Ana Reklam Sözleşmesi Örneği

REKLAM ANA SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Tarafları

  1. A) ……………………………..

……………………………..

(Ajans olarak anılacaktır)

  1. B) ……………………………..

……………………………..

(Reklam veren olarak anılacak)

Madde 1- Konu ve Kapsam

Reklam verenin firmasının reklamı için

–    Verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği,

–    Çalışma şekil ve koşulları.

Madde 2- Tarafların Yükümlülükleri

Ajans, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Reklam veren ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

Reklam veren ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda Ajans’la her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Ajans’ı tek sorumlu olarak görmeyi, kabul ve taahhüt eder.

Madde 3- Gizlilik

Ajans, reklam veren’den aldığı ve/veya reklam veren adına yürütülen ve karşılığı reklam veren’ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, reklam veren’in izni olmadan hiç kimseye vermemeyi paylaşmamayı taahhüt eder. Bu taahhüt anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.

Madde 4- Ajans Hizmetleri

Reklamın (kartvizit ebatlı, statik) ilgili mecra ve program da yayınlanmasını sağlamaktadır. Reklamın gösterimi, ……’de yayınlanan “……” adlı program için on iki (12) bölüm firma standı kurularak 5 firma tanıtım vtr’si yayınlanacaktır.

Mücbir sebepler dışında, programın yayımdan kaldırılması, yayımın durdurulması vb. durumlarda kalan logo yayın sayısı, bir başka TV ya da dizide elden geldiğince uygun şekilde telafi edilerek yayınlatılacaktır.

Madde 5- Ücret Kapsamı ve Uygulaması

  1. maddede tanımlanan iş adına belirlenen ücret TV 8’de yayınlanan “…….” adlı program içinde ……’ın on iki (12) bölüm standı kurularak tanıtım vtr’si yayınlanmasına karar geçerlidir.

Madde 6- Ödemeler

…… YTL + KDV

Ödeme Şekli: %50’si sözleşme sonrası peşin geri kalan 30 günlük çek.

Yukarıda belirtilen ücret karşılığında reklam veren, aşağıda belirtilen ürünlerini, ajansın belirteceği …… adresine teslim edecektir. Kargo ile gönderilecek ürünlerin kargo ücreti ürünleri gönderen firma tarafından karşılanır.

Madde 7- Anlaşmanın Sona Erdirilmesi

İşbu sözleşme “……” adlı programın içinde “……”in standının kurularak her program 5 sn. tanıtım vtr’si on iki (12) bölüm yayınlanmasına kadar geçerlidir.

Tarafların mutabakatı ile tam hizmet veya yine proje bazında yeni anlaşmalar düzenlenebilecektir.

Madde 8- Uyumsuzlukların Çözümü

İşbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklar öncelikle, tarafların yönetimlerince karşılıklı görüşme ile çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. Aksi halde hal mercii, …… Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Madde 9- İşbu sözleşme, bu madde dahil 9 (dokuz) madde ve 2 (iki) sayfadan ibaret olup, iki nüsha halinde taraflarca ../../…… tarihinde imzalanmıştır.

Reklam Veren                                                                   Reklam Ajansı

Kaşe – İmza                                                                       Kaşe – İmza

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.