Anasayfa » Aile Hukuku Avukatlığı » Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -2018

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -2018

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ve Protokolü Örneği -2018 – Avukatlı ve Avukatsız Örnekler

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların üzerinde anlaşarak imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolü örneği aşağıdaki gibidir. Aşağıda birden çok anlaşmalı boşanma protokolü örneği yer almaktadır. Söz konusu protokol örnekleri ve yol göstermek amacı ile paylaşılmıştır. Her anlaşmalı boşanma davasında dikkat edilmesi gereken detaylar farklıdır. Bu detayların gözden kaçırılması durumunda büyük hak kayıpları ile karşı karşıya kalınır.

Aşağıda avukatlı ve avukatsız anlaşmalı boşanma protokolü örneklerini bulacaksınız. Toplamda 15 adet örnek vardır. Bu çeşitli örnekler içerisinden en çok somut durumunuza uyan dilekçeyi seçiniz.

Örneklerin altında Anlaşmalı Boşanma Protokolü 2018 Word dosyası halinde indirme seçeneğini bulabilirsiniz.


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -1


ADANA (   ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

 

DAVACI   :………..

DAVALI   :…………

KONU       :Tarafların karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermesi sonucu taraflar arasında tanzim edilmiş protokol neticesinde boşanmaya karar verilmesi isteminden ibarettir.

 

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 

            Davacı eş ………. ve davalı eş …………. karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;

1)BOŞANMA HUSUSU:

 

            Davacı ………….. tarafından davalı eş …………….. aleyhine açılan boşanma davası neticesinde taraflar farklı kültürler dolayısıyla etnik çatışmalar, kavga ve tartışmalar yaşamış, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucu boşanma hususunda ortak karar alarak işbu protoklü imza altına almışlardır.

         Taraflar, bu protokolle evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederler. Boşanmaya ilişkin olarak üzerinde anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir:

2)VELAYET:

 

            Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuk ……………….’nun velayetinin anne ve baba tarafından aşağıdaki gibi paylaşılmasına(şahsi münasebet) taraflar karşılıklı olarak karar vermiştir

            a)2017 Eylul ayindan itibaren, ilk 3 yil : okul doneminde annesiyle, yazlari ve de diger tatillerde babasiyla,

            b)Onu takip eden 2 yil (2020 Eylül’den itibaren): okul döneminde babasıyla, yazları ve diğer tatillerde annesiyle,

            c)Onu takip eden 3 yil(2022 Eylül’den itibaren), okul döneminde yeniden annesiyle, yazları ve diğer tatillerde babasıyla,

            d)2025 yılında, Taylan 16 yaşında olacağından dolayı, kiminle kalmak isteyeceğine kendi karar verebilecektir,

            e)Tarafların aynı ülkelerde yaşamaları durumunda, velayet okul doneminde hangi taraftaysa, diğer taraf dilediğinde haftasonları Taylan’ı görebilecektir.

3)NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

            Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya her hangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.

            Ayrıca müşterek çocuğun mevcut ………….. Koleji’ndeki (veya her hangi bir özel okulda) eğitim giderinin …………….. tarafından karşılanacağı kararlaştırılmıştır.

            Davalı eş, müşterek çocuğun özel sağlık sigorta poliçeleri ……………… karşılayacaktır.

            Tarafların nafaka ve tazminata ilişkin başkaca talepleri yoktur.

4)ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

            Taraflar, müşterek mallarının paylaşımı konusunda ortak bir mutabakata varmış ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler.      

Yukarıda belirtilenler haricinde başka bir ortak mal bulunmamaktadır.

            Dört maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın XX/XX/2017 imza altına alınmıştır.

SONUÇ VE TALEP: Tüm bu nedenlerle, Sayın Mahkemece bu protokolün KABULÜ ile ANLAŞMA DOĞRULTUSUNDA BOŞANMAYA KARAR VERİLMESİ, arz ve talep olunur.

İşbu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık

DAVACI ASİL                                                                                            DAVALI ASİL

Av. Saim İNCEKAŞ


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -2


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 

TARAFLAR

 

 

            Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını içerir işbu protokolü 07.01.2016 tarihinde imza altına almışlardır.

 

PROTOKOL MADDELERİ

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan bizler, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz.

Buna göre;

 

1-Halen …. adresinde kain bulunan ve boşanmadan önce son olarak birlikte oturulan konuttan eşlerden ….. talep ettiği ev eşyalarını ve şahsi eşyalarını alarak ayrılacaktır.

 

2-Tarafların birbirlerinden herhangi bir (maddi veya manevi) tazminat talebi yoktur.

 

3-Eşlerden …… boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını kullanacaktır.

 

4-Eşlerin birbirlerinden nafaka talebi bulunmamaktadır.

 

5-Tarafların müşterek çocukları 21.10.2014 tarihinde doğan ….. nün velayeti annesi ….. de kalacaktır. Anne ….. nün müşterek çocuğa ilişkin olarakta baba ….. den nafaka talebi yoktur

 

6-Eşlerden baba ….. ile müşterek çocuk ….. arasındaki şahsi ilişkinin müşterek çocuğun yaşı da gözetilerek mahkemece verilecek karar ile düzenlenmesi tarafların kabulündedir.

 

7-Taraflar, yargılama gideri ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

 

8-İşbu boşanma protokolü 2 nüsha olarak 07.01.2018 tarihinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

 

TARAF                                                                                                                                                                                                                  TARAF


 Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -3


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜDÜR

 

                   Aşağıda isimleri yazılı olan taraflar ; karşılıklı olarak boşanmaya karar vermişlerdir. Taraflar……  ile ……..arasında MK’ nın 166/3 maddesi gereği açılacak boşanma davasında esas olmak üzere aşağıdaki şekilde anlaşmaya varılmış ve protokol yapılmıştır.

 

 1. Taraflar anlaşmalı bir şekilde boşanmayı kabul etmişlerdir. Bu itibarla eş ………. mahkemeye müracaat edecek ve MK 166/3 maddesi gereği anlaşmalı olarak boşanma talebini diğer …………  kabul edecektir.
 2. Tarafların ortak gayrımenkulleri , araçları bulunmamaktadır.
 3. Her iki tarafta ortak konutta bulunan kişisel eşyalarını alacaktır.
 4. Ortak konutta bulunan tüm ev eşyaları eş ……………… bırakılacaktır.
 5. Eş ………….. ziynet eşyası talebi yoktur. Bu konuda taraflar birbirlerini ibra etmişlerdir.
 6. Tarafların müşterek banka hesapları ve nakit paraları yoktur.
 7. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebi yoktur ve olmayacaktır.
 8. Yargılama gideri ve avukatlık ücreti davacı …………….. tarafından karşılanacaktır.

 

       İş bu 10 maddeden ibaret ve üç suret olarak tanzim edilen bu protokol taraflarca okunup birlikte imza altına alınmıştır.

 

 

 

                      DAVACI                                                                                                                                                                                                                            DAVALI


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -4


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 

Taraflar; …….. ile  …….  aralarında mevcut bulunan evlilik birliğini, karşılıklı anlaşarak sonlandırmaya karar vermiş olup; açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde,  Türk Medeni  Kanunu’nun, 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır.

                                               PROTOKOL MADDELERİ

 1. Taraflar mahkemenizde açılmış bulunan boşanma davasında ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMAYI aynen kabul etmektedirler.

2.Taraflar, boşanma kararı verildikten sonra, müşterek çocukları 16.04.2012 doğumlu …..  VELAYETİNİN, anne ………’da  kalmasını kabul etmişlerdir.

 1. Baba ………, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, müşterek çocukları …… için iştirak nafakası olarak, her ayın 1’inde, 500- TL yi (BEŞYÜZ Türk Lirası), müşterek çocuk …..’nın velayetini alan ……. tarafından gösterilecek bir  banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Taraflar kabul edilen iştirak nafakasının her yıl TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında arttırılmasını, ……. müşterek çocuk ……. için 18 yaşına kadar tüm eğitim masraflarının taraflarca müştereken, karşılanacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

4.Tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak yoksulluk nafakası talepleri yoktur.  Bu konuda birbirlerini karşılıklı ibra etmişlerdir.

5.Taraflar müşterek çocuk …..’ın, baba …… ile şahsi münasebet sağlaması konusunda; küçük …….’nın ilkokula başlayana kadarki süreci ve ilkokula başladıktan sonraki süreci karşılıklı olarak anlaşmışlardır. Müşterek çocuk ilkokula başlayana kadar hafta içinde, gündüz saatlerinde, (sabah saat 08.00 ile akşam 21:00 saatleri arasında) baba ……. müşterek çocuk …….. kreşte, makul süreyle görebilir. İşbu makul süreden anlaşılması gereken, 2-3 saat olup; müşterek çocuğun yaşının küçük oluşu da hesaba katılarak belirlenmiştir. Taraflar bu konuda birbirine anlayış ve saygı göstereceğini; çocuğun kişisel ve fiziksel gelişimini göz önüne alarak hareket edeceklerini kabul ve taahhüt etmiştir. Hafta sonları ise, Cumartesi günü kreş çıkışından başlamak üzere, Pazar günü öğlen saat 12:00 ye kadar müşterek çocuk …. baba ………’ın yanında kalacaktır. Dini bayramların üçüncü günü sabah saat 10,00 dan akşam saat 18,00’e kadar müşterek çocuk …….., baba …….. ’in yanında kalacaktır. Müşterek çocuk, ilkokula başladıktan sonra;  her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi  sabah 10,00 dan Pazar günü öglen 12,00’ ye  kadar, dini bayramların üçüncü günü sabah saat 10,00 dan akşam saat 18,00’e kadar, her yıl sömestr tatilinin 1. Günü ile 7. günü ile yaz tatiline esas olmak üzere temmuz ayının 1. günü ile 15. günü arasında, ilk gün sabah saat 10,00’dan son gün akşam saat 18,00’e kadar baba ………. ile  kişisel ilişki kurulması hususunda taraflar anlaşmışlardır. “ 

 1. Davalı …….., tarafların evlilik birliğinin devamı süresince son olarak oturdukları ……….” adresinde mukim müşterek hanede bulunan menkul eşyaların tamamının, davalı eş ……..a bırakmayı ve bu eşyalar nedeni ile hiçbir hak talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  İşbu sözleşmeyle maliki oldukları varlık ve değerlerinin paylaşımını hususunda taraflar karşılıklı olarak uzlaşmışlar ve irade beyanlarını gayrikabili rucu kayıt ve şartıyla belirlemişlerdir. Taraflar boşanmadan sonra, evlilik birliğine ilişkin menkul mallar konusunda birbirlerinden hiçbir hak ve talepte bulunmayacaklarını, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar, yukarıda izah edilen iştirak nafakası dışında, karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası, talep etmeyeceklerdir. Taraflar bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.

 1. Taraflar …….. ile davalı …….. arasında ikame edilecek anlaşmalı boşanma davasında: tarafların yapmış oldukları masrafların kendi üzerlerinde kalmasını gayrikabili rücu kayıt ve şartıyla uzlaşmışlardır.

Hakim tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki taraf,  mahkemeye temyizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleştireceklerdir.

İşbu 7(Yedi) ana başlık altında hazırlanan  protokol, taraflarca birlikte iki asıl nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiş olup, davacı ……… tarafından ikame edilen “boşanma davasında” mahkemeye sunulmak üzere tarafların serbest iradeleriyle hazırlanmıştır.


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -5


P R O T O K O L

 

Madde 1-

Taraflar

     

İşbu Protokol (bundan sonra “Protokol” olarak anılacaktır) , …………………………… …………………………………………………………………………. adresinde mukim ……………………………………. T.C. Kimlik numaralı ………………………………. ile ……………………………………. T.C. Kimlik numaralı ………………………………… arasında akdedilmiştir. …………………………. ile ……………………, bu Protokol içinde müştereken “Taraflar”  olarak anılacaklardır.)

 

Madde 2-

Konu

 

Taraflar, ………………….. tarihinde evlenmişler ve yaklaşık ……………………. evliliklerini sürdürmektedirler. Ancak zaman içinde yaşanan tatsız olaylar ve tartışmalar sonucu oluşan şiddetli geçimsizlik, evlilik birliği temelinden sarsmış ve Taraflar birbirlerine uygun olmadıklarını ve anlaşamadıklarını anlamış ve boşanmaya karar vermişlerdir. Taraflar karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmektedirler.

 

İşbu Protokol’ün konusu, ………………….. tarihinde evlenmiş olan Taraflar’ın boşanmasının mali sonuçlarının düzenlenmesidir.

 

Madde 3-

 

3.1.      Tarafların evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmiş müşterek çocukları bulunmamaktadır.

3.2.      Boşanma sebebi ile her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası talep etmemektedir.

3.3.      Nişanlılık döneminde tarafların birbirlerine almış oldukları kıyafet ve hediyeler taraflarca iade edilmiştir. Bunun dışında tarafların maddi veya manevi tazminat ya da başkaca hak ve alacak talepleri bulunmamaktadır.

3.4.      Taraflar evlilik birliği süreci içerisinde edindikleri ev eşyaları ve ziynet eşyaları konusunda karşılıklı olarak anlaşmış olup tarafların bu hususta birbirlerinden herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

3.5.      Taraflar birbirlerinin yurt dışı ile ilgili haklarından yararlanmayacaklardır.

3.6.      ……………………………., boşanmanın gerçekleştiği tarihten itibaren ……….. soyadını kullanmayacaktır.

3.7.      Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir.

 

Madde 4-

Malların Paylaşımı

 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu protokol …………………………………… tarafından açılacak ola boşanma davasına delil olarak sunulacaktır. Taraflar iş bu protokolü okuyup, iradelerine uygun olduğunu beyan ederek …………………….. tarihinde imza altına almışlardır.

 

Taraf                                                                                                                                                                                                                                                                                       Taraf


 Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -6


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜDÜR

 

İŞ BU PROTOKOL ………………..İLE …………………… ARASINDA AŞAĞIDA YAZILI KOŞULLARLA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMA’YA KARAR VERMELERİ ÜZERİNE; ………………. MAHKEMESİ ………. E. SAYILI DOSYA ÜZERİNDEN GÖRÜLEN ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASININ NETİCELENMESİ İLE TARAFLARIN BOŞANMALARINA KARAR VERİLMESİ İÇİN DÜZENLENMİŞ VE TARAFLARCA İMZALANMIŞTIR.

 • DAVACI ……………. İLE DAVALI …………….. 06.09.2013 TARİHİNDE EVLENMİŞ OLUP İŞ BU PROTOKOLLE KARŞILIKLI OLARAK BOŞANMAYI KABUL EDERLER. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SONA ERDİRİLMESİ KONUSUNDA HER İKİ TARAF DA MUTABIKTIRLAR.
 • TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN, YOKSULLUK NAFAKASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT, KATKI PAYI, KATILIM, KATILMA ALACAĞI, DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI, ZİYNET EŞYASI VE SAİR TALEPLERİ YOKTUR. TARAFLAR KARŞILIKLI OLARAK NAFAKA VE TAZMİNAT TALEPLERİNDEN BU DOSYA İÇİN VE İLERİYE YÖNELİK OLARAK VAZGEÇMİŞLERDİR.
 • TARAFLARIN BOŞANMA DAVASI NEDENİYLE BİRBİRLERİNDEN HARÇ, MASRAF, VEKÂLET ÜCRETİ, VB. HİÇBİR TALEBİ YOKTUR.
 • TARAFLAR EVLİLİK BİRLİĞİNİN KURULMASI İLE MAL PAYLAŞIMINA KONU EDİLECEK HERHANGİ BİR EDİNİLMİŞ MENKUL VEYA GAYRİMENKULÜN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.
 • TARAFLAR ORTAK YAŞADIKLARI SÜRE ZARFINDA EDİNDİKLERİ EV EŞYALARI VE ZİYNET EŞYALARI KONUSUNDA TAMAMEN ANLAŞMIŞLARDIR. BU PROTOKOL İLE TARAFLAR KARŞILIKLI OLARAK BU KONUDA HİÇBİR UYUŞMAZLIKLARININ OLMADIĞINI KABUL ETMİŞLERDİR.

 

TARAFLARCA …/…/…. TARİHİNDE İMZALANAN İŞBU PROTOKOL İMZA TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİLİK KAZANMIŞ OLUP; BİR NÜSHA …………., BİR NÜSHA ……………. BİR NÜSHA İSE …………..AİLE MAHKEMESİ ………….. E. SAYILI DOSYAYA SUNULMAK ÜZERE 3 (ÜÇ) NÜSHA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR. PROTOKOLE AYKIRILIK HALİNDE TARAFLAR TEREDDÜT ETMEKSİZİN AYKIRILIK NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARI TAZMİN VE DAVA EDEBİLECEK; ŞİKÂYETTE BULUNABİLECEKTİR. PROTOKOLÜN İMZA TARİHİ İTİBARİYLE TARAFLAR SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRECEKTİR. … /…/..   

 

DAVACI                                                                                                                                                                                                                                                 DAVALI                                                   


 Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -7


BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAF                                               : 

TARAF                                               :
KONU                                                  : Boşanma protokolünün Sayın Mahkeme’ye sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Taraflar, 1983  yıldan bu yana evli olup, bu evlilikten iki müşterek kızları vardır. Taraflar, boşanmak konusunda anlaşma sağlamış ve bu anlaşma doğrultusunda boşanmanın gerçekleşmesi için Sayın Mahkemeye başvurmuşlardır.

Taraflar, bu protokolle evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederler. Boşanmaya ilişkin olarak üzerinde anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir:

Velayet

Tarafların evliliğinden olma müşterek çocukları

Nafaka ve tazminat

Çocuğun eğitim ve bakımı için baba …………………, anneye her ay 750 YTL iştirak nafakası ödeyecektir. Ödeme, anne ……………..’in ………………….. bankası ……….. numaralı hesabına her ayın 15. günü yatırılacaktır. İştirak nafakasının ileride arttırılması konusunda ihtilaf çıkması halinde tekrar mahkemeye başvurulacaktır.

Tarafların nafaka ve tazminata ilişkin başkaca talepleri yoktur.

Mal Paylaşımı

Taraflar, müşterek mallarının paylaşımı konusunda ortak bir mutabakata varmış ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler.

Yargılama giderleri

Taraflar, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücreti konusunda birbirlerinden talepte bulunmayacaklardır. Mahkeme’nin bakiye harç ve giderler konusunda hüküm vermesi durumunda, bu giderlerden müştereken sorumlu olacaklarını kabul ederler.

SONUÇ ve TALEP

Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, bu koşullara binaen boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenlerle, Sayın Mahkemece bu protokolün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep olunur.

 

TARAF                                                                                                                                                                                                                                    TARAF
……………………………                                                                                                                                                                                                     ………………………..
(imza)                                                                                                                                                                                                                                        (imza)


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -8


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

1.TARAFLAR :

 1. Davacı :

           

b.Davalı          :

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU :

            a.İşbu protokol ile tarafların 29.09.2009 tarihinde evlendikleri ve müşterek çocuğun velayeti ve devam eden birlikteliklerinin zamanla aile birliğini temelden sarsacak derecede şiddetli geçimsizliğe dönüşmesi nedeniyle boşanma talebiyle, boşanmanın şahsi ve mali sonuçlarını düzenleyen işbu protokol taraflarca müştereken imza altına alınmıştır.

3.TARAFLARIN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

            a.Tarafların bu birlikteliklerinden olma 28.07.2010 tarih  doğumlu İsminde, müşterek çocuğu vardır. Çocuğun velayetinin anne  üzerinde kalmasını taraflar beyan, kabul ve taahhüt eder.

            b.Davalı yan şuan itibariyle oturmaya devam ettiği …………… adresindeki evde çocuk ile birlikte yeni bir ev bulana kadar (azami olarak 1 yıl süre ile) oturmaya devam edecektir. Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde davalı yan ikamet edecek bir ev bulmak zorunda olup, aksi halde davacı yan herhangi bir ihtara veya yasal bir işleme gerek kalmaksızın yukarıdaki adreste mevcut konutun tahliyesini talep edebilir. Taraflar bu hususu beyan, kabul ve taahhüt eder.

            c.Davacı taraf müşterek çocuk için boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren her ayın 15’inde 500 TL iştirak nafakası, 800 TL yoksulluk nafakasını ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.(İşbu nafaka bedellerinin her yılın Aralık ayında %5 oranında arttırmayı da beyan, kabul ve taahhüt eder.)

            d.Davacı üzerine kayıtlı olan yukarıda adresi verilen ……………. mevcut bağımsız bölüm, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra da davacı üzerinde kalmaya devam edecek olup, davalı yoksulluk nafakası dışında herhangi bir malvarlığı talebi olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 1. Davacı üzerine kayıtlı olan ………… plaka numaralı -Renault Kangoo 2011 model araç boşanma kararının kesinleşmesinden sonra da davacı üzerinde kalmaya devam edecek olup, davalı buna ilişkin herhangi bir paylaşım talebi olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. Davacı yan her yılın Eylül ayında müşterek çocuğun okul ihtiyaçlarına destek olmak adına 500,00 TL ek ödemede bulunacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

g.Çocuğun davacı ile şahsi ilişkisi şu program dahilinde olacaktır.

-İki haftada bir Cumartesi günleri sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında,

-Dini bayramların üçüncü-dördüncü günü sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında,

-Yarıyıl tatilinin ilk haftası yatılı olarak bir hafta,

-Yaz tatilinde 4 hafta yatılı olarak olmak üzere çocuk ile davacı babanın şahsi ilişkisi tesis edilecektir.

            h.Taraflar işbu anlaşmalı boşanma davası nedeniyle birbirlerinden yargılama gideri, vekalet ücreti v.b. her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret veya masraf talep etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

            ı.Taraflar bundan başka işbu boşanma protokolü ile karşılıklı olarak birbirlerini maddi-manevi tazminat, edinilmiş mallara katılma, katılma alacağı nedeniyle tazminat talepleri yönünden gayrikabili rücu ibra etmişlerdir.

 

 

4.İMZA-ONAY

           

            Taraflar hiçbir cebir, şiddet, tehdit ve zorlama altında kalmaksızın işbu iki sayfadan ve 3 nüshadan ibaret boşanmanın şahsi ve mali sonuçlarını düzenleyen işbu anlaşmalı boşanma protokolünü karşılıklı rıza ile imza altına almışlardır.

 

 

            DAVACI                                                                                                                                                                                                               DAVALI


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -9


İSTANBUL ANADOLU 2. AİLE MAHKEMESİ

 

BOŞANMA DAVASI PROTOKOLÜ

2016/791 ESAS

DAVACI :

DAVALI: 

Taraflar; davacı x ve Davalı x aralarında mevcut bulunan evliliği sona erdirmek için, açılan boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde, Medeni Kanun’un, 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır.

1- Taraflar, boşanma kararı verildikten sonra, müşterek çocukları 24.05.2001 doğumlu Asya Küçüğün velayetinin, Davacı Arzu Küçükte kalmasını kabul etmişlerdir.

2-Davalı baba müşterek çocukları Asya Küçüğü davalı babanın istediği zaman görmesi hususunda davacı eş ile karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

3-Baba Rüstem Küçük velayeti annede olan çocukları Asya Küçüğü istediği zaman görebilecektir. Görüşme talepleri, mücbir sebepler haricinde, velayet hakkını kullanan eş tarafından ret edilemeyeceğini davacı Arzu Küçük Kabul ve taahhüt eder.

4- Rüstem Küçük boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, müşterek çocukları Asya Küçük için iştirak nafakası olarak, her ayın 15’inde 400TL,   Arzu Küçük tarafından gösterilecek bir banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Söz konusu nafaka Asya Küçük Üniversite eğitimini bitene kadar ödeneceğini Davalı Rüstem Küçük kabul ve taahhüt eder. Belirlenen meblağ, her yıl, ortak çocuğu Belirlenen meblağ, Boşanma tarihinin kesinleştiği sonraki her yıl,  ortak çocuğun ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü eşin gelir durumu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl ÜFE –TÜFE oranında artırılacaktır

5-Davalı Rüstem Küçük davacı eşine maddi 10.000TLve manevi 10.000TL toplam 20.000TL.tazminat bedeli olarak 20.000TL boşanma davası kesinleşmeden duruşma gününden 3 gün önce davacı Arzu Küçüğün Ziraat bankası İstanbul Kaynarca Şubesi, 65699792-5001 Hesap numaralı, TR90 0001 0020 7365 6997 9250 01 iban numaralı hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Söz konusu para ödenmediği takdirde anlaşmalı protokol hükümsüz kalacaktır. Taraflar, yukarıda zikredilen iştirak nafakası ve davalı Rüstem Küçüğün ödeyeceği maddi ve manevi tazminat ( yukarıda belirtilen 20.000TL)dışında, karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir şekilde başkaca maddi ve manevi tazminat, talep edemeyeceği gibi boşanma süresi ve sonrasında taşınır taşınmaz ve menkulleride birbirlerinden kesinlikle başkaca mal  talep etmeyeceklerini kabul ve taahhüt eder.    Ayrıca yoksulluk nafakası, yargılama giderleri ile ücreti vekâlet gibi masrafları talep etmeyeceklerdir Taraflar bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.

6– Davalı Rüstem Küçük ve Davacı Müvekkil Arzu Küçük adına tescilli İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Merkez Mah. Maşatlık Mevkii 3189 ada /parsel niteliğindeki müşterek taşınmazın davalı Rüstem Küçüğe ait yarı hissesinin duruşma gününden 3 gün önce müşterek çocukları Asya Küçük, Ayşenur Dursun ve Aynur Küçük adına tescilini yapacağını kabul ve taahhüt eder. Tescil işlemi gerçekleşmediği takdirde anlaşma protokolü hükümsüz kalacaktır.

7- Taraflar, evlilik birliği içinde özel eşyalarını (kıyafetleri )ve müşterek çocuklarının eşyalarını (kıyafetleri) almaları konusunda karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

8- Mahkeme tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki taraf veya vekilleri, mahkemeye temyizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleşmesi konusunda karşılıklı Sekiz  maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın …………….tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür.

 DAVACI ASİL                                                                                                                                                                                                                                                   DAVALI ASİL


 Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -10


TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 166/3. MADDESİ GEREĞİNCE  DÜZENLENEN

PROTOKOL

 

 

PROTOKOLÜN  TARAFLARI         :

 

İşbu Protokol; bir tarafta davalı eş …………………… (T.C. NO: ……………………………..) ile diğer tarafta davacı eş …………………………. (T.C. NO: ……………………………..) arasında, Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesi hükmü gereğince tanzim edilerek taraflarca imza altına alınmıştır. İşbu Protokol’de, ………………………. ve ………………………… bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

PROTOKOLÜN  ŞARTLARI             :

 

Yukarıda isimleri yazılı Taraflar; …………………………… tarihinde aralarında kurulan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması sebebiyle, karşılıklı olarak anlaşarak kendi serbest iradeleri ile BOŞANMA konusunda mutabakata varmışlardır. Buna göre;

 1. MÜŞTEREK ÇOCUĞUN DURUMU

1.1. VELAYET

Taraflar, müşterek çocukları …………………………. doğumlu ……………………………..’ın (T.C. NO: …………………………..) velayetinin, davacı eş …………………………….’da kalmasını kabul etmişlerdir. Taraflar, davacı eş ……………………….’ın boşanma kararı verildikten sonra bir başka şahıs ile evlenmesi halinde, müşterek çocuk ………………………….’ın velayetinin, baba ……………………’a verileceği hususunda mutabakata varmışlardır. Taraflar, velayetin davalı baba …………………………’da olduğu durumda, ………………………….’ın başka bir şahıs ile evlenmesi halinde, müşterek çocuk  ……………………..’ın velayetinin, anne …………………………’a verileceği hususunda mutabakata varmışlardır.  

1.2. İŞTİRAK NAFAKASI

 

Müşterek çocuk ………………………….. adına kayıtlı herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamaktadır. …………………………, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, müşterek çocukları …………………….. için iştirak nafakası olarak, her ayın 1. günü ile 5. günü arasında 1.000,00 TL’yi (Bin Türk Lirası), ……………………….. tarafından bildirilecek bir banka hesabına ödemeyi; kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

1.3. ŞAHSİ MÜNASEBET

 

Taraflar, müşterek çocuk ………………………….’ın, baba ……………………… ile şahsi münasebet sağlaması konusunda karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

Davalı eş …………………………., müşterek çocuk ……………………….. ile her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi günü sabah saat 10:00’dan Pazar günü akşam saat 17:00’ye kadar, dini bayramların 2. günü sabah saat 10:00’dan akşam saat 17:00’ye kadar, her yıl babalar günü sabah saat 10:00’dan akşam saat 17:00’ye kadar, her yıl sömestr tatilinin 2. günü sabah saat 10:00’dan 9. günü akşam saat 17:00’ye kadar (7 gün süreyle) keza her yıl Temmuz ayının 1 günü sabah saat 10:00’dan 15. günü akşam saat 17:00’ye kadar (15 gün süreyle), şahsi ilişki sağlayabilecektir.

 

 1. BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARI

2.1.      YOKSULLUK NAFAKASI

……………………………., boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, davacı eş ………………………. için yoksulluk nafakası olarak, her ayın 1. günü ile 5. günü arasında 1.000,00 TL’yi ( Bin Türk Lirası), ………………………… tarafından bildirilecek bir banka hesabına ödemeyi; kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İşbu maddede düzenlenmiş olan yoksulluk nafakası, davacı ………………………..’ın bir başka şahıs ile evlenmesi ya da bir başka şahısla evliymiş gibi bir hayat sürmesi, Taraflar’ın birbirleriyle yeniden evlenmesi veya Taraflar’dan birinin ölümü halinde sona erecektir.

 • Baba ………………………, müşterek çocuk ………………………..’ın herhangi bir kolej veya özel eğitim kurumunda eğitim görmesi halinde, söz konusu yıllık eğitim giderinin 5.000,00 TL’sini (Beş Bin Türk Lirası) her öğretim yılının başında, eğitim giderinin …………………….. tarafından fatura ile belgelendirilmesi koşulu ile, ………………………….. tarafından bildirilecek bir banka hesabına ödemeyi; kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Taraflar, söz konusu özel eğitim giderinin her yıl %10 oranında arttırılması hususunda mutabakata varmışlardır.
 • Taraflar, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde, davacı eş …………………… adına tescilli olan ……………. marka, …………………… plakalı aracın, boşanma kararı sonrasında da davacı ……………………’ın mülkiyetinde kalması hususunda mutabakata varmışlardır.
 • Taraflar, evlilik birliği içinde müşterek kullandıkları beyaz eşyaları ile şahsi eşyalarını, evlilikten önce ve evlilik birliği sırasında edinilen tüm ziynet eşyalarını geri almışlardır. Taraflar boşanmadan sonra, evlilik birliği içerisinde elde edilendiğer her türlü mal varlığı konusunda birbirlerinden hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Taraflar, işbu Protokol’de zikredilen hususlar dışında, karşılıklı olarak birbirlerinden her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, tedbir nafakası, katkı payı alacağı, katılma payı alacağı, değer artış payı alacağı, denkleştirme alacağı talepleri olmadığını ve yargılama giderleri ile ücreti vekalet gibi masrafları talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar, bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.
 • Taraflar, aralarındaki mal paylaşımı yapılarak mal rejiminin tasfiye edildiğini, boşanmanın mali sonuçları hakkında aralarında herhangi bir uyuşmazlık bulunmadığını, işbu Protokol’de belirtilenlerin dışında birbirlerinden başkaca bir maddi talepte bulunmadıklarını ve bulunmayacaklarını; kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 1. BOŞANMANIN DİĞER SONUÇLARI
 • İşbu iki sayfadan ibaret Protokol’un, bir nüshası boşanma davasının görüldüğü mahkeme dosyasına sunulmak, birer nüshası da Taraflar’ın üzerinde bırakılmak üzere, üç nüsha olarak hazırlanmış olup; Taraflar’ca etraflıca okunup, karşılıklı onaylandıktan sonra imza altına alınmıştır.

 

        TANZİM VE İMZA TARİHİ

                   …./…./2018

 

İMZA:                                                                                                                                                                                                                                                             İMZA:


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -11


 

  PROTOKOL

Bir tarafta ………………. Kimlik numaralı ……………………………….  (Davacı) , diğer tarafta …………………. (Davalı)   (Bundan sonra birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.) ………………………. Sayılı dosyasında görülmekte olan çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanma şeklinde ıslahıyla, anlaşmalı boşanmaya dayanak ve esas teşkil etmesi bakımından bir araya gelerek aşağıdaki hususlarda tam bir mutabakatla anlaşmak suretiyle iş bu protokolü tanzim ve imza etmişlerdir.

1)Tarafları boşanmaya iten sebeplerden en önemlisi müşterek yaşamın artık sürdürülemez biçimde çekilmez hale gelmiş olmasıdır. Taraflar boşanma davasını bütünüyle özgür iradeleriyle kabul etmektedirler.

2)Tarafların bu evlilikten olma müşterek çocukları bulunmamaktadır.

3)Tarafların birbirlerinden nafaka talebi , maddi manevi tazminat talepleri bulunmamaktadır.

4) Tarafların aralarında paylaşılmasını istedikleri veya paylaşımında anlaşamadıkları gayrimenkul ya da menkul malları bulunmamaktadır. Taraflar her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak getirmiş bulundukları eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başkaca alacakları olmadıklarını kabul ederler.

5) Taraflar birbirinden avukatlık ücreti talep etmeyeceklerdir. Mahkeme masraflarını taraflar üzerinde bırakılacaktır.          

 

6)Tarafların aralarında maddi ve manevi olarak düzenleyecekleri başkaca anlaşmayı gerektirecek hiçbir husus bulunmamaktadır.

İş bu 6 maddeden 1 sayfa ve beş suretten oluşan Protokol, Tarafların özgür irade ve beyanları doğrultusunda hazırlanmış, itirazsız kabul edilmiş olup doğruluğunu imzaları ile aşağıda tasdik etmişlerdir.

 

           Davacı                                                                                                                                                                                                                          Davalı


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -12


 PROTOKOL

 

TARAF                                   : …………….. TC : …………

TARAF                                   : …………….. TC : …………

………ile ………aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup ../../.. Tarihli iş bu protokol tanzim edilmiştir.

Bu protokol gereğince ;

1- ……… ile evli ……… karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler,

2- Bu evlilikten; ../../.. doğumlu ……… isimli müşterek çocuk bulunmaktadır. Müşterek çocuğun velayetinin anne ……… ‘e bırakılmasında taraflar mutabıktır. Baba ………ile müşterek çocuk arasındaki kişisel ilişki tesisi hususu açılacak boşanma davasında mahkemenin takdirine bırakılacaktır.

3- Çocuğun eğitim ve bakımı için baba  ………, müşterek çocuk ………e her ay 750 TL (yedi yüz elli ) iştirak nafakası ödeyecektir. İş bu iştirak nafakasından ayrı olarak baba ……… müşterek çocuğun adına açılacak bireysel emeklilik hesabına 10 yıl boyunca her ay  500 TL  (beş yüz ) yatıracaktır.

4- Taraflar, müşterek mallarının paylaşımı konusunda ortak bir mutabakata varmış ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Tarafların adlarına kayıtlı olan taşınmazlar yine kendilerinde kalacaktır. ………Mah. ……… Sok. No: ……  …Ada … Parsel  Bakırköy/İstanbul adresindeki taşınmazın ise … tarafından ….’ a devredileceği hususunda taraflar anlaşma içindedirler. Bu nedenle birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler.

5- Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya her hangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.

6- Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu protokol  ……… tarafından  açılacak boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil olarak kullanılmak üzere  karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur. 

       İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.

               

         İsim soyisim                                                                                                                                                                                         İsim soyisim

             (imza)                                                                                                                                                                                                       (imza)


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -13


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 

1.PROTOKOLÜN KONUSU VE TARAFLARI

İşbu Protokolün tarafları  …… TC kimlik numaralı …….. ve …… TC kimlik numaralı ……., 30/12/2015 tarihli evliliklerini müşterek hayatın çekilmez hale gelmesi nedenine dayalı olarak karşılıklı olarak sona erdirmeyi ve boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktır.

2.YOKSULLUK NAFAKASI

Davalı ….., davacı eş ……  için her ay 600,00TL(AltıYüzTürkLirası) yoksulluk nafakasını her ayın 10’u ila 15’i arasında Davacı ……… ait banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Nafaka miktarının 2 yılda bir ÜFE artış oranı dikkate alınarak artırılacağı noktasında taraflar anlaşmışlardır.

3.MADDİ-MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Taraflar, eş …….. iş bu boşanma protokolü kapsamında diğer eş ………. duruşma tarihine kadar 25.000TL maddi, 25.000TL manevi olmak üzere toplam 50.000,00 TL maddi ve manevi tazminat ödeyeceği noktasında mutabakata varmışlardır.

 1. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;

4.1.Taraflar, ………. adına kayıtlı ……………………adresindeki dairede mevcut ev eşyalarının toplam değerinin taraflar arasında ½ oranında paylaştırılması hususunda mutabakata varmışlardır.

4.2.Taraflar, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde, davalı eş ………. adına tescilli olan Ford Focus marka, …………………… plakalı aracın toplam bedelinin ½’sinin davacı eş ……….., davalı …………. tarafından duruşma tarihine kadar nakit olarak ödenmesi ve aracın mülkiyetinin davalı ………… kalmaya devam etmesi konusunda taraflar mutabakata varmışlardır.

4.3.Taraflar, Davacı ………….. ait ziynet eşyalarının davalı ………… tarafından duruşma tarihine kadar davacıya aynen iadesine, aynen iadesi mümkün olmayacaksa ziynet eşyalarının toplam değeri olan 30.000,00 TL’nin Davacı ………….. ait banka hesabına ödenmesi hususunda mutabakata varmışlardır.

4.4.Taraflar, işbu Protokol’de zikredilen hususlar dışında, karşılıklı olarak birbirlerinden her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, tedbir nafakası, katkı payı alacağı, katılma payı alacağı, değer artış payı alacağı, denkleştirme alacağı talepleri olmadığını ve yargılama giderleri ile ücreti vekalet gibi masrafları talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar, bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.

5.Mahkeme tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki taraf veya vekilleri, mahkemeye temyizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleşmesi konusunda karşılıklı beş  maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın …/……/…….tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür. Tarafların birbirlerinden avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı talebi bulunmamaktadır…./…./…..

 

DAVACI ASİL                                                                                                                                                                                                                               DAVALI ASİL


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -14


BOŞANMA  PROTOKOLÜ

İzmir ili, Bornova ilçesi, Işıklar Mah/Köy, 028 cilt ve 170 sıra noda nüfusa kayıtlı bulunan TC Kimlik nolu bir taraf Avcıoğlu ile aynı hanede nüfusa kayıtlı bulunan TC Kimlik nolu, diğer taraf Avcıoğlu arasındaki evliliğin sona erdirilmesinin temini maksadıyla açılacak anlaşmalı boşanma davasının aşağıdaki şartlara göre 4721 Sayılı T.M.K. mad: 166/3 uyarınca neticelendirilmesi konusunda taraflar mutabakata varmışlar ve işbu boşanma protokolü akdolunmuştur.

1- Taraflar 11/10/2016 tarihinden bu yana resmen evli olup,evlilik birliğinin devamına olanak kalmayacak şekilde aralarında  geçimsizlik ve anlaşmazlık bulunduğunu, karşılıklı olarak boşanma hususunda anlaştıklarını ve bu suretle açılacak boşanma davasında karşılıklı olarak boşanmayı istediklerini kabul ve beyan etmektedirler.

2- Tarafların müşterek çocukları bulunmamaktadır.

3- Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, maddi tazminat, manevi tazminat, yargılama gideri, vekalet ücreti talepleri bulunmamaktadır.

4- Taraflar, müşterek haneden kendilerine ait eşyaları almışlardır. Birbirlerinden hiçbir eşya talepleri bulunmamaktadır. Ayrıca tarafların edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında katılma alacağı, değer artış payı alacağı yoktur. Fakat Azize Avcıoğlu bu evlilikte kendisine maddi sıkıntılar yaşatılmıştır. İşbu sıkıntıları gidermek için işyeri çıkışında almış olduğu 4.000-TL tazminatı harcamak zorunda kalmıştır. Bundan dolayı bunu karşı taraftan talep etme zorunluluğu doğmuştur.

5- Taraflar 5 (beş) maddeden ibaret işbu protokolü okuyarak, özgür iradeleriyle 1 nüsha olarak 12/10/2018 tarihinde imzalamışlardır.

 

        BİR TARAF                                                                                                                                                                                                                    DİĞER TARAF


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -15


 ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 Taraflar,                ve                           olma                     doğumlu                             T.C. Nolu davacı         ile             ve           olma           doğumlu             T.C. Nolu davalı             ,                 yılında yaptıkları evlilik akdini sona erdirmek için, açılacak boşanma davasında esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde, Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmışlardır. Anlaşmaya varılan hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Taraflar birbirlerinden hiç bir şekilde maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası talep etmeyecektir. Taraflar bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.
 2. Taraflar, evlilik birliği sırasında edinilen tüm ziynet eşyaları ve boşanmadan sonra, evlilik birliğine ilişkin tüm menkul malları aralarında anlaşarak paylaşmışlardır. Taraflar ev eşyalarına ilişkin birbirlerinden hiç bir talepte bulunmayacaklardır. Söz konusu ev içerisinde alınan menkul mallar davacı ’de kalacaktır.
 3. Tarafların evlilik birliği içerisinde alınmış başkaca bir gayrimenkul veya menkul malları mevcut değildir.
 4. Yukarıda sayılan haller dışında, üçüncü kişi konumunda bulunan gerçek veya tüzel kişilere olan her türlü borçtan dolayı taraflar şahsi malvarlıkları ile sorumludurlar. Bu husus ileride birbirleri aleyhine dava konusu yapılmayacaktır.
 5. Hâkim tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki taraf veya vekilleri, mahkemeye temyizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleştireceklerdir.

Beş (5) maddeden ibaret olan bu boşanma anlaşması, 24.10.2018 Salı günü          ile            tarafından imza edilmiş olup, taraflarca başkaca bir istek olmadığı onaylanmıştır.

 

İmza                                                                                                                                                                                                                                  İmza         


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -16


 PROTOKOL

 

12.11.2015 tarihinde evlenmiş bulunan, ………… ve …………….arasında görülmekte olan boşanma konusunda, boşanma kararında yer almak üzere taraflar aşağıdaki şartlarda anlaşarak bu hükümlerin geçerliliğini kabul ettiklerini, bu koşulların esas kabul edilerek ilama dercedilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.

1) Tarafların müşterek çocukları bulunmamaktadır.

2) Taraflar arasında evlilik süresince oluşan menkul ve nakdi birikim boşanma öncesinde taraflar arasında eşit olarak paylaşılmıştır. Bu konuda taraflar birbirlerinden geriye dönük olarak hiçbir hak ve alacak iddia ve isteminde bulunmayacaklardır.

3) Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka taleplerinde ayrıca maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunmayacaklarını kayıtsız, şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir.

4) Taraflar evlilik süresince kazanmış oldukları mallar aralarında paylaştırılmış olup mal konusunda herhangi bir ihtilaf kalmamıştır.

5) Taraflar, kendi şahsi eşyalarını almış olup, taşınır ya da taşınmaz eşyaya ilişkin olarak birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacakları hususunda anlaşmaya varmışlardır.    

6) İşbu Protokolden kaynaklanacak ihtilafların hallinde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7 İşbu Protokol, toplam 7 (yedi) maddeden ibret olup, 16.11.2016 tarihinde taraflarca birlikte imza altına alınmıştır.

İş bu protokol ile taraflar özgür iradeleriyle, durum ve boşanma mevzuatını protokole bağlamak üzere anlaşmışlar ve işbu akti imzalamışlardır.16.11.2018

 

……………….                                                                                                                                                                                                             ………………….


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -17


BOŞANMANIN MALİ VE HUKUKİ SONUÇLARINA İLİŞKİN PROTOKOL

 

            Taraflar İli İlçesi, Mahallesi,   Cilt no:, Hane no: ’ de nüfusa kayıtlı, ……. ile ……… Temmuz 2000 tarihinden bu yana evliyiz. Bu evlilikten olma Eylül 2001 doğumlu …….., Eylül 2007 doğumlu …… ve Nisan 2010 doğumlu ………. n isimli 3 çocuğumuz vardır.  

Evliliğimiz süresince karşılıklı iyi niyet ve gayretlerimize rağmen, kişilik farklılığı ve ruhi uyumsuzluk nedeniyle mevcut geçimsizlik artarak devam etmiştir. Böyle bir ortamda evlilikten beklenen faydanın sağlanmasının ve ileride düzelme ihtimalinin sözkonusu olmaması karşısında, medeni iki insan olarak konuşup, aşağıda yazılan şartlar dahilinde boşanmayı kabul ediyoruz.

            1- Ortak yaşanan evdeki eşyalardan …………  kendisi için gerekli eşyaları alacak olup, Ortak yaşanan evde boşanmadan sonra ……. yaşamaya devam edecektir. Bu konutun kira bedeli .……. tarafından karşılanacaktır. bu konuda taraflar arasında herhangi bir sorun yoktur.

            2- Taraflar Velayet konusunda anlaşmış olup, Yasemin’in velayeti 18 yaşına gelene kadar Anne …… da diğer çocuklar ….  ve ……’in velayeti Babaları ……..’da kalacaktır.

            3- ……; velayeti anneye verilen ……. için aylık 500 TL iştirak nafakasını bizzat Yasemin adına açılacak bir hesaba, …… için aylık 700 TL. yoksulluk nafakasını bizzat kendisinin hesabına ödemeyi kabul etmiştir.

            4- Taraflar arasında evlilik içinde edinilmiş mallar hususunda herhangi bir anlaşmazlık sözkonusu değildir. Bu konuda kendi aralarında anlaşmışlar ve birbirlerinden herhangi bir hak talepleri olmadığı gibi, boşanma sonunda dava kesinleştikten sonra da maddi veya manevi herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir. Bu haklarından gayrikabili rücu feragat etmişlerdir.

            5- Taraflar yukarıdaki şartlar dışında birbirlerinden herhangi bir maddi ve manevi tazminat, nafaka, dava masrafı, vekâlet ücreti talep etmeyeceklerdir. Bununla ilgili haklarından da gayrikabili rücu feragat etmişlerdir.

            6- Müşterek çocuklardan ….. ve …..n’in anneleri ile görüşmesinin sağlanması hususunda;  her hafta sonu Cumartesi günü öğleden sonra 16:00 de anne tarafından alınacak ve ertesi gün 16:00 da babasına teslim edilecektir. Anne …….. bunun dışında hafta içleri de velayeti babalarında olan çocukları iyi niyet kuralları çerçevesinde görebilecektir.  Her yılın Temmuz ayında çocuklar annesinin yanında kalacaktır. ..… ise Eylül 2018 itibariyle reşit sayılacağından herhangi bir kısıtlama olmayacak ……. istediği zaman babasıyla kişisel ilişki kuracaktır. Şahsi münasebet böyle tesis edilecektir.

            Yukarıda yazılı 6 maddelik boşanma anlaşmasını kabul ve bu şartlara uymayı taahhüt ediyoruz.

            İşbu anlaşmayı serbest irademizle ve hiç bir baskı altında kalmaksızın tespit ve tescil ederek imzaladığımızı beyan ederiz. 24.04.2018

 

           ………….                                                                                                                                                                                                                                                  ………..


                Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -18


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 

            Taraflar; evliliklerini sona erdirmek için açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır:

 • VELAYET VE KİŞİSEL BAĞ KURMA

Boşanma kararı verildikten sonra taraflar, müşterek çocukları ise velayetinin anne bırakılmasına karar verilmiştir.

NAFAKA, TAZMİNAT VE MAHKEME MASRAFLARI

Taraflar, boşanma davası nedeniyle birbirlerinden hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası, yargılama giderleri ile vekâlet ücreti talep etmeyeceklerdir; taraflar, bu haklardan karşılıklı olarak feragat etmişlerdir.

 • MAL PAYLAŞIMI

Taraflar, boşanma davasının açılma tarihine kadar eşlerin kendi üzerlerinde kayıtlı taşınmaz malların boşanmadan sonra da aynı eş üzerinde kalması hususunda anlaşmışlardır; taraflar bu hususta birbirlerinden başkaca bir talepte bulunmayacaklardır.

Taraflar, evlilik birliği içerisinde ve evlilik hazırlığı içerisinde birbirlerine aldıkları eşya yahut ziynet eşyalarının almayacaklarını, herhangi bir şey istemediklerini ve bu haklardan karşılıklı olarak feragat etmişlerdir.

 TEMYİZDEN FERAGAT

Mahkeme tarafından boşanma kararı verilmesi halinde taraflar, mahkemeye temyizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek boşanma kararını kesinleştireceklerdir.     

Dört maddeden oluşan iş bu anlaşmalı boşanma protokolü 24/04/2018 tarihinde davacı ve davalı tarafından başkaca bir istek veya talep olmadığından okunup kabul edilerek imza altına alınmıştır.

Davacı                                                                                                                                                                                                                                   Davalı


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -19


 

BOŞANMA  PROTOKOLÜ

 

Bir tarafta …….. Mıhçı ile diğer tarafta …….. Mıhçı, aşağıdaki şartlarda boşanma konusunda anlaşmaya varmışlardır:

Şartlar   :

 1. Taraflardan birisinin açacağı boşanma davasını diğer taraf kabul edecektir. Boşanma davasının masraflarını davayı açan taraf üstlenecektir. Taraflar birbirlerinden bu konuda herhangi bir masraf ve avukatlık ücreti talep etmeyeceklerdir.
 1. İstanbul, ……, S……, Parsel;…….., Ada:………,Pafta;…… sayılı taşınmazın ½ (%50) mülkiyeti boşanma davasının kesinleşmesini müteakip 1 ay içerisinde ……….Mıhçı’e temlik edilecektir.
 1. ……. Mıhçı, kendisi için herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejiminin tasfiyesi, katılım payı vs., hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.
 1. Taraflara ait olup da …….. Mıhçı adına kayıtlı ……. Bankası, ……. şubesi hesabında bulunan yaklaşık 70.000.00.-TL. tutarındaki para ve altınların 20.000.00.-TL.’nı (yirmibinTL)boşanma kararının kesinleşmesini müteakip 1 ay içerisinde ……. Mıhçı’ya verecektir. Geriye kalan 50.000.00-TL. ise ……….. Mıhçı’da kalacaktır.
 1. Müşterek çocuklar ………. doğumlu ……… Mıhçı ve 2015 doğumlu …….. Mıhçı’nın velayetleri ……… Mıhçı’ya verilecektir.
 1. ……… Mıhçı tarafından, müşterek çocuklar, ……… Mıhçı ve ……… Mıhçı ‘ya aylık toplam 600.00.TL- nafaka ödeyecektir.
 1. Halen ikamet edilen evdeki ev eşyaları ……… Mıhçı ‘da kalacaktır.
 1. Çocuklarla şahsi münasebet tesisi: Çocuklar; Dini bayramlardan Ramazan bayramının ilk iki günü anne yanında, sonraki gün ise baba yanında, Kurban bayramının ilk iki günü anne, sonraki iki günü ise baba yanında, sömestr (ara) tatilinin ilk haftası anne yanında, ikinci haftası ise baba yanında, yaz tatilinde ise Temmuz ayında baba yanında diğer zamanlarda ise anne yanında kalacaklardır. Ayrıca, her ayın ilk haftası Pazar günü sabah 09:00 ila akşam 17:00 arasında, yine her ayın son haftası, Pazar günü sabah 09:00 ila akşam 17:00 arasında çocuklar baba tarafından alınıp anneye teslim edilecektir.

 İş bu 8 maddeden ibaret özleşme, karşılıklı olarak okunarak hiçbir baskı altında olmadan imza ve teati edilmiştir. 11.05.2018

 

………                                                                                                                                                                                                                            ………..  


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -20


 

 

            ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 

                                   Boşanma Davasına Esas Olmak Üzere Mk.166/3.Maddesi Uyarınca iş bu belgeyi düzenleyip imzalayarak beyan ve kabul ederiz.

 

                        1-Biz Taraflar kişisel eşyalarımızı, çeyiz eşyalarımızı ve ev eşyalarımızın- kendi aramızda paylaştık.

 

                        2- Biz Taraflara ait düğünümüzde takılan altın vb. ziynet eşyalarının paylaşımını kendi aramızda gerçekleştirmiş olup ileriye dönük dava hakkımızdan karşılıklı olarak feragat ediyoruz.

 

                        3- Biz Tarafların müşterek banka hesapları ve paylaşacak nakit paramız yoktur.

 

                        4-  Müşterek evlilikten olma 2014 doğum tarihli  Naz  isimli çocuk velayetinin davacı sıfatıyla Anne Hazal …’ a verilmesine, Çocuk yararına baba tarafından boşanma kararının verildiği günden geçerli olmak üzere aylık 1.500.00 TL nafaka ödemesi  konusunda anlaştık.

 

                        5- Biz  Taraflar karşılıklı olarak bir birimizden maddi ve manevi tazminat veya nafaka talebinde bulunmadığımız gibi ileriye dönük dava haklarımızdan  karşılıklı olarak feragat ediyoruz.

 

                        6- Biz Taraflar birbirimizden yargılama gideri talep etmiyoruz, Herkesin  yaptığı masraflar kendi üzerinde kalacaktır.

 

                        7- Bizlerin Taraflar, birbirimizden karşılıklı olarak herhangi bir katılım veya tasfiye payı, edinilmiş mallara katılma rejiminden veya mal ayrılığından kaynaklı veya maddi katkı, değer artış payı, eklenecek değer payı, kişisel veya edinilmiş mallardan kaynaklı pay vs. ve her nam adı altında olursa olsun birbirimizden maddi hiçbir talepte bulunmayacağımızı  özgür irademizle kesin olarak kabul ve ikrar ettiğimiz gibi ileriye dönük dava açma haklarımızdan’ da karşılıklı feragat ediyoruz

 

            Biz Taraflar yukarıda şartlarda anlaşmış olup, birbirimizden hiçbir hak ve menfaat talebimiz olmayacaktır. İş bu 7(Yedi) maddelik protokol biz taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra imza edilmiştir.

 

                                   DAVALI                                                                     DAVACI

 

 

 

           

                                                                                  

                                             

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

One Response so far.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.