayetin davalı baba…………………………’da olduğu durumda, ………………………….’ın başka bir şahıs ile evlenmesi halinde, müşterek çocuk  ……………………..’ın velayetinin, anne …………………………’a verileceği hususunda mutabakata varmışlardır.  

1.2. İŞTİRAK NAFAKASI

 

Müşterek çocuk………………………….. adına kayıtlı herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamaktadır. …………………………, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, müşterek çocukları …………………….. için iştirak nafakası olarak, her ayın 1. günü ile 5. günü arasında 1.000,00 TL’yi (Bin Türk Lirası), ……………………….. tarafından bildirilecek bir banka hesabına ödemeyi; kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

1.3. ŞAHSİ MÜNASEBET

 

Taraflar, müşterek çocuk………………………….’ın, baba……………………… ile şahsi münasebet sağlaması konusunda karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

Davalı eş …………………………., müşterek çocuk ……………………….. ile her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi günü sabah saat 10:00’dan Pazar günü akşam saat 17:00’ye kadar, dini bayramların 2. günü sabah saat 10:00’dan akşam saat 17:00’ye kadar, her yıl babalar günü sabah saat 10:00’dan akşam saat 17:00’ye kadar, her yıl sömestr tatilinin 2. günü sabah saat 10:00’dan 9. günü akşam saat 17:00’ye kadar (7 gün süreyle) keza her yıl Temmuz ayının 1 günü sabah saat 10:00’dan 15. günü akşam saat 17:00’ye kadar (15 gün süreyle), şahsi ilişki sağlayabilecektir.

 

 1. BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARI

2.1.      YOKSULLUK NAFAKASI

……………………………., boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, davacı eş ………………………. için yoksulluk nafakası olarak, her ayın 1. günü ile 5. günü arasında 1.000,00 TL’yi ( Bin Türk Lirası), ………………………… tarafından bildirilecek bir banka hesabına ödemeyi; kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İşbu maddede düzenlenmiş olan yoksulluk nafakası, davacı ………………………..’ın bir başka şahıs ile evlenmesi ya da bir başka şahısla evliymiş gibi bir hayat sürmesi, Taraflar’ın birbirleriyle yeniden evlenmesi veya Taraflar’dan birinin ölümü halinde sona erecektir.

 • Baba………………………, müşterek çocuk………………………..’ın herhangi bir kolej veya özel eğitim kurumunda eğitim görmesi halinde, söz konusu yıllık eğitim giderinin 5.000,00 TL’sini (Beş Bin Türk Lirası) her öğretim yılının başında, eğitim giderinin …………………….. tarafından fatura ile belgelendirilmesi koşulu ile, ………………………….. tarafından bildirilecek bir banka hesabına ödemeyi; kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Taraflar, söz konusu özel eğitim giderinin her yıl %10 oranında arttırılması hususunda mutabakata varmışlardır.
 • Taraflar, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde, davacı eş …………………… adına tescilli olan ……………. marka, …………………… plakalı aracın, boşanma kararı sonrasında da davacı ……………………’ın mülkiyetinde kalması hususunda mutabakata varmışlardır.
 • Taraflar, evlilik birliği içinde müşterek kullandıkları beyaz eşyaları ile şahsi eşyalarını, evlilikten önce ve evlilik birliği sırasında edinilen tüm ziynet eşyalarını geri almışlardır. Taraflar boşanmadan sonra, evlilik birliği içerisinde elde edilendiğer her türlü mal varlığı konusunda birbirlerinden hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Taraflar, işbu Protokol’de zikredilen hususlar dışında, karşılıklı olarak birbirlerinden her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, tedbir nafakası, katkı payı alacağı, katılma payı alacağı, değer artış payı alacağı, denkleştirme alacağı talepleri olmadığını ve yargılama giderleri ile ücreti vekalet gibi masrafları talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar, bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.
 • Taraflar, aralarındaki mal paylaşımı yapılarak mal rejiminin tasfiye edildiğini, boşanmanın mali sonuçları hakkında aralarında herhangi bir uyuşmazlık bulunmadığını, işbu Protokol’de belirtilenlerin dışında birbirlerinden başkaca bir maddi talepte bulunmadıklarını ve bulunmayacaklarını; kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 1. BOŞANMANIN DİĞER SONUÇLARI
 • İşbu iki sayfadan ibaret Protokol’un, bir nüshası boşanma davasının görüldüğü mahkeme dosyasına sunulmak, birer nüshası da Taraflar’ın üzerinde bırakılmak üzere, üç nüsha olarak hazırlanmış olup; Taraflar’ca etraflıca okunup, karşılıklı onaylandıktan sonra imza altına alınmıştır.

 

        TANZİM VE İMZA TARİHİ

                   …./…./2018

İMZA:                                                                                                                                                                                                                                                             İMZA:


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -11


 

  PROTOKOL

Bir tarafta ………………. Kimlik numaralı ……………………………….  (Davacı) , diğer tarafta …………………. (Davalı)   (Bundan sonra birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.) ………………………. Sayılı dosyasında görülmekte olan çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanma şeklinde ıslahıyla, anlaşmalı boşanmaya dayanak ve esas teşkil etmesi bakımından bir araya gelerek aşağıdaki hususlarda tam bir mutabakatla anlaşmak suretiyle iş bu protokolü tanzim ve imza etmişlerdir.

1)Tarafları boşanmaya iten sebeplerden en önemlisi müşterek yaşamın artık sürdürülemez biçimde çekilmez hale gelmiş olmasıdır. Taraflar boşanma davasını bütünüyle özgür iradeleriyle kabul etmektedirler.

2)Tarafların bu evlilikten olma müşterek çocukları bulunmamaktadır.

3)Tarafların birbirlerinden nafaka talebi , maddi manevi tazminat talepleri bulunmamaktadır.

4) Tarafların aralarında paylaşılmasını istedikleri veya paylaşımında anlaşamadıkları gayrimenkul ya da menkul malları bulunmamaktadır. Taraflar her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak getirmiş bulundukları eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başkaca alacakları olmadıklarını kabul ederler.

5) Taraflar birbirinden avukatlık ücreti talep etmeyeceklerdir. Mahkeme masraflarını taraflar üzerinde bırakılacaktır.          

 

6)Tarafların aralarında maddi ve manevi olarak düzenleyecekleri başkaca anlaşmayı gerektirecek hiçbir husus bulunmamaktadır.

İş bu 6 maddeden 1 sayfa ve beş suretten oluşan Protokol, Tarafların özgür irade ve beyanları doğrultusunda hazırlanmış, itirazsız kabul edilmiş olup doğruluğunu imzaları ile aşağıda tasdik etmişlerdir.

           Davacı                                                                                                                                                                                                                          Davalı


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -12


 PROTOKOL

TARAF                                   : …………….. TC : …………

TARAF                                   : …………….. TC : …………

………ile ………aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup ../../.. Tarihli iş bu protokol tanzim edilmiştir.

Bu protokol gereğince ;

1- ……… ile evli ……… karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler,

2- Bu evlilikten; ../../.. doğumlu ……… isimli müşterek çocuk bulunmaktadır. Müşterek çocuğun velayetinin anne ……… ‘e bırakılmasında taraflar mutabıktır. Baba ………ile müşterek çocuk arasındaki kişisel ilişki tesisi hususu açılacak boşanma davasında mahkemenin takdirine bırakılacaktır.

3- Çocuğun eğitim ve bakımı için baba  ………, müşterek çocuk ………e her ay 750 TL (yedi yüz elli ) iştirak nafakası ödeyecektir. İş bu iştirak nafakasından ayrı olarak baba ……… müşterek çocuğun adına açılacak bireysel emeklilik hesabına 10 yıl boyunca her ay  500 TL  (beş yüz ) yatıracaktır.

4- Taraflar, müşterek mallarının paylaşımı konusunda ortak bir mutabakata varmış ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Tarafların adlarına kayıtlı olan taşınmazlar yine kendilerinde kalacaktır. ………Mah. ……… Sok. No: ……  …Ada … Parsel  Bakırköy/İstanbul adresindeki taşınmazın ise … tarafından ….’ a devredileceği hususunda taraflar anlaşma içindedirler. Bu nedenle birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler.

5- Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya her hangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.

6- Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu protokol  ……… tarafından  açılacak boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil olarak kullanılmak üzere  karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur. 

       İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.

               

         İsim soyisim                                                                                                                                                                                         İsim soyisim

             (imza)                                                                                                                                                                                                       (imza)


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -13


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

1.PROTOKOLÜN KONUSU VE TARAFLARI

İşbu Protokolün tarafları  …… TC kimlik numaralı …….. ve …… TC kimlik numaralı ……., 30/12/2015 tarihli evliliklerini müşterek hayatın çekilmez hale gelmesi nedenine dayalı olarak karşılıklı olarak sona erdirmeyi ve boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktır.

2.YOKSULLUK NAFAKASI

Davalı ….., davacı eş ……  için her ay 600,00TL(AltıYüzTürkLirası) yoksulluk nafakasını her ayın 10’u ila 15’i arasında Davacı ……… ait banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Nafaka miktarının 2 yılda bir ÜFE artış oranı dikkate alınarak artırılacağı noktasında taraflar anlaşmışlardır.

3.MADDİ-MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Taraflar, eş …….. iş bu boşanma protokolü kapsamında diğer eş ………. duruşma tarihine kadar 25.000TL maddi, 25.000TL manevi olmak üzere toplam 50.000,00 TL maddi ve manevi tazminat ödeyeceği noktasında mutabakata varmışlardır.

 1. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;

4.1.Taraflar, ………. adına kayıtlı ……………………adresindeki dairede mevcut ev eşyalarının toplam değerinin taraflar arasında ½ oranında paylaştırılması hususunda mutabakata varmışlardır.

4.2.Taraflar, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde, davalı eş ………. adına tescilli olan Ford Focus marka, …………………… plakalı aracın toplam bedelinin ½’sinin davacı eş ……….., davalı …………. tarafından duruşma tarihine kadar nakit olarak ödenmesi ve aracın mülkiyetinin davalı ………… kalmaya devam etmesi konusunda taraflar mutabakata varmışlardır.

4.3.Taraflar, Davacı ………….. ait ziynet eşyalarının davalı ………… tarafından duruşma tarihine kadar davacıya aynen iadesine, aynen iadesi mümkün olmayacaksa ziynet eşyalarının toplam değeri olan 30.000,00 TL’nin Davacı ………….. ait banka hesabına ödenmesi hususunda mutabakata varmışlardır.

4.4.Taraflar, işbu Protokol’de zikredilen hususlar dışında, karşılıklı olarak birbirlerinden her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, tedbir nafakası, katkı payı alacağı, katılma payı alacağı, değer artış payı alacağı, denkleştirme alacağı talepleri olmadığını ve yargılama giderleri ile ücreti vekalet gibi masrafları talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar, bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.

5.Mahkeme tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki taraf veya vekilleri, mahkemeye temyizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleşmesi konusunda karşılıklı beş  maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın …/……/…….tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür. Tarafların birbirlerinden avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı talebi bulunmamaktadır…./…./…..

DAVACI ASİL                                                                                                                                                                                                                               DAVALI ASİL


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -14


BOŞANMA  PROTOKOLÜ

İzmir ili, Bornova ilçesi, Işıklar Mah/Köy, 028 cilt ve 170 sıra noda nüfusa kayıtlı bulunan TC Kimlik nolu bir taraf Avcıoğlu ile aynı hanede nüfusa kayıtlı bulunan TC Kimlik nolu, diğer taraf Avcıoğlu arasındaki evliliğin sona erdirilmesinin temini maksadıyla açılacak anlaşmalı boşanma davasının aşağıdaki şartlara göre 4721 Sayılı T.M.K. mad: 166/3 uyarınca neticelendirilmesi konusunda taraflar mutabakata varmışlar ve işbu boşanma protokolü akdolunmuştur.

1- Taraflar 11/10/2016 tarihinden bu yana resmen evli olup,evlilik birliğinin devamına olanak kalmayacak şekilde aralarında  geçimsizlik ve anlaşmazlık bulunduğunu, karşılıklı olarak boşanma hususunda anlaştıklarını ve bu suretle açılacak boşanma davasında karşılıklı olarak boşanmayı istediklerini kabul ve beyan etmektedirler.

2- Tarafların müşterek çocukları bulunmamaktadır.

3- Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, maddi tazminat, manevi tazminat, yargılama gideri, vekalet ücreti talepleri bulunmamaktadır.

4- Taraflar, müşterek haneden kendilerine ait eşyaları almışlardır. Birbirlerinden hiçbir eşya talepleri bulunmamaktadır. Ayrıca tarafların edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında katılma alacağı, değer artış payı alacağı yoktur. Fakat Azize Avcıoğlu bu evlilikte kendisine maddi sıkıntılar yaşatılmıştır. İşbu sıkıntıları gidermek için işyeri çıkışında almış olduğu 4.000-TL tazminatı harcamak zorunda kalmıştır. Bundan dolayı bunu karşı taraftan talep etme zorunluluğu doğmuştur.

5- Taraflar 5 (beş) maddeden ibaret işbu protokolü okuyarak, özgür iradeleriyle 1 nüsha olarak 12/10/2018 tarihinde imzalamışlardır.

        BİR TARAF                                                                                                                                                                                                                    DİĞER TARAF


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -15


 ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 Taraflar,                ve                           olma                     doğumlu                             T.C. Nolu davacı         ile             ve           olma           doğumlu             T.C. Nolu davalı             ,                 yılında yaptıkları evlilik akdini sona erdirmek için, açılacak boşanma davasında esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde, Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmışlardır. Anlaşmaya varılan hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Taraflar birbirlerinden hiç bir şekilde maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası talep etmeyecektir. Taraflar bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.
 2. Taraflar, evlilik birliği sırasında edinilen tüm ziynet eşyaları ve boşanmadan sonra, evlilik birliğine ilişkin tüm menkul malları aralarında anlaşarak paylaşmışlardır. Taraflar ev eşyalarına ilişkin birbirlerinden hiç bir talepte bulunmayacaklardır. Söz konusu ev içerisinde alınan menkul mallar davacı ’de kalacaktır.
 3. Tarafların evlilik birliği içerisinde alınmış başkaca bir gayrimenkul veya menkul malları mevcut değildir.
 4. Yukarıda sayılan haller dışında, üçüncü kişi konumunda bulunan gerçek veya tüzel kişilere olan her türlü borçtan dolayı taraflar şahsi malvarlıkları ile sorumludurlar. Bu husus ileride birbirleri aleyhine dava konusu yapılmayacaktır.
 5. Hâkim tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki taraf veya vekilleri, mahkemeye temyizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleştireceklerdir.

Beş (5) maddeden ibaret olan bu boşanma anlaşması, 24.10.2018 Salı günü          ile            tarafından imza edilmiş olup, taraflarca başkaca bir istek olmadığı onaylanmıştır.

 

İmza                                                                                                                                                                                                                                  İmza         


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -16


 PROTOKOL

12.11.2015 tarihinde evlenmiş bulunan, ………… ve …………….arasında görülmekte olan boşanma konusunda, boşanma kararında yer almak üzere taraflar aşağıdaki şartlarda anlaşarak bu hükümlerin geçerliliğini kabul ettiklerini, bu koşulların esas kabul edilerek ilama dercedilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.

1) Tarafların müşterek çocukları bulunmamaktadır.

2) Taraflar arasında evlilik süresince oluşan menkul ve nakdi birikim boşanma öncesinde taraflar arasında eşit olarak paylaşılmıştır. Bu konuda taraflar birbirlerinden geriye dönük olarak hiçbir hak ve alacak iddia ve isteminde bulunmayacaklardır.

3) Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka taleplerinde ayrıca maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunmayacaklarını kayıtsız, şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir.

4) Taraflar evlilik süresince kazanmış oldukları mallar aralarında paylaştırılmış olup mal konusunda herhangi bir ihtilaf kalmamıştır.

5) Taraflar, kendi şahsi eşyalarını almış olup, taşınır ya da taşınmaz eşyaya ilişkin olarak birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacakları hususunda anlaşmaya varmışlardır.    

6) İşbu Protokolden kaynaklanacak ihtilafların hallinde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7 İşbu Protokol, toplam 7 (yedi) maddeden ibret olup, 16.11.2016 tarihinde taraflarca birlikte imza altına alınmıştır.

İş bu protokol ile taraflar özgür iradeleriyle, durum ve boşanma mevzuatını protokole bağlamak üzere anlaşmışlar ve işbu akti imzalamışlardır.16.11.2018

……………….                                                                                                                                                                                                             ………………….


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -17


BOŞANMANIN MALİ VE HUKUKİ SONUÇLARINA İLİŞKİN PROTOKOL

 

            Taraflar İli İlçesi, Mahallesi,   Cilt no:, Hane no: ’ de nüfusa kayıtlı, ……. ile ……… Temmuz 2000 tarihinden bu yana evliyiz. Bu evlilikten olma Eylül 2001 doğumlu …….., Eylül 2007 doğumlu …… ve Nisan 2010 doğumlu ………. n isimli 3 çocuğumuz vardır.  

Evliliğimiz süresince karşılıklı iyi niyet ve gayretlerimize rağmen, kişilik farklılığı ve ruhi uyumsuzluk nedeniyle mevcut geçimsizlik artarak devam etmiştir. Böyle bir ortamda evlilikten beklenen faydanın sağlanmasının ve ileride düzelme ihtimalinin sözkonusu olmaması karşısında, medeni iki insan olarak konuşup, aşağıda yazılan şartlar dahilinde boşanmayı kabul ediyoruz.

            1- Ortak yaşanan evdeki eşyalardan …………  kendisi için gerekli eşyaları alacak olup, Ortak yaşanan evde boşanmadan sonra ……. yaşamaya devam edecektir. Bu konutun kira bedeli .……. tarafından karşılanacaktır. bu konuda taraflar arasında herhangi bir sorun yoktur.

            2- Taraflar Velayet konusunda anlaşmış olup, Yasemin’in velayeti 18 yaşına gelene kadar Anne …… da diğer çocuklar ….  ve ……’in velayeti Babaları ……..’da kalacaktır.

            3- ……; velayeti anneye verilen ……. için aylık 500 TL iştirak nafakasını bizzat Yasemin adına açılacak bir hesaba, …… için aylık 700 TL. yoksulluk nafakasını bizzat kendisinin hesabına ödemeyi kabul etmiştir.

            4- Taraflar arasında evlilik içinde edinilmiş mallar hususunda herhangi bir anlaşmazlık sözkonusu değildir. Bu konuda kendi aralarında anlaşmışlar ve birbirlerinden herhangi bir hak talepleri olmadığı gibi, boşanma sonunda dava kesinleştikten sonra da maddi veya manevi herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir. Bu haklarından gayrikabili rücu feragat etmişlerdir.

            5- Taraflar yukarıdaki şartlar dışında birbirlerinden herhangi bir maddi ve manevi tazminat, nafaka, dava masrafı, vekâlet ücreti talep etmeyeceklerdir. Bununla ilgili haklarından da gayrikabili rücu feragat etmişlerdir.

            6- Müşterek çocuklardan ….. ve …..n’in anneleri ile görüşmesinin sağlanması hususunda;  her hafta sonu Cumartesi günü öğleden sonra 16:00 de anne tarafından alınacak ve ertesi gün 16:00 da babasına teslim edilecektir. Anne …….. bunun dışında hafta içleri de velayeti babalarında olan çocukları iyi niyet kuralları çerçevesinde görebilecektir.  Her yılın Temmuz ayında çocuklar annesinin yanında kalacaktır. ..… ise Eylül 2018 itibariyle reşit sayılacağından herhangi bir kısıtlama olmayacak ……. istediği zaman babasıyla kişisel ilişki kuracaktır. Şahsi münasebet böyle tesis edilecektir.

            Yukarıda yazılı 6 maddelik boşanma anlaşmasını kabul ve bu şartlara uymayı taahhüt ediyoruz.

            İşbu anlaşmayı serbest irademizle ve hiç bir baskı altında kalmaksızın tespit ve tescil ederek imzaladığımızı beyan ederiz. 24.04.2018

           ………….                                                                                                                                                                                                                                                  ………..


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -18


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 

            Taraflar; evliliklerini sona erdirmek için açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır:

 • VELAYET VE KİŞİSEL BAĞ KURMA

Boşanma kararı verildikten sonra taraflar, müşterek çocukları ise velayetinin anne bırakılmasına karar verilmiştir.

NAFAKA, TAZMİNAT VE MAHKEME MASRAFLARI

Taraflar, boşanma davası nedeniyle birbirlerinden hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası, yargılama giderleri ile vekâlet ücreti talep etmeyeceklerdir; taraflar, bu haklardan karşılıklı olarak feragat etmişlerdir.

 • MAL PAYLAŞIMI

Taraflar, boşanma davasının açılma tarihine kadar eşlerin kendi üzerlerinde kayıtlı taşınmaz malların boşanmadan sonra da aynı eş üzerinde kalması hususunda anlaşmışlardır; taraflar bu hususta birbirlerinden başkaca bir talepte bulunmayacaklardır.

Taraflar, evlilik birliği içerisinde ve evlilik hazırlığı içerisinde birbirlerine aldıkları eşya yahut ziynet eşyalarının almayacaklarını, herhangi bir şey istemediklerini ve bu haklardan karşılıklı olarak feragat etmişlerdir.

 TEMYİZDEN FERAGAT

Mahkeme tarafından boşanma kararı verilmesi halinde taraflar, mahkemeye temyizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek boşanma kararını kesinleştireceklerdir.     

Dört maddeden oluşan iş bu anlaşmalı boşanma protokolü 24/04/2018 tarihinde davacı ve davalı tarafından başkaca bir istek veya talep olmadığından okunup kabul edilerek imza altına alınmıştır.

Davacı                                                                                                                                                                                                                                   Davalı


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -19


 

BOŞANMA  PROTOKOLÜ

Bir tarafta …….. Mıhçı ile diğer tarafta …….. Mıhçı, aşağıdaki şartlarda boşanma konusunda anlaşmaya varmışlardır:

Şartlar   :

 1. Taraflardan birisinin açacağı boşanma davasını diğer taraf kabul edecektir. Boşanma davasının masraflarını davayı açan taraf üstlenecektir. Taraflar birbirlerinden bu konuda herhangi bir masraf ve avukatlık ücreti talep etmeyeceklerdir.
 1. İstanbul, ……, S……, Parsel;…….., Ada:………,Pafta;…… sayılı taşınmazın ½ (%50) mülkiyeti boşanma davasının kesinleşmesini müteakip 1 ay içerisinde ……….Mıhçı’e temlik edilecektir.
 1. ……. Mıhçı, kendisi için herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejiminin tasfiyesi, katılım payı vs., hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.
 1. Taraflara ait olup da …….. Mıhçı adına kayıtlı ……. Bankası, ……. şubesi hesabında bulunan yaklaşık 70.000.00.-TL. tutarındaki para ve altınların 20.000.00.-TL.’nı (yirmibinTL)boşanma kararının kesinleşmesini müteakip 1 ay içerisinde ……. Mıhçı’ya verecektir. Geriye kalan 50.000.00-TL. ise ……….. Mıhçı’da kalacaktır.
 1. Müşterek çocuklar ………. doğumlu ……… Mıhçı ve 2015 doğumlu …….. Mıhçı’nın velayetleri ……… Mıhçı’ya verilecektir.
 1. ……… Mıhçı tarafından, müşterek çocuklar, ……… Mıhçı ve ……… Mıhçı ‘ya aylık toplam 600.00.TL- nafaka ödeyecektir.
 1. Halen ikamet edilen evdeki ev eşyaları ……… Mıhçı ‘da kalacaktır.
 1. Çocuklarla şahsi münasebet tesisi: Çocuklar; Dini bayramlardan Ramazan bayramının ilk iki günü anne yanında, sonraki gün ise baba yanında, Kurban bayramının ilk iki günü anne, sonraki iki günü ise baba yanında, sömestr (ara) tatilinin ilk haftası anne yanında, ikinci haftası ise baba yanında, yaz tatilinde ise Temmuz ayında baba yanında diğer zamanlarda ise anne yanında kalacaklardır. Ayrıca, her ayın ilk haftası Pazar günü sabah 09:00 ila akşam 17:00 arasında, yine her ayın son haftası, Pazar günü sabah 09:00 ila akşam 17:00 arasında çocuklar baba tarafından alınıp anneye teslim edilecektir.

 İş bu 8 maddeden ibaret özleşme, karşılıklı olarak okunarak hiçbir baskı altında olmadan imza ve teati edilmiştir. 11.05.2018

………                                                                                                                                                                                                                            ………..  


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -20


            ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 

                                   Boşanma Davasına Esas Olmak Üzere Mk.166/3.Maddesi Uyarınca iş bu belgeyi düzenleyip imzalayarak beyan ve kabul ederiz.

                        1-Biz Taraflar kişisel eşyalarımızı, çeyiz eşyalarımızı ve ev eşyalarımızın- kendi aramızda paylaştık.

                        2- Biz Taraflara ait düğünümüzde takılan altın vb. ziynet eşyalarının paylaşımını kendi aramızda gerçekleştirmiş olup ileriye dönük dava hakkımızdan karşılıklı olarak feragat ediyoruz.

                        3- Biz Tarafların müşterek banka hesapları ve paylaşacak nakit paramız yoktur.

                        4-  Müşterek evlilikten olma 2014 doğum tarihli  Naz  isimli çocuk velayetinin davacı sıfatıyla Anne Hazal …’ a verilmesine, Çocuk yararına baba tarafından boşanma kararının verildiği günden geçerli olmak üzere aylık 1.500.00 TL nafaka ödemesi  konusunda anlaştık.

                        5- Biz  Taraflar karşılıklı olarak bir birimizden maddi ve manevi tazminat veya nafaka talebinde bulunmadığımız gibi ileriye dönük dava haklarımızdan  karşılıklı olarak feragat ediyoruz.

                        6- Biz Taraflar birbirimizden yargılama gideri talep etmiyoruz, Herkesin  yaptığı masraflar kendi üzerinde kalacaktır.

                        7- Bizlerin Taraflar, birbirimizden karşılıklı olarak herhangi bir katılım veya tasfiye payı, edinilmiş mallara katılma rejiminden veya mal ayrılığından kaynaklı veya maddi katkı, değer artış payı, eklenecek değer payı, kişisel veya edinilmiş mallardan kaynaklı pay vs. ve her nam adı altında olursa olsun birbirimizden maddi hiçbir talepte bulunmayacağımızı  özgür irademizle kesin olarak kabul ve ikrar ettiğimiz gibi ileriye dönük dava açma haklarımızdan’ da karşılıklı feragat ediyoruz

            Biz Taraflar yukarıda şartlarda anlaşmış olup, birbirimizden hiçbir hak ve menfaat talebimiz olmayacaktır. İş bu 7(Yedi) maddelik protokol biz taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra imza edilmiştir.

                                   DAVALI                                                                     DAVACI

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -21-

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Taraflar .. ( TC : ) ile …. ( TC:  ) hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradeleri ile aralarında mevcut bulunan evlilik birliğini, karşılıklı anlaşarak sonlandırmaya karar vermiş olup; boşanmanın tüm sonuçlarını düzenleyen işbu protokolü imzalayarak, açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır.

 1. MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN DURUMU

1.1. VELAYET

Taraflar, müşterek çocukları XX/XX/XXXX doğumlu ….. (TC: ) ile XX/XX/XXXX doğumlu …..’ın velayetinin, …..’de  kalmasını kabul etmişlerdir. Anne …. velayet hakkına dayanarak çocukların soy ismini değiştirmemeyi  ve velayet hakkı süresince müşterek çocukların soy isimlerinin ……. olarak kalacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

1.2. İŞTİRAK NAFAKASI

Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, ……, müşterek çocukları …. için iştirak nafakası olarak 1.000,00-TL (BinTürkLirası) ; … için 1.000,000-TL (BinTürkLirası) olmak üzere toplam 2.000,00-TL’yi , her ayın X. günü ile X. günü arasında , anne …..’ün ……………………………………………………………. numaralı banka hesabına ödemeyi; kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İştirak nafakasına çocukların her türlü eğitim, bakım ve iaşe giderleri dahildir. Taraflar, söz konusu iştirak nafakasının her yıl TÜFE oranında arttırılması hususunda mutabakata varmışlardır. Ortak çocukların ihtiyaçlarında haklı veya beklenmedik nedenlerle meydana gelecek olağanüstü artış veya nafaka yükümlüsü eşin gelirinin beklenmedik ölçüde artması halleri müstesna olup, bu hallerde dahi, artırım oranı yıllık TÜFE  oranını geçemez.

1.3. ŞAHSİ MÜNASEBET

Taraflar, müşterek çocuklar .. ve …r’ın , baba …. ile aşağıdaki şekilde şahsi münasebet sağlaması konusunda anlaşmışlardır.

– Hafta tatillerinde 2 hafta boyunca annede ardından gelen 2 hafta boyunca babada olmak üzere Cumartesi günü sabah saat 10:00’dan Pazar günü akşam saat 17:00’ye kadar,

– Dini bayramların birinde annede birinde babada olacak şekilde ve her yıl değişmek üzere 1. günü sabah saat 10:00’dan  son Günü akşam saat 17:00’ye kadar,

-Her yıl babalar gününde sabah saat 10:00’dan akşam saat 17:00’ye kadar,

-Her yıl sömestr tatilinin 2. günü sabah saat 10:00’dan 9. günü akşam saat 17:00’ye kadar 7 gün süreyle,

– Keza her yıl Ağustos ayının 1 günü sabah saat 10:00’dan 31. günü akşam saat 17:00’ye kadar yurt içi veya yurt dışında tatil yapma hakkına sahip olacak, şahsi ilişki sağlayabilecektir. Taraflar bu konuda birbirine anlayış ve saygı göstereceğini; çocukların kişisel ve fiziksel gelişimini göz önüne alarak hareket edeceklerini kabul ve taahhüt etmiştir.

 1. BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARI

2.1. YOKSULLUK NAFAKASI,MADDİ-MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Eşlerden ….’ün yoksulluk nafakası talebi bulunmamaktadır. Taraflar, işbu Protokol’de zikredilen hususlar dışında, karşılıklı olarak birbirlerinden her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar, bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.

2.2. MAL REJİMİ VE MÜŞTEREK KONUTA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Taraflar, evlilikleri süresince edinilmiş tek gayrimenkul olan …. adresinde bulunan , …. adına kayıtlı müşterek konutun, içindeki eşyalar ile birlikte eş ….’e bırakılacağı konusunda mutabakata varmış , paylaşımı gerçekleştirmiştir. …. taşınmazın %50 katkı payı için 300.000,00-TL’yi (ÜçYüzBinTürkLirası) …’e ait ……….. Bankası ………… IBAN Numaralı banka hesabına ödemiştir. …. müşterek çocuklarla birlike aynı adres ve evde hayatlarını sürdürecek olup , ilgili taşınmazın boşanmanın gerçekleştiği tarihten sonra aralarında belirlenmiş olan 600.000,00-TL ‘den (AltıyüzBinTürkLirası) daha fazla bedelle satılması durumunda … , …’ün payına düşen bedeli satışın gerçekleştiği tarihten en geç 10 gün içerisinde ….’ün bildireceği banka hesabına ödemeyi kabul,beyan  ve taahhüt etmiştir. Bu durumda taraflar dairenin satışından doğan vergiler , harçlar ve mülkiyetten kaynaklı her türlü masrafa da eşit olarak katlanacaklardır.

Eşlerden …. ziynet eşyalarına dair bir alacağının olmadığını kabul etmiş olup bu nedenle maddi içerikli hiçbir istemde bulunmayacaktır. Taraflar bundan başka işbu boşanma protokolü ile karşılıklı olarak birbirlerini katkı payı alacağı, katılma payı alacağı, denkleştirme alacağı nedeniyle tazminat talepleri yönünden gayrikabili rücu ibra etmişlerdir.

2.3. MAHKEME MASRAFLARI

Taraflar, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücreti konusunda birbirlerinden talepte bulunmayacaklardır. Mahkemenin bakiye harç ve giderler konusunda hüküm vermesi durumunda, bu giderlerden müştereken sorumlu olacaklarını kabul ederler. Mahkeme tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki taraf mahkemeye temyizden feragat edeceklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleştireceklerdir.

 1. BOŞANMANIN DİĞER SONUÇLARI

İş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın imza altına alınmıştır.

İşbu 2 (iki) sayfadan ibaret Protokolün, bir nüshası boşanma davasının görüleceği mahkeme dosyasına sunulmak, birer nüshası da tarafların üzerinde bırakılmak üzere, üç nüsha olarak hazırlanmış olup; taraflarca etraflıca okunup, karşılıklı onaylandıktan sonra imza altına alınmıştır.

TARAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TARAF

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -22-

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Taraflar; MESUT YANAK  ile   HALİME YANAK  Van Aile Mahkemesinde boşanma davası açmış olup,   mezkur dosyada aralarında mevcut bulunan evlilik birliğini, karşılıklı anlaşarak sonlandırmaya karar vermiş olup; açmış oldukları  boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde,  Türk Medeni  Kanunu’nun, 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır.

PROTOKOL MADDELERİ

 1. Taraflar mahkemenizde açılmış bulunan boşanma davasında ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMAYI aynen kabul etmektedirler.
 2. Taraflar, boşanma davasının açılma tarihine kadar eşlerin kendi üzerlerinde kayıtlı taşınmaz malların boşanmadan sonra da aynı eş üzerinde kalması hususunda anlaşmışlardır; taraflar bu hususta birbirlerinden başkaca bir talepte bulunmayacaklardır.
 3. Taraflar, evlilik birliği içerisinde birlikte kullandıkları beyaz eşya hariç mutfak eşyalarını Halime YANAK’a ve ayrıca yine Halime YANAK’a ait olan giyim eşyalarını iade edeceklerdir. Ayrıca evlik birliği devam ederken alınan ziynet eşyalarını paylaşmışlardır. Boşanmadan sonra evlilik birliğine ilişkin menkul mallar konusunda hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.
 4. Taraflar, karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir şekilde yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat veya ziynet bedeli adı altında herhangi talepleri olmayacaktır. Taraflar bu konularda birbirlerini ibra etmişlerdir.
 5. Taraflar MESUT YANAK ile   HALİME YANAK  arasında ikame edilecek anlaşmalı boşanma davasında: tarafların yapmış oldukları masrafların kendi üzerlerinde kalmasını gayrikabili rücu kayıt ve şartıyla uzlaşmışlardır.
 6. Tarafların müşterek çocuğu IRMAK YANAK’ın velayeti babaya bırakılacak olup, kişisel ilişki konusunda anneye geniş hak tanınacaktır. Şöyle ki ; müşterek çocuk anne ile her ayın 1-15 günleri arasında görüş sağlanacaktır.
 7. İşbu protokolden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile tarafların birbirlerinden herhangi bir hak ve alacağı kalmamıştır.

İşbu  7 (  yedi  ) ana başlık altında hazırlanan protokol,  taraflarca birlikte üç asıl nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiş olup, iki nüsha taraflarda kalacak, taraflarca ikame edilen “boşanma davasında” mahkemeye sunulmak üzere tarafların serbest iradeleriyle hazırlanmıştır.23.02.2019

 

 MESUT YANAK                                                                                                                                                                                                                                                                              HALİME YANAK 

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -23-

PROTOKOL

….. ve ….. karşılıklı anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup mali ve kişisel hususlarda işbu protokolü sayın mahkemeye ibraz etmek üzere tanzim etmişlerdir.

Bu protokol gereğince;

1-) … ve … karşılıklı anlaşarak boşanmayı kabul ederler.

2-) Tarafların müşterek çocukları xx.xx.xxxx doğumlu …. Üzerinde eşit hak ve yükümlülüklere sahip olup, velayet hakkı ortak olarak kullanacaktır.

3-) Taraflar, müşterek çocuk …. baba ….. ile şahsi münasebeti konusunda karşılıklı olarak anlaşmışlardır. Müşterek çocuk fiilen anne/baba …..de kalacak, …. İle her hafta Çarşamba sabah 09.00’dan Cuma akşam 18.00’a kadar, yaz döneminde 1-15 temmuz tarihleri arasında, dini bayramların 2. Günü 09.00’dan 3. Günü 18.00’a kadar görüşecek, şahsi ilişki bu şekilde tesis edilecektir.

4-) ….. müşterek çocuk ….. eğitim masrafları için ayda xxx-TL iştirak nafakası ödeyecektir. Tarafların birbirinden başkaca nafaka talepleri bulunmamaktadır.

5-) Her iki taraf da birbirinden hiçbir ad ve nam altında (maddi manevi tazminat, katkı payı, değer artış payı alacağı, katılma alacağı, ziynet, eşya alacağı vs.) hiçbir hak ve alacakları kalmadığını kabul beyan ve taahhüt ederler. Taraflar bu konuda birbirlerini kesin ve gayri kabili rücu olarak ibra etmişlerdir.

6-) Tarafların birbirlerinden herhangi bir mahkeme masrafı talebi de bulunmamaktadır.

İşbu protokol 6 maddeden oluşmakta olup, taraflar serbest ve özgür iradeleri ile imzalayıp kabul etmişlerdir.

TARAF                                                                                                                                                                                                                                               TARAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -24-

BOŞANMA PROTOKOLÜ

Taraflar  …… ve ……; 14.04.2016 tarihinden beri evli olup, İstanbul Anadolu mahkemesinde açılacak boşanma davasında görevli Aile Hâkimliğin tasdikine sunulmak üzere aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır:

1- Taraflar davacı ……. ile davalı ……… arasında imzalanan ve taraflar arasında gerçekleşecek boşanmanın esasına dair protokoldür.

2-Taraflar 14.04.2016 tarihinden beri evli bulunup tarafların bu evlilikten çocukları bulunmamaktadır.

 

3-Taraflar aralarındaki evlilik bir süre sonra fikren ve ruhen anlaşmazlıklar nedeniyle şiddetli geçimsizlik baş göstermiş olup devam halen devam etmektedir. Taraflardan her biri aralarında gerçekleşecek BOŞANMAYA muvafakat etmekte ve BOŞANMAYI kabul etmektedirler. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesine açılacak boşanma davasında her iki taraf da boşanmayı kabul edeceklerdir.

5-Ziynet eşyaları dışında davaya konu edilmiş veya edilmemiş olsun tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak maddi ve manevi tazminat, nafaka vs. hiçbir talepleri yoktur ve mevcut taleplerden feragat edilmiştir. Bu bakımdan taraflar birbirlerini gayri kabil-i rucu ve külliyen ibra ederler. Tarafların    hiçbir  şart ve koşulları  olmaksızın  hiçbir nam  ve ad altında   birbirlerinden maddi ve manevi tazminat   talepleri bulunmamaktadır.   Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak vazgeçmişlerdir

6-)MAL PAYLAŞIMI :

Taraflar, birbirinden edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan veya başkaca aile hukukuna dayalı sözleşmelerden dolayı tasfiye, katılım alacağı vs. hiçbir hak ve alacağı olmadığını gayri kabili rücu kabul eder.Taraflar geçmişe ve evlilik birliğinin sona ermesine ilişkin olarak başta “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Uyarınca Mal Paylaşımı” talebi olmak üzere dava ve talep haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

😎 Taraflar birbirlerinden masraf, vekâlet ücreti vs. yargılama giderlerini talep etmediklerini kabul ve beyan ederler.Mahkeme masrafları , masrafı yapan  tarafça   karşılanacaktır. Taraflar birbirinden avukatlık ücreti ve yargılama gideri talep etmeyeceklerdir.

9-)Davalı …….; düğünde takılan ziynet eşyalarına karşılık davacı …..’ ye 38.000 TL nakdi ödemeyi 03/08/2017 tarihinde   yapacaktır. İş bu husustaki anlaşmayı davacı ve davalı kabul ve beyan ederler. 

10-)İş bu anlaşma taraflar arasında üç (3) nüsha olarak düzenlenmiş olup taraflarca hür iradelerine bağlı olarak hiçbir baskı, cebir, tehdit altında kalmadan birlikte imza altına alınmıştır.

11-) Boşanma ve sonuçlarına dair iş bu protokol taraflarca okunarak içeriği aynen kabul edilmek suretiyle 03/07/ 2017 tarihinde imza altına alınmıştır.

 Davacı Eş(Kadın)                                                                                                                                                                                                                                                         Davalı Eş (Koca) 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -25-

BOŞANMA DAVASINA ESAS OLMAK ÜZERE MK.166/3.MADDESİ UYARINCA TARAFLAR ARASINDA HAZIRLAN PROTOKOL

 

Davacı eş ŞERİFE tarafından,  davalı eşi İSRAFİL aleyhine açılmış olan Çorlu 2.Aile Mahkemesi 2018/E.No’lu boşanma davasına sunulmak üzere MK.166/3. maddesi uyarınca iş bu protokol düzenlenmiş ve taraflar aşağıdaki hükümleri özgür iradeleriyle kabul etmişlerdir.

1.BOŞANMA:Taraflar, müşterek aile birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığını, bir süredir ayrı yaşadıklarını kabul ve beyanla, aile birliğinin yeniden kurulmayacağından, şiddetli geçimsizlik nedeniyle BOŞANMAYI tam bir ittifakla kabul etmişlerdir.

2.VELAYET:Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuklar Mustafa Baran ve Kerem’in velayeti anneye verilecektir. Müşterek çocukların velayetinin anneye verilmesi hususunda taraflar tam bir mutabakat içindedir.

Anne Şerife, çocuklarla kişisel ilişki hususunda baba İsrafil’e çocukların yararına aykırı olmadığı sürece zorluk çıkarmayacaktır. Müşterek çocuklar her yaz Temmuz ayı içerisinde, her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri, dini bayramların 2 ve 3. Günleri baba ile şahsi münasebet tesis edilecektir.

3.NAFAK, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT: Taraflar, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat gerektiren eylemlerinin ve taleplerinin bulunmadığını, şimdi ve ileride de bundan böyle başkaca maddi ve manevi tazminat talepleri (TMK 174) olmayacağını kabul ve ikrar etmişlerdir. Davacı ve davalının birbirlerinden kendileri için tedbir, yoksulluk nafakası (TMK 169,175) talebi bulunmamaktadır.

4.TARAFLARIN MÜŞTEREK VE AYRI MALLARI İLE MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDEN KAYNAKLI MALLARI HAKKINDA: (TMK 218-241): Taraflar, birbirlerinden karşılıklı olarak herhangi bir katılım veya tasfiye payı, edinilmiş mallara katılım rejiminden veya mal ayrılığından kaynaklı veya maddi katkı , değer artış payı, eklenecek değer payı, kişisel veya edinilmiş mallardan kaynaklı pay vs. karşılıklı olarak hiçbir şekilde ve her nam adı altında olursa olsun birbirlerinden maddi hiçbir talepte bulunmayacaklarını özgür iradeleriyle kesin olarak kabul ve ikrar etmişlerdir.

Taraflar kendi malları olan taşınabilir tüm menkul mallarını, ev eşyalarını paylaştıklarından, şimdi ve ileride ortak katılım payı veya her nam adı altında birbirlerinden bu yönde maddi talep ve alacak talepleri olmayacağını taraflar kabul etmişlerdir.

5.Tarafların karşılıklı olarak yargılama gideri ve vekalet ücreti talepleri bulunmamaktadır.

İş bu protokolün tarafların iradesine uygunluğu yüzlerine okunarak yeniden denetlendikten sonra özgür iradelerini içerdiği kabul ve ikrar edilerek imzalanmıştır. 22.04.2019

Onaylarım                                                                                         Onaylarım

Davacı                                                                                                     Davalı 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -26-

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR:

1-) X

 

2-) Y

   Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumlarını düzenleyen ve işbu protokolü, 31/05/2019 tarihinde imzalayarak, Merzifon Asliye Hukuk(Aile)  Mahkemesi’ne verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz.

 

2-) Halen adresinde kain bulunan ve boşanmadan önce son olarak birlikte oturulan konutta, eşlerden X  H ikamet etmeye devam edecektir. Burada bulunan ev eşyalarının tamamı, ikamet etmeye devam eden eşte kalacaktır.

3-) Eşlerden A sadece şahsi ve ticari eşyaları ile evde bulunan Vestel marka LCD televizyonu alarak, boşanma kararının verildiği tarihten  sonra makul süre içinde anılan konuttan ayrılacaktır.

4-) Halen Merzifon  Tapu Sicil Müdürlüğü nezdindeki tapu sicilinde A adına kayıtlı bulunan Amasya  ili, Merzifon  ilçesi, Hacıbalı  mahallesi, 78 ada12 parsel sayılı ana taşınmazın 25 numaralı bağısız bölüm daire boşanma kararının kesinleşmesini izleyen  bir hafta içinde dairenin mülkiyeti G tapuda devredilecektir.

 

5-) Taraflar, işbu boşanma nedeniyle, birbirilerinden tazminat adı altında veya edinilmiş mallara katılma, katkı payı alacağı gibi  herhangi bir ödence talep etmemektedirler.Bu taleplerden feragat etmişlerdir.Tarafların birbirinden yargı gideri vekalet ücreti gibi talepleri yoktur.

6-) Eşlerden G’a takılan ziynetlerin tamamı, adı geçende kalacak ve kendisinden bu nedenle maddi içerikli hiçbir istemde bulunulmayacaktır.

7-)Eşlerden Abdullah Yücesoy boşanma kararı verilmesinden itibaren her ay 1300,00 TL ‘yi G’a yoksulluk nafakası olarak ödeyecektir.

8-)Tarafların hür iradesi ile 31/05/2019 günü birlikte tanzim ve imza edilmiş İşbu boşanma protokolünü işbu hükümler dairesinde boşanma kararı verilmesi dileğiyle sayın mahkemenin onayına saygıyla sunarız.

TARAF                                                                                                TARAF

X                                                                                                                            Y

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği -27-

ANLAŞMALI BOŞANMAYA DAİR PROTOKOL

                                                                                                                                    

Davacı ………………. ile DAVALI ………………………… aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup,  MK nın 163/3 maddesi gereğince evliliğin mali ve hukuki sonuçları açısından aşağıdaki protokolü düzenlemişlerdir.  

Bu protokol gereğince;

 • Davacı ile DAVALI karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler.
 • Taraflar boşanma sebebiyle birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya herhangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.
 • Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu protokol tarafından açılacak olan boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil olarak kullanılacaktır.
 • Davalı . evlilik birliğinin sonlanması için açılan boşanma davasının kusurlu tarafı olduğunu kabul eder.
 • Tarafların üzerine kayıtlı olan ekte sunulan tapu senedinde bilgileri yazılı olan gayrimenkullün ,Davalı …………….. tarafından Davacı …………….. devri halinde Davacı tarafından davalıya 150.000 –TL ödeme yapılacak. Ancak davalı tarafından devir gerçekleşmediği taktirde davalı …. ‘e herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 • Davalı ………………. bu süreç içinde müşterek konutta geçici olarak kalmaya devam edecek, Tapu devrini takip eden ay içinde 150.000-TL ‘nin davalıya ödenmesini müteakip evi boşaltacaktır.
 • Tarafların birbirlerinden yardım, yoksulluk ve diğer ad altında herhangi bir nafaka talepleri de bulunmamaktadır.
 • Müşterek çocuk ………………. ‘ın velayeti davalı anneye bırakılacaktır. ………………….evlendiği taktirde velayet baba ……………… ‘e geçecektir.
 • İştirak Nafakasını düzenleyen, T.M.K.’nın 182/2. maddesinde; velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu hükme bağlanmıştır.TMK 182/2 ve Yargıtay İçtihatlarına göre;
 • Velayet kendisine tevdi edilmeyen taraf, ekonomik imkanları ölçüsünde müşterek çocuğunun giderlerine katılmakla yükümlüdür. Diğer taraftan, iştirak nafakası belirlenirken ana ve babanın ekonomik durumları gözönünde tutulmakla birlikte velayet hakkı kendisine tevdi olunmuş tarafın bu görev sebebiyle emeğinin ve yüklendiği sorumlulukların karşılığı olağan harcamaların da dikkate alınması zorunludur. Ne var ki, nafaka miktarının belirlenmesine esas alınması gereken giderlerinin makul sınırlar içinde kalmasına özen gösterilmesi ve velayet kendisine bırakılmayan tarafın ağır yükümlülüklere maruz bırakılmaması gerekmektedir. Buna göre Davacı taraf ………………… çalıştığı sürece 1.000-TL, bu iş yerinden ayrıldığı taktirde 500-TL ödeme davalıya ödeme yapacaktır.
 • Davacı ……………………. çalıştığı sürece çocukları Rüzgar Uzay ‘ın Özel Sağlık Sigortasını ödeyecektir.

Davacı ………………. müşterek çocuğu …..ı ;

 • Her ayın 1. Ve 3. Haftasonları Cuma saat 18.00 den Pazar saat 18.00’ e kadar ,
 • Her ayın 2. Ve 4. Haftasonu Çarşamba saat 18.00den Cuma saat 18.00’e kadar
 • Dini bayramların ilk iki gününde ,
 • Milli bayramların yarım gününde,
 • Kış sömestir tatilinin 1 haftası ve
 • Yaz tatilinde ise dört hafta süresince kendi ikametgahında kalmak sureti ile görecektir.
 • Prensip olarak doğal bağ ve kişisel gelişim göz önünde bulundurularak babanın çocuğu ile görüşmesi zaman kısıtlı olmaksızın hiçbir şekilde engellenmeyecektir.
 • Davalı ………. boşanma davası sonunda herhangi bir nedenden dolayı evliliğin kendi kusurundan bitirildiğinden hiçbir şekilde nafaka davası açmayacağını şimdiden taahhüt eder.

Taraflar yukarıdaki hususlarda anlaşmış olup iş bu protokolü imza altına almışlardır…./…./2016

      DAVACI                                                                                                                                                                                                                                                    DAVALI                                 

Nafaka Talepli Anlaşmalı Boşanma Protokolü -28-

BOŞANMA PROTOKOLÜDÜR

Taraflar Davacı ……………. İle Davalı …………, her ne kadar anlaşamadıkları için çekişmeli boşanma davası yoluna başvurmuş olsalar da, bugün itibariyle aşağıda belirtilen şartlar dahilinde boşanma hususunda karşılıklı rıza ve muvafakatleri ile anlaşmaya varmış bulunmaktadırlar.

 1. Tarafların, evliliklerinden …….. tarihinde dünyaya gelen ……….. isimli müşterek çocukları bulunup, taraflar küçük ……… velayetinin anne ………………kalması konusunda anlaşmışlardır.

 2. Taraflar; müşterek çocuk için baba ……………iştirak nafakası olarak, karar kesinleşinceye kadar tedbir ve karar kesinleştikten sonra devamında iştirak nafakası olmak üzere 300,00 TL  (üçyüztürklirası) nafaka ödemesini kabul etmişlerdir. Nafaka artış dönemi her yıl Ocak ayı olarak kabul edilmiş ve artış olarak bir önceki nafakanın %10’u oranında artış olacağı ve bu artış koşulu ilerleyen her yılda devam edeceği konusunda mutabık kalınmıştır.

 3. Baba ……………., velayetinin Anne …………….’da kalması kararlaştırılan ……….. ile ayda 2 ( iki ) defa her ayın 1. ( birinci ) ve 3. ( üçüncü ) hafta sonu cumartesi saat 12:00 ile saat 20:00 arasında, dini bayramların 2. (ikinci) günü saat 09:00’dan 3. (üçüncü) saat 20.00’ye kadar, her yıl yaz döneminde birer hafta sürebilecek şekilde 4 (dört ) defa ve yarı yıl tatilinde 5 (beş) gün olmak üzere birlikte olacak, bu şekilde şahsi ilişki tesis edilecektir.  Taraflar, doğum günü gibi şimdiden hangi güne denk geleceğini bilemediğimiz özel günlerde ise baba ………….. da müşterek çocukla yüz yüze görüşmesini sağlayacak şekilde ayarlama yapma konusunda anlaşmışlardır.

 4. Karşılıklı olarak birbirlerinden iş bu protokol imza anında ya da ileride katkı payı, katılım payı, değer artış payı alacağı gibi hak ve alacak talepleri olmayacağı tarafların kabulündedir.

 5. Tarafların birbirlerinden herhangi bir nam altında başkaca nafaka talepleri bulunmamaktadır.

 6. Tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak maddi ve manevi tazminat talepleri bulunmamaktadır.

 7. Taraflar, müşterek kullanımındaki ev eşyalarının tamamı davalı …………… kalacağı konusunda anlaşmaya varmışlardır. Bu konuda bir ihtilafları yoktur. Başkaca birbirlerinden herhangi bir menkul mal, ziynet eşyası veya her ne nam altında olursa olsun başkaca bir hak ve alacak talebi bulunmamaktadır ve taraflar bu haklarından işbu protokol ile açıkça feragat etmektedirler.

 8. Tarafların birbirinden yargılama giderleri ve yasal avukatlık ücreti talepleri bulunmamaktadır.

Toplam 8 özel hükümden ibaret bulunan işbu Anlaşmalı Boşanma Protokolü taraflarca okunup kabul edilmek suretiyle …………….. tarihinde 3 nüsha olarak imza altına alınmıştır.

Davacı                                                                                                            Davalı

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -29-

BOŞANMA PROTOKOLÜ

DAVACI       :

Adres            :

VEKİLİ         : Avukat

Adres            :

DAVALI       :

Adres              :

KONU            : Medeni Kanun 166/3. Madde gereğince taraflar arasındaki boşanmaya ilişkin hususları düzenleyen protokoldür.

BOŞANMA PROTOKOLÜ

 1. Taraflar tarihinde evlenmiş olup, evlilikleri 3 yıl sürmüştür. İşbu protokol, tarafların anlaşmalı boşanmalarına ilişkindir.

 2. Tarafların 2 yaşında müşterek bir çocuğu bulunmaktadır. Küçüğün velayeti annesi verilecek olup; babası ile görüşmeleri pazar günleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz tatillerinde ise taraflarca ortak belirlenebilecek bir tarihte; küçük iki haftayı babası ile geçirecektir. Küçük, her yıl dini bayramların birini anne ile birini baba ile geçirecektir.

 3. X; iştirak nafakası olarak her ayın on beşinde, müşterek çocuk için 1200 TL Şubesi’nin İban Numaralı hesabına yatıracaktır.

 4. Nafakada; her yıl memur zammı oranında artış yapılacaktır. Artış her yılın ağustos ayında gerçekleştirilecektir.

 5. Müşterek çocuğun eğitimine dair ortaya çıkabilecek her türlü kreş; ilkokul, lise, üniversite (devlet veya vakıf olmak üzere) masrafları; okul kayıt harçları, servis, yol, yemek, konaklama vs. giderleri taraflarca ortak karşılanacaktır.

 6. Davalı tarafından; X tarihinde başlamak ve küçüğün 18 yaşını dolduracağı tarihte bitmek üzere, her ayın on beşinde küçük adına açılacak hesaba 500-Tl yatırılacaktır. Bu meblağ her yıl memur zammı oranında arttırılacaktır.

 7. Adına kayıtlı bulunan plakalı araç X’de kalacaktır. Araca ilişkin kredi borcu X tarafından ödenmeye devam edilecektir. … bu araçla ilgili X yılı ocak ayında 10.000-Tl ödeyecektir. ; işbu araca ilişkin herhangi bir başka hak talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

 8. Düğünde takılan altın ve ziynet eşyaları ..’ de kalacak olup … bu konuda hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

 9. X adına kayıtlı bulunan ve evlilik öncesinde alınmış olan X Adresindeki taşınmaz konusunda X’in hiçbir hak ve alacak talebi olmayacaktır.

 10. Davalı ; … adresindeki ortak konuttan şahsi eşyalarını alarak bir hafta içinde ayrılacaktır.

 11. İşbu boşanma süreci kapsamında; Av., 8.000-Tl değerindeki özel Avukatlık ücreti tarafından karşılanacaktır.

 12. Taraflar evliliğin boşanma sebebi ile sona ermesinden dolayı, mal varlığının tasfiye edildiğini, birbirlerinden başkaca alacak taleplerinin kalmadığını ve bu nedenle bundan doğan dava haklarından gayri kabili rücu feragat ettiklerini, bu konuda birbirlerini ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 13. İş bu protokol hükümleri, taraflarca okunup anlaşılmış olup, taraflar müşterek rızaları ile iş bu Mukaveleyi Yüksek Mahkemeye sunmak üzere hazırlamışlardır. Bu protokol ile taraflar, karşılıklı olarak bu konuda hiçbir uyuşmazlıklarının kalmadığını kabul ve beyan etmişlerdir. Aynı zamanda taraflar bir üst mahkemeye başvuru haklarından feragat ettiklerini kabul ve taahhüt ederler.

                                                                                   İMZA:

[/ihc-hide-content]

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -30-

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Davacı eş  karşılıklı olarak Türk Medeni Kanunu 166/3. Maddesi gereğince anlaşmalı boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca:

 1. Davacı, davalıya maddi/manevi tazminat olarak 20.000 TL ödeyecektir. Davalıya ödenecek 20.000 TL’nin 1300 TL’si davalıya  ev tutarken depozito ve  kira bedeli olarak ödenmiştir. Geri kalan 18.700 TL’nin 10.000 TL’si 01.07.2020 tarihinde kalan 8.700 TL ise 15.07.2020 tarihinde ödenecektir.

 2. Davalının birinci maddede yazılı 18.700 TL  haricinde DAVACIDAN  maddi tazminat, manevi tazminat ve nafaka talepleri (tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası vs)  bulunmamaktadır. Davacının da davalıdan maddi tazminat, manevi tazminat ve nafaka talebi bulunmamaktadır. Taraflar bu konuda birbirlerini gayri kabili rücu ve ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 3. Davacı …………….üzerine kayıtlı bulunan kain mesken niteliğindeki daireden; Davalı ……………………hiçbir hak talebinde bulunmadığını, buna ilişkin ileride hak iddiasında bulunmak suretiyle mal rejimine ilişkin dava açmayacağını söz konusu taşınamza ilişkin tüm hak ve alacaklarından feragat ettiğini ve de davacıyı bu konuda gayri kabili rücu ve ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 4. Aynı şekilde Davacı ……………….davalı ………………………den mal rejimi konusunda hak iddiasında bulunmak suretiyle araç, taşınmaz, bankada bulunduğunu iddia ettiği/edeceği paraya ilişkin dava açmayacağını ve tüm hak ve alacaklarından feragat ettiğini ve de davacıyı bu konuda gayri kabili rücu ve ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 5. Taraflar mal rejimi hususunda; ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içinde olup, evlilik birliğinin devam ettiği evdeki mevcut ev eşyalarının tamamı ve takılar konusunda herkes kendisine ait olan eşya ve takıları almıştır. Tarafların bu konuda birbirlerinden hiçbir talepleri olmayıp bu konularda birbirlerini gayri kabili rücu ve ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 6. Müşterek çocuk …………………velayeti hakkında taraflar velayetin davacı babaya verilmesi  konusunda anlaşmışlardır.

 7. Müşterek çocuk ……………………….., davacı ……………………. ile yaşayacaktır.

 8. Müşterek çocuk ile Davalı; her ayın birinci ve  üçüncü  hafta sonu cumartesi günü sabah saat 10:00’dan akşam saat 18:00’e kadar, ikinci ve dördüncü hafta sonu ise pazar günü sabah saat 10:00’dan akşam saat 18:00’e kadar annenin  yanında kalmak şeklinde kullanılmak üzere  kişisel ilişki kuracaktır.

 9. Müşterek çocuk ile Davalı; ramazan bayramının arife günü sabah saat 09:00’dan birinci günü saat 20:00’ye kadar ve kurban bayramının üçüncü günü sabah saat 09:00’dan dördüncü günü saat 20:00’ye  kadar annenin yanında kalmak şeklinde kullanılmak üzere  kişisel ilişki kuracaktır.

 10. Müşterek çocuk ile Davalı; her yıl sömestr tatilinin ilk haftasının 1. günü sabah saat 10:00’dan 7. Günü saat 18:00’e kadar ile  Temmuz ayının 1.inci günü sabah saat 10:00’dan 30. Günü saat 17:00’ye kadar annenin  yanında kalmak şeklinde kullanılmak üzere  kişisel ilişki kuracaktır.

 11. Davalı müşterek konuttan ayrılırken yanında götürdüğü eşyalar aşağıda sıralanmış olup bunun haricinde davalı evden başka eşya vs talep etmemektedir.

İKİ TANE LACİVERT ÇEKYAT

BİR ADET KAHVERENGİ AYNALI SÜRGÜLÜ GİYSİ DOLABI

BİR ADET KAHVERENGİ ÇİFT KİŞİLİK YATAK VE BAZA

BİR ADET BEYAZ RENK MASA

DÖRT ADET BEYAZ SANDALYE

DÖRT ADET STOR PERDE

DÖRT ADET TÜL PERDE VE FONLARI

DÖRT ADET HALI

İKİ TANE KAPAKLI RAFLI DOLAP

BULAŞIK MAKİNESİ

FIRINLI OCAK

 1. Tarafların işbu boşanma davası sebebi ile birbirlerinden avukatlık ücreti, yargılama gideri talebi bulunmamaktadır.

On iki  maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın …./……/2020 tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür.

Davacı-Davalı

 

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 30 Ağustos 2020 12:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Yorumları Göster

 • Acıklamalarınız ve verdiğiniz örnekler, gercekten oldukça yararlı ve yol gösterici , ben bir emekli müşavir Avukat olarak sizi emeklerinizi takdir ediyorum.
  Benim de size bir sorum olacak bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim.şöyle ki; benim oğlum yaklaşık 2 senedir Amerikalı bir kız ile evli ve nikahları USA California’ da yapıldı ve halen San Fransico da oturuyorlar.Oğlum bir şirkette mühendis olarak çalışıyor eşi şu an çalışmıyor. Evlenirken yürümezse anlaşmalı olarak hiç bir şey talep etmeden boşanacaklarına söz vermişlerdi ancak resmi bir protokol yok. Anlaşmalı olarak boşanmaya karar verirlerse : California kanunlarına göre, oğlumun nasıl bir protokol yapması gerekiyor, ne gibi hususlara dikkat etmesi gerekiyor zarara uğramaması için ( bu arada oğlumun evlenmeden önce İsveç de iken aldığı Stokcholm de bir evi var ) sadece maaşı var , neler yapılabilir.Ben araştırdım ama bu konuda yeterli bilgiye ulaşamadım. Şimdiden teşekkürler.....

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • Selamlar saygıdeğer Füsun, boşanma davasında uygulanacak hukuk konusunun tartışılması gerekli. Nikah orada gerçekleşti ise Türk Medeni Kanunu üzerinde araştırma yapmanız faydasız olacaktır.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.