♦ Ülkemizde adalet her şekilde tecelli etse de sonuca ulaşmak için tercih edilebilecek birçok yol vardır. Bu yollardan bazıları sizi hedefe en kısa sürede ulaştırır. Özellikle şehrimiz Adana’da en çok rastlanan çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma ve ceza davaları avukatla temsil noktasında yüksek hacme sahiptir.

♦ Gerek yargılama gerek sulh sürecinde ihmal, sürünceme ve şans faktörünü hukuken ve teknik olarak yok etmek “avukat” olarak bizim görevimizdir.

♦ Avukatlık ofisimiz ADANA merkezli hizmet sunmaktadır.

Mahkemelerde davaları haklılar değil, haklılığını ispatlayabilenler kazanır.

Av. Saim İncekaş

Kurucu Avukat, Adana- Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık

Ofis ve İletişim Bilgileri

Ofis Adana/Seyhan’da yer almaktadır.
Avukat Saim İncekaş Ofis No:
0 534 910 97 43
0 322 245 00 44
Avukat Saim İNCEKAŞ Android Uygulaması ile, site içeriği, makale, kanun ve içtihatlara ulaşabilirsiniz.

Adana Avukatlık Ofisimizin Çalışma Saatleri

Haftaiçi Mesai Saatleri

07:00 – 23:30

Haftasonu Mesai Saatleri

09:00 – 23:30

KARARLI AMAÇ ODAKLI

♦ Etik Değer
♦ Detaycı & Titiz
♦ Nitelikli
♦ Direnişçi
♦ Disiplinli
♦ Kararlı

Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk ve Danışmanlık Ofisi- Adana

Avukat Saim İNCEKAŞ boşanma, ceza ve icra avukatlığı dallarında uzmanlık odaklı çalışır.  Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi çalışanlarımız ile müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Pro bono dosyalarımızla toplum hafızasının şekillenmesine ortak oluyoruz.Ülkemizde adalet her şekilde tecelli etse de sonuca ulaşmak için tercih edilebilecek birçok yol vardır. Bu yollardan bazıları sizi hedefe en kısa sürede ulaştırır. Avukat olarak amacımız müvekkil ve danışanın engin tecrübelerimizden sonuna kadar yararlanmasıdır.

Yetenekli, Tecrübeli & Etkili Boşanma ve Aile Hukuku Avukatlarımız-Adana

Avukat Saim İncekaş Adana’da yer alan hukuk bürosunda bireysel ve kurumsal müşterilerine ofis çalışanlarıyla birlikte avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ofisimiz butik portföyü yanında kurumsal yerel ve yabancı müvekkilere hizmet sumaktadır. Uzmanlık alanlarımıza odaklanarak Adana/Seyhan, Çukurova ve Yüreğir lokasyonları çerçevesinde uygulama alanına sahibiz. Avukatlık Ofisimizin sunduğu Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, İcra Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Fikri Sinai Hukuk hizmetlerimizi inceleyiniz.

Av. Saim İNCEKAŞ Hakkında

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir. Avukat Saim İNCEKAŞ, akademik seviyede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Adana ve çevre illerde gerek yabancı gerek ise yerli müvekkilere avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Avukatlık hizmeti insan ilişkilerinde herhangi bir problemin çıkmasını önleyici bir karaktere sahiptir. Türkiye’de ve özellikle Adana’da genellikle bir problem çıktıktan sonra avukata başvurulur.

Sözlesmesel Koruma

Hukuk ve hayat tecrübelerini sözleşmelere yansıtmak, her ihtimal ve durumu ele alarak sonuçtan ödün vermemek avukatınızın görevidir.

Önleyici Hukuk

Avukat; uyuşmazlık ortaya çıkmadan alınan önlemler ile şans faktörünü hukuken ve teknik olarak yok etmek üzere yol haritası çıkarmalıdır.

Mahkeme Süreci

Avukat Saim İNCEKAŞ: beşeri yargılama sürecinde öyle kelimeler vardır ki, yan yana geldiklerinde dünyayı değiştirirler. Avukatınız sizin için bu ince dokunuşu yapan kişidir.

Hukuk ve Toplum Kavramı

“Hiçkimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.”

ADANA Aile Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık

Aile Hukuku kaynaklı davalara örnek olarak; boşanma, velayet, eşler arası mal paylaşımı, nafaka davaları verilebilir. Türkiye’de son yıllarda aile hukuku kaynaklı dava sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Özellikle Adana-boşanma davası sayısı yüksek illerimiz arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede Adana’da boşanma avukatlarına yoğun olarak rastlanmaktadır.

Özellikle belirtmek gerekir ki Adana’da boşanma avukatı olarak yapılan tanım avukatın tercih ettiği çalışma alanıyla ilgilidir. Bu neticede “boşanma avukatı” tanımı bir unvan niteliğinde değildir. Dolayısı ile “Adana boşanma avukatı mısınız? Boşanma avukatı hangi davalara bakar? Adana’daki boşanma avukatları kimlerdir?” gibi sıkça sorulan sorulara cevaben “İlgi ve çalışma alanımızın Aile hukuku ve boşanma davaları” olduğunu söyleyebiliriz. Ezcümle şu hususu vurgulayarak belirtmemiz gerekir ki; “Adana boşanma avukatı”, “adana avukat“, “adana avukatları” gibi kavramlar halk arasında kullanılan bir tanımlamadan öteye geçmemektedir.

Adana’da Boşanma Davası ve Süreci

Yukarıda da değindiğimiz üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra boşanma dava sayısının en yüksek olduğu ilimiz Adana’dır. Bu hususta Adana’nın nüfus sayısının yüksek olmasının da önemi vardır.

Boşanma davası ağırlıklı olarak subjektif olguları ihtiva eder. Boşanma sürecinde herkesin farklı bir yorumu olur. Bu neticede süreç kaotik bir hal alır. Kulaktan dolma yönlendirmelerle yapılan işlemler çoğu zaman büyük hak kayıplarına yol açmaktadır. Böyle bir aşamada tarafımıza gelen birçok müvekkilimiz mevcut olmuştur. Süreci avukatınız olarak efektif ve sağlıklı yönetebilmemiz açısından boşanmanın duygusal anlamda sirayet ettiği ilk andan itibaren tarafımızla iletişime geçmeniz kritik derecede önem arz eder.

İster anlaşmalı ister ise çekişmeli boşanma söz konusu olsun, küçük bir detayın gözden kaçırılması mağduriyete yol açabilmektedir. Öyle ki süreç hali hazırda son derece duygusal yoğunluk içermektedir ve kişinin hatalı bir karar verme ihtimali bir o kadar yüksektir. Tüm bu çerçevede boşanma davalarının profesyonellik gerektiren bir avukatlık alanı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü evliliğin sona ermesiyle birlikte ekonomik ve medeni yönden birçok sonuç ortaya çıkar. İyi düşünüp öngörülü kararlar verebilmek gerekir.

Aile İçi Şiddet ve Ailenin Korunması

Aile hukuku ve ceza hukuku ne yazık ki birçok kez iç içe geçmektedir. Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde her ne kadar caydırıcı önlemler alınmış olsa da aile içi şiddet vakıaları son bulmamıştır. Adana gibi büyük bir şehirde boşanma davası hacminin artmasının bir nedeni de aile içi şiddetin had safhada olmasıdır. Uzaklaştırma, koruma, tedbir nafakası, ortak evin tahsisi gibi başvurular ivedi şekilde sonuçlandırılır. Bu süreçlerin takibi ve analizi son derece önemlidir.

Hukukun Her Alanında Hizmet

Gelişen ve değişen toplum yapısı paralelinde hukuk sistemimizde beliren gri alanları renklendiriyoruz. Adaletin duygudan arınmış mantık haline evrilmesine katkı sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Adana yerelinde ve Türkiye genelinde yüksek iletişim becerimiz sayesinde sonuç odaklı çalışmaktayız.

20.000

Günlük Ziyaretçi Sayısı

5.000

Makale & Dilekçe Sayısı

20

Avukatlık Hizmet ve Uzmanlık Alanı

2000

Makale Yorumu

Adana Barosu Üyeliği

Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk Ofisi Adana Barosu levhasına kayıtlı bir şekilde hizmet sunmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği Üyeliği

Adana Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık ofisimiz Türkiye Barolar Birliği üyesidir.

Adalet Bakanlığı Çerçevesinde

Türkiye Cumhuriyeti’nde hukukun uygulamasından sorumlu bakanlık Adalet Bakanlığı’dır. Bu çerçevede güncel uygulama, genelge ve yönetmelikler yakın ve sıkı bir şekilde takip edilmektedir.