Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden sonra manevi tazminat istenemez- Yargıtay Kararı

Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden sonra manevi tazminat istenemez

Davacının manevi tazminat talebi, davalı Necmettin’in evlilik birliğinde kendisine hakaret ettiği ve sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasına dayanmaktadır.

Tarafların anlaşmaları üzerine Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiş, boşanma karan 17.11.2013 tarihinde kesinleşmiştir. Boşanma karan taraflann anlaşmalanna dayandığına göre, davacının boşanmadan sonra,
boşanma sebebiyle artık manevi tazminat (TMK. md. 174/2) talep etmesi mümkün değildir. Çünkü böyle bir durumda taraflann boşanmanın mali sonuçlanna ilişkin aralanndaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri ve ilişkilerini tasfiye ettikleri kabul edilir.

Bu itibarla anlaşmalı boşanmadan sonra artık boşanma sebebiyle manevi tazminat istenemez. Bu bakımdan davalı Necmettin yönünden Türk Medeni Kanunu’nun 174/2 maddesine dayalı manevi tazminat davası reddedilmelidir. Bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 29.04.2015, E. 2015/2075, K. 2015/8767)

Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden sonra manevi tazminat istenemez

Boşanma kararının tarafların anlaşmalarına dayalı olarak verilmiş olup (TMKmd. 166/3) bundan sonra davacının boşanmanın fer’isi niteliğindeki manevi tazminat isteminin kabulünün mümkün bulunmamasına göre davacının manevi tazminat isteminin reddine yönelik temyiz itirazları yersizdir. (Y2HD, 26.09.2011, E. 2010/10141, K. 2011/14055.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 3 Mayıs 2020 19:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.