Bir Sayfa Seçin

Anlaşmalı boşanma düzenlemesinde yargılama giderlerinin ödenmesi konusunda bir anlaşma varsa hüküm bu anlaşmaya göre kurulmalıdır

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Taraflar arasında düzenlenen mahkemece de tasdik edilen 17.12.2009 tarihli protokolün 5. maddesinde yargılama giderlerinin davalı koca tarafından ödeneceği kabul edilmiştir. Davacı 17.12.2009 tarihli oturumda da yargılama gideri ve vekalet ücreti istediğini beyan ettiği halde yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 10.05.2011, E. 2010/6233, K. 2011/8026.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son Güncelleme Tarihi