Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Ana bakım ve şefkatine muhtaç çocuk ile baba arasında uzun süreli kişisel ilişki kurulmamalıdır- Yargıtay Kararı

Ana bakım ve şefkatine muhtaç çocuk ile baba arasında uzun süreli kişisel ilişki kurulmamalıdır

Velayeti anneye bırakılan müşterek çocuk Gizem 1.11.2009 doğumlu olup yaşı nedeniyle anne bakım ve şefkatine muhtaçtır. Bu husus nazara alınmaksızın davacı baba ile çocuk arasında uzun süreli kişisel ilişki kurulması doğru bulunmamış ise de bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK. md. 438/7)

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 3 nolu bendinde yazılı “sömestri tatilinin 1. günü sabah saat 09.00’dan 7. günü akşam saat 18.00’e kadar, her yıl 01 Temmuz günü sabah saat 09.00’dan 20 Temmuz akşamı saat 18.00’e kadar” cümlesinin hüküm fıkrasından çıkarılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 06.10.2011, E. 2010/12792, K. 2011/15134.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 22:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.