Anlaşmalı Boşanma Ortak Velayet Protokolü Örneği

Oca 6, 2020 | Anlaşmalı Boşanma, Velayet Hakkı

Anlaşmalı Boşanmada Ortak Velayet Protokolü Örneği

  • 2016 yılından itibaren birçok mahkeme ortak velayeti uygulamaya başlamıştır. Ortak velayetin mahkeme tarafından kabul edilebilmesi için protokol ve gerekçelerinizin açık olması gerekmektedir. Her iki tarafın da bir o kadar gönüllü olması gerekmektedir. Duruşmadan önce hakimle ortak velayet hususunu konuşmanızda faya var. Uygulamada şuan itibariyle tam bir kaos mevcut. Aşağıda yer alan anlaşmalı boşanmada ortak velayet protokolü sadece bir örnektir. Profesyonel destek almanız muhimdir.
Anlaşmalı Boşanma Ortak Velayet Protokolü Örneği
  • Uygulamada kişisel ilişkinin spesifik olarak belirlenmesi gerekmektedir. “İyiniyet çerçevesinde çocuğu görmede sorun yaratılmayacaktır” gibi geniş nitelemeler kabul edilmemektedir.
  • Ankara Aile Mahkemesinin vermiş olduğu bir kararda “ortak velayette kişisel ilişki düzenlemesine yer olmadığı” yönünde hüküm kurulmuştur.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Taraflar; X ile X aralarında mevcut bulunan evlilik birliğini, karşılıklı anlaşarak hür iradeleriyle sonlandırmaya karar vermiş olup; açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde, Türk Medeni Kanunu’nun, 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır.

PROTOKOL MADDELERİ

1) BOŞANMA HUSUSU:

Davacı X tarafından davalı eş X aleyhine açılan boşanma davası neticesinde taraflar evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucu boşanma hususunda ortak karar alarak işbu protokolü imza altına almışlardır.
Taraflar, bu protokol ile evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederler. Boşanmaya ilişkin olarak üzerinde anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir:

2) VELAYET, KİŞİSEL İLİŞKİ ve İŞTİRAK NAFAKASI

a) X doğumlu müşterek çocuk X, anne ve babanın ortak velayeti altında bulunacaktır. Müşterek çocuk X henüz 4 yaşında olduğundan dolayı anne ve babanın yoğun ilgisine ve sevgisine muhtaç durumdadır. Bu nedenle çocuğun üstün yararı gereği anne-baba arasında ortak velayet konusunda tam bir mutabakat bulunmaktadır. Taraflar, müşterek çocuk ile istedikleri zaman görüşebilecekleri konusunda anlaşmaya varmışlardır. Müşterek çocuk X maddi ve manevi olarak gelişmesinde en iyi velayet şeklinin ortak velayet olduğunu her iki taraf da benimsemiş ve karar vermiştir. Her iki taraf da ortak velayet hususunda gönüllüdürler. Ortak velayet hususunda en ufak bir çekişme dahi bulunmamaktadır.

b) Müşterek çocuk X fiilen anne X ile ikamet edecektir. X’ın iaşe, barınma, sağlık ve eğitim gibi giderleri taraflarca ortak olarak karşılanacaktır. Taraflar müşterek çocuğun eğitim, ikamet ve üstün yararını gerektirici herhangi bir durum için ortak velayet çerçevesinde birlikte karar alıp uygulayacaklardır. Davacı baba X, X’ın annesi yanında ikamet ettiği süre boyunca X için aylık olarak 500 TL nafaka yardımında bulunacaktır. Nafaka X adına “X” IBAN no’lu X Bankası hesabına “iştirak nafakası” açıklaması ile her ayın 15. ve 20. günleri arasında yatırılacaktır. Nafaka her sene TEFE/ÜFE oranında arttırılacaktır.

c) Davacı baba X müşterek çocukla her ayın birinci ve üçüncü haftası Cumartesi günü saat 10:00 ile ertesi günü saat 17:00; dini bayramların ikinci günü saat 14:00 ila ertesi gün saat 17:00; Şubat yarı yıl tatilinin 1-7. günleri ile (1. gün saat 14.00’den başlayıp 7. günü saat 17:00’de bitmek kaydıyla) her yıl Temmuz ayının 1-31. günleri ( ayın 1. günü sabah saat 10:00’dan başlayıp, 31. günü saat 17:00’de bitmek şartı ile) arasında müşterek çocuk ile şahsi ilişki kurabilecektir. Görüşme talepleri mücbir sebepler haricinde velayet sahibi anne tarafından reddedilemeyecektir.

3) YOKSULLUK NAFAKASI VE TAZMİNAT HUSUSU:

Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya herhangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar. Taraflar bu konuda birbirlerini karşılıklı ibra etmişlerdir. Tarafların tazminata ilişkin başkaca talepleri de yoktur. Boşanma kararı kesinleştikten sonraki süreçte de olmayacaktır.

4) ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

a) Taraflar müşterek mallarının paylaşımı, edinilmiş mallarının paylaşımı, ev eşyaları ve kişisel eşyalar konusunda ortak bir mutabakata varmış ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler.

b) Eşlerden X ziynet eşyalarına dair bir alacağının olmadığını kabul etmiş ve bu nedenle maddi içerikli hiçbir istemde bulunmayacaktır.

5) DİĞER HUSUSLAR:

a) İşbu davanın kesinleşmesi ile birlikte “bilahare adresini sunacağımız taşınmaz” adresinde yer alan daire X adına alınacak ve kaparosu verilen dairenin tapuda tescili sağlanacaktır.

b) Müşterek çocuk X adına tapuda tescili yapılan daire üzerinde oturma ve kullanma hakkı tahsis edilecektir. Bu tahsis X reşit olana kadar ve fiilen davalı anne X ile kaldığı sürece devam edecektir.

Ancak bu başlıkta yer alan yükümlülükler yerine getirilmedikçe işbu protokol geçersiz sayılacaktır.

6) YARGILAMA GİDERİ ve HARÇLAR:

Tarafların, vekalet ücreti, yargılama harçları ve giderleri konusunda birbirlerinden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır.

7) SONUÇ

Bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın tarafların avukatları X ve X huzurunda X tarihinde tam bir konsensüs sağlanarak hazırlanmıştır.

İşbu 7(yedi) ana başlık altında hazırlanan ve kendi içinde bir bütün olan protokol, taraflarca birlikte dört asıl nüsha olarak 01.01.2020 tarihinde tanzim, imza ve teati edilmiş olup, davacı X tarafından ikame edilen “boşanma davasında” mahkemeye sunulmak üzere tarafların serbest iradeleriyle hazırlanmıştır. Sayın Mahkemece bu protokolün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep olunur.

İşbu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.

DAVACI ASİL                                                                                                                                                                                                     DAVALI ASİL


DAVACI VEKİLİ
Avukat Saim İNCEKAŞ – ADANA

blank
blank

Adana’da aile hukuku ve boşanma avukatı olarak müvekkilerine hizmet sunan Avukat Saim İNCEKAŞ; “eşlerin ortak velayet talebinin mahkeme huzuruna taşınmasında uzman avukat desteği alınmalıdır.”

Avukatlık ofisimiz’den randevu almak için İletişim linkinden detaylı bilgi edinebilir veyahut 0 534 910 97 430.322.245.00.44 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.