Anlaşmalı Boşanma Davasının Karardan Sonra Çekişmeli Boşanmaya Çevrilmesi

Haz 20, 2020 | Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davasının Karardan Sonra Çekişmeli Boşanmaya Çevrilmesi

  • Mahkemece verilen tarafların boşanmalarına dair ( TMK m. 166/3) ilk hüküm, davalı kadın tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 05.10.2015 tarihli ilamı ile “… anlaşmalı boşanma davasının “Çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

 
DAVA TÜRÜ : Boşanma
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 04/02/2019 günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına gelen olmadı. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Mahkemece verilen tarafların boşanmalarına dair ( TMK m. 166/3) ilk hüküm, davalı kadın tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 05.10.2015 tarihli ilamı ile “… anlaşmalı boşanma davasının “Çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir. Açıklanan sebeple mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.” şeklindeki gerekçe ile bozulmasına karar verilmiş, mahkemece bozma ilamına uyulmuş, tarafların Türk Medeni Kanun’un 166/1. maddesi uyarınca boşanmalarına karar verilmiştir.
 
Mahkemece uyulan bozma ilamı uyarınca taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı olan bütün vakıaların açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmalarının dayanağı olarak ileri sürelen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerini vermek üzere süre verilmiş, verilen süre üzerine davacı tarafından beyan dilekçesi sunulmuştur. Ancak mahkemece davacının dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilmemiş, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlanmadan ve ön inceleme duruşması yapılmadan tahkikata geçilerek hüküm verilmiştir.
 
İlk derece mahkemeleri, temyiz denetimi sonucu Yargıtay tarafından verilen bozma ilamına uyma kararı verdikleri takdirde, bozma ilamının gereğini yerine getirmekle yükümlüdür (HUMK m.429). O halde mahkemece dilekçelerin karşılıklı verilmesi sağlanıp, ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken bozma ilamının gerekleri yerine getirilmeden yazılı şekilde karar yerilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
 
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 04.02.2019(Pzt.) ( 2. Hukuk Dairesi 2017/5569 E. , 2019/483 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.