Çözüm bulamadınız mı?

Hukuki probleminizi bizimle paylaşın, çözüm için buradayız.

Whatsapp İletişim Kanalı

AvukatBirlik.com'a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan. AvukatBirlik.com

Bir göz atalım.

Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Kurucu avukat Saim İncekaş ve adana avukat ekibimiz uzmanlık odaklı çalışır.

Mahkemelerde davaları haklılar değil, haklılığını ispatlayabilenler kazanır.

Avukatlık Faaliyetleri

Dava, icra, takip ve soruşturma avukatlık hizmeti

Hukuki Danışmanlık Faaliyetleri

Ülkemizde hukuki danışmanlık yalnızca avukatlar tarafından verilebilmektedir. Bu çerçevede hukuki uyuşmazlıklarda avukat desteği alınması faydalı olacaktır.

Sözlesmesel Koruma

Hukuk ve hayat tecrübelerini sözleşmelere yansıtmak, her ihtimal ve durumu ele alarak sonuçtan ödün vermemek avukatınızın görevidir. Bayilik, adi ortaklık, komisyon, alt kira, inşaat , taşeron, kapora, kat karşılığı arsa payı, kar ortaklığı, eğitim-dersane, sulh, yetki, prefabrik, satış vaadi, rehin, cari hesap, miras paylaşımı veya idari yargı çerçevesinde meydana gelen sözleşmeler derin uzmanlık ve öngörü gerektirir.

Önleyici Hukuk

Avukat; uyuşmazlık ortaya çıkmadan alınan önlemler ile şans faktörünü hukuken ve teknik olarak yok etmek üzere yol haritası çıkarmalıdır.

Mahkeme Süreci

Avukat Saim İNCEKAŞ: beşeri yargılama sürecinde öyle kelimeler vardır ki, yan yana geldiklerinde dünyayı değiştirirler. Avukatınız sizin için bu ince dokunuşu yapan kişidir.

Şirket-Kurum Danışmanlığı

Şirket ve kurumlar hibe-teşvik-vergiden marka-patente, insan kaynaklarından muhasebeye kadar birçok konuda kendisine fırsat yaratabilrir ve olası idari cezalarından korunabilir.

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Hukuk büromuz boşanma, ceza ve icra avukatlığı dallarında uzmanlık odaklı çalışır.  Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu uzman avukat kadromuz ile müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Pro bono dosyalarımızla toplum hafızasının şekillenmesine ortak oluyoruz. Ülkemizde adalet her şekilde tecelli etse de sonuca ulaşmak için tercih edilebilecek birçok yol vardır. Bu yollardan bazıları sizi hedefe en kısa sürede ulaştırır. İncekaş Hukuk olarak amacımız müvekkil ve danışanın engin tecrübelerimizden sonuna kadar yararlanmasıdır.

Yetenekli, Tecrübeli & Dürüst Avukatlarımız

Adana’da yer alan hukuk büromüz bireysel ve kurumsal müşterilerine ofis çalışanlarıyla birlikte avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ofisimiz butik portföyü yanında kurumsal yerel ve yabancı müvekkilere hizmet sumaktadır. Uzmanlık alanlarımıza odaklanarak Adana/Seyhan, Çukurova ve Yüreğir lokasyonları çerçevesinde uygulama alanına sahibiz. Avukatlık Ofisimizin sunduğu Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, İcra Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Fikri Sinai Hukuk hizmetlerimizi inceleyiniz.

Çalışma Alanlarımız

Boşanma ve Aile Hukuku

Adana’da faaliyet gösteren İncekaş Hukuk ve Avukatlık Ofisimiz uzman aile hukuku ve adana boşanma avukatı kadrosuna sahiptir. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, maddi-manevi tazminat, velayet, nafaka ve mal rejimi ve konuları üzerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

İşveren ve İşçi Hakları

İş hukuku; işçilerin haklarını, ücretlerini, işçilerin çalışma şartlarını ve koşullarını, bağlı oldukları sendikalarla ilişkilerini ve bu alanla ilgili tüm mevzuatları inceleyen ve temelinde işçinin özlük haklarını koruyan bir hukuk dalıdır.

İcra Hukuku

Alacağın tahsili veya borca itiraz hem maddi hem de manevi anlamda tarafları yıpratan bir süreçtir. Bu süreci icra avukatı aracılığı ile yürütmek, maddi manevi kayıplarınızın önüne geçeceğinden icra avukatları ile hukuki aşamanın takibi gereklidir.

Ceza Hukuku

Ceza davası süreci özellikle “sanık” yönünden sancılı bir süreçtir. İncekaş Hukuk ceza avukatları bu sancılı süreçte sizin yanınızdadır.

Ticaret Hukuku

Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk Bürosu deneyimli avukatları ile ticari işletmelere Türk Ticaret Kanunu ve Şirketler Hukuku çerçevesinde Adana merkezli avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Miras Hukuku

Miras Hukuku ve avukatlığı uzmanlık gerektiren kendisine has bir alandır. Dolayısı ile bu alanda gerçekleşen hadiselerin uzman ve profesyonel bir avukat tarafından çözülmesi kişinin herhangi bir hak kaybına uğramasını engelleyecektir.

Hukuk ve Toplum Kavramı

“Hiçkimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.”

Boşanma ve Aile Hukuku

Aile Hukuku kaynaklı davalara örnek olarak; boşanma, velayet(velayetin değiştirilmesi), eşler arası mal paylaşımı, nafaka davaları verilebilir. Türkiye’de son yıllarda aile hukuku kaynaklı dava sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Özellikle Adana-boşanma davası sayısı yüksek illerimiz arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede Adana’da boşanma avukatlarına yoğun olarak rastlanmaktadır.

Özellikle belirtmek gerekir ki Adana’da boşanma avukatı olarak yapılan tanım avukatın tercih ettiği çalışma alanıyla ilgilidir. Bu neticede “boşanma avukatı” tanımı bir unvan niteliğinde değildir. Dolayısı ile “Adana boşanma avukatı mısınız? Boşanma avukatı hangi davalara bakar? Adana’daki boşanma avukatları kimlerdir?” gibi sıkça sorulan sorulara cevaben “İlgi ve çalışma alanımızın Aile hukuku ve boşanma davaları” olduğunu söyleyebiliriz. Ezcümle şu hususu vurgulayarak belirtmemiz gerekir ki; “Adana boşanma avukatı ücretleri“, “adana avukat“, “adana avukatları” gibi kavramlar halk arasında kullanılan bir tanımlamadan öteye geçmemektedir.

Ailenin Korunması

Aile hukuku ve ceza hukuku ne yazık ki birçok kez iç içe geçmektedir. Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde her ne kadar caydırıcı önlemler alınmış olsa da aile içi şiddet vakıaları son bulmamıştır. Aile içi şiddet vakıaları her zaman ön sorun olarak ele alınır. Adana gibi büyük bir şehirde boşanma davası hacminin artmasının bir nedeni de aile içi şiddetin had safhada olmasıdır. Sosyal inceleme raporu, uzaklaştırma, mal rejiminin tasfiyesi, bilirkişi raporuna itiraz, soruşturma, koruma, istinaf, tedbir nafakası, karar düzeltme, manevi tazminat, ortak evin tahsisi ve tahliyesi, temyiz, adli yardım, tahkikat, tanık beyanlarına karşı beyan, koruma talebi, babanın çocuğu görmesi(kişisel görüş), geçici velayet, yardım nafakası, mehir senedi, nafakanın kaldırılması, ayrılık gibi başvurular ivedi şekilde sonuçlandırılır. Bu süreçlerin takibi ve analizi son derece önemlidir. Savcılığa yapılan bir suç duyrusunun ne zaman sonuçlanacağı da müvekkilerimizin önem verdiği bir husustur.

Boşanma davası neticesinde “boşananınca evden kim gider?” sorusu da boşanma avukatı olarak sıklıkla karşılaştığımız bir argümandır.

Boşanma Dava Süreci

Yukarıda da değindiğimiz üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra boşanma dava sayısının en yüksek olduğu ilimiz Adana’dır. Bu hususta Adana’nın nüfus sayısının yüksek olmasının da önemi vardır.

Boşanma davası ağırlıklı olarak subjektif olguları ihtiva eder. Boşanma sürecinde herkesin farklı bir yorumu olur. Bu neticede süreç kaotik bir hal alır. Kulaktan dolma yönlendirmelerle yapılan işlemler çoğu zaman büyük hak kayıplarına yol açmaktadır. Böyle bir aşamada tarafımıza gelen birçok müvekkilimiz mevcut olmuştur. Süreci avukatınız olarak efektif ve sağlıklı yönetebilmemiz açısından boşanmanın duygusal anlamda sirayet ettiği ilk andan itibaren tarafımızla iletişime geçmeniz kritik derecede önem arz eder.

İster anlaşmalı ister ise çekişmeli boşanma söz konusu olsun, dilekçe ve protokolde küçük bir detayın gözden kaçırılması veya tebligatın unutulması mağduriyete yol açabilmektedir. Öyle ki süreç hali hazırda son derece duygusal yoğunluk içermektedir ve kişinin hatalı bir karar verme ihtimali bir o kadar yüksektir. Tüm bu çerçevede boşanma davalarının profesyonellik gerektiren bir avukatlık alanı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü evliliğin sona ermesiyle birlikte ekonomik ve medeni yönden birçok sonuç ortaya çıkar. İyi düşünüp öngörülü kararlar verebilmek gerekir. Bu süreçte dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi, delil dilekçesi, aksini ispat, davanın ihbarı, karşı dava, istinafa cevap ve beyanlar davanın kaderini belirler.

Miras Hukuku

Boşanma ve aile hukuku ile iç içe olan bir diğer alan ise miras hukukudur. Genellikle “eşimden bana ne kadar miras kaldı, ben kardeşlerimin mirasçısı sayılır mıyım, mirastan ne kadar pay alabilirim?” gibi sorular tarafımıza sıklıkla sorulmaktadır. Miras hakkından doğan alacak davaları, tapu iptal, tespit, ecrimisil, tasarrufun iptali, fuzuli işgal, tereke, müdahalenin men-i, mirastan çıkarma, muris muvazzası, şufa davaları da mahkemelerde sık görülen bir türdür. Miras paylarının keşfi ve tespitinin titizlikle yürütülmesi gerekir. Mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar hukuken “ortaklığın giderilmesi” denen usul ile çözüme kavuşturulur. Bu aşamada miras avukatının sorumluluğu büyüktür. Çünkü söz konusu dava tutarları ciddi seviyededir.

Bir diğer yandan “mirasın reddi” ve “mirasın hükmen reddi” de müvekkilerimizin yoğun talepte bulunduğu bir alandır. Murisin(vefat eden) ardında her zaman aktif bir malvarlığı bırakmaz. Borca batık bir malvarlığı durumunda ise mahkemeye mirasın reddi için başvuruda bulunulur. Vefat sonrası yapılacak işlemler de bu aşamada gözden kaçırılmamlıdır. Yine mirasçılık belgesinin her aşamada lazım olduğu da unutulmamalıdır.

İşçi Hakları ve İş Hukuku

Günümüzde işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar had safhaya ulaşmıştır. İşçi haksızlığa maruz kaldığı noktada “haklı nedenle fesih ihtarnamesi” ile işverene durumu izah ederek kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücretlerini alarak işten ayrılabilme hakkına sahiptir.Mobbing, işe iade, istinaf, işe davet, terditli dava, ıslah, hizmet tespit, işverenin feshi, ibraname, iş istinaf, iş kazası, kıdem tazminatı, iş davasına cevap, b.kişi raporuna itiraz, ihtara cevap sebebli işçi alacağı davaları da sıklıkla hukuk büromuzca ele alınan bir dava türüdür.

Ceza-Ağır Ceza Davaları

Ceza avukatlığı diğer tüm hukuk dallarına kıyasla derin tecrübe, felsefe, sosyoloji, tarih ve meziyet gerektirir. Ceza avukatının vicdani kanaatin tesisi sürecindeki tavır, tutum ve suçun unsurlarını açıklayıcı olay örgüsü aktarımı çok önemlidir. Özellikle savunma ve deliller beraat amacıyla titizlikle hazırlanmalıdır. Dolandırıcılık, hırsızlık, yasadışı bahis, uyuşturucu ticareti, resmi belgede sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal, sosyal medya hakaret, adam yaralama, iftira, yağma, teşebbüs, görevi kötüye kullanma, adam öldürme, bilişim suçları Adana’da en sık rastlanan ceza davası türleridir. Bu gibi durumlarda ceza avukatınız tutuklamaya itiraz, erişimin engellenmesi, tahliye talebi, cezaevi nakli, anayasa mahkemesine başvuru, kyok’a itiraz, hagb’ye itiraz, mahkumiyet, güvenlik tedbiri, adli kontrole itiraz, suç duyurusunda bulunma, hukuka aykırı telefon dinlenmesine itiraz, istinaf, savcılık savunma, müddetnameye itiraz, infazın durdurulması, taksir aklaması, kamu davasının ertelenmesi, memnu hakların iadesi, etkin pişmanlık, savunma-müdafaa, vicdani delil, haksız fiil gibi kadim görevler üstlenir. Adana’da Ceza avukatı olarak bu suç türlerine aşina olmamak mümkün değildir.

İcra Takipleri, Çek ve Senet Alacakları
Nüfus, Vasi, İsim ve Yaş Düzeltme Davaları

Nüfus kayıtlarının yanlış bir şekilde tescil edilmesi mümkündür. Uygulamada bunun birçok sebebi olabilmektedir. Özellikle isim değiştirme, isim ekletme, yaş büyütme, yaş küçültme, soybağının düzeltilmesi, vasi tayini, vasi süresini uzatma, kayyım atanması, vasi araç alımı, vasilikten çekilme gibi dava türleri Hukuk Büromuz tarafından sıklıkla netice alınan davalardandır.

Hakkımızda Yorumlar

Halil Taş
2020-07-19

Verdiği profesyonel bilgilerden dolayı sayın Saim beye teşekkürlerimi sunuyorum 🙂

Eda Bedesten
2020-03-26

İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Saim Bey'le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım teşekkür ederim. Şu günlerde Hak Hukuk ve Adalet kavramlarının şiddetle savunulması gerektiği kanaatindeyim. Saim beyin kendisin de bu enerjiyi görüyorum.

Nihal Tülübaş
2020-06-26

Avukatlıkla ilgili işiniz varsa avukat saim beyi tercih ediniz işini çok iyi ve çok güzel yapıyor kendisine güvenebilir siniz

Mesut Ali Glçmn
2020-07-09

Profosyonel hizmet avukat bey çok iyi kalender hosgörüsahibi saim incekaş. Tşk ederim

Onur Telli
2020-06-26

Avukat Saim İncekaş ilk kez bir avukatla çalışma gereği duydum dünyada görülmüş en iyi avukat diyebilirim şimdiye kadar ilğisinden becersinden mennum kaldım. Avukatla mesleğini çok iyi yapıyor işinin hakkını vererek yapıyor şimiden teşekkürler ederim

cüneyt ertaş
2020-06-26

daha önceki boşanma davamın reddedilmesiyle avkatım olarak Saim beyle ikinci bir dava açtık. devletin boşanmayı bu kadar zorlaştırmış olmasını yemin billah anlamak mümkün değil... boşanma davamı bir şekilde sonuçlandırdığınız için teşekkür ederim buradan sizlere

Ebru Solak
2020-05-26

Saim Bey, Adana'daki avukatlık hayatınız boyu başarılarınızın kaim olmasını dilerim. Mal paylaşımı davamdaki gayret ve çabanız için teşekkürlerimi sunuyorum. Eşimle aramda ciddi bir anlaşmazlık vardı malların paylaşımı noktasında kendisi hiçbi şeklde ikna edemiyordum. Hem çocuğumun velayetini aldım hem de yeterli bi nafaka aldım. Adana boşanma avukatı olarak ilk tercih ettiğim isimsiniz.

Duygu Gençyürek
2020-07-19

Saim İncekaş'ın harika bir aile hukuku avukat ekibi var. Onları Adana'da aile hukuku avukatı arayan herkese tavsiye ederim. Her ay davamla ilgili yolladıkları rapor ve bilgilendirme kendimi güvende hissettiriyor. kendim davamı takip etsem bu derece ilgilenemezdim heralde

Şu piyasalarda avukatım diyen birsuru kişiden bin kat üstün biri Olan Avukat Saim beyefendiye çok minnettarım daha önce avukatlık islerimde böyle samimi işinde profosyonel bilgili birine denk gelmedim ilk defa siz bukadar etkilediniz beni Allah ragzi olsun iyikide boşanma davamı size vermişim eşim benden maddi istekleriyle davada bulundu ve okadar zordaydimki kaldıracak hiç gücüm yoktu Allah ragzi olsun tek celsede boşattı ve benim haklarımı savunarak zorluklardan kurtardı tecrübesi sayesinde madden ve maneven huzurdayım dilerim sizde hep huzurlu olursunuz zaten başarınız dahada basariyı çekecektir iyiki sizi tanidim sagolun emeğinize sağlık

Aybuke Gunes
2020-07-01

Boşanma davası bugun iptal olmuş geri nasil dava aça biliriz ve 3sene bekleme süreç varmış beklersem otomatik boşanirmiyim

Boşanma davası bugun iptal olmuş geri nasil dava aça biliriz ve 3sene bekleme süreç varmış beklersem otomatik boşanirmiyim

Adana'da ceza avukatı arayışım sonucunda sizinle iletişime geçtiğimden dolayı çok memnnunum. Ceza davalarındaki deneyiminiz sayesinde içim çok rahatladı. Hayatımda ilk kez mahkemelik bir işim olmuştu. Güvenimi boşa çıkarmadınız.

Avukat Saim Bey ben çok zor durumdayken bana çok yardımcı oldunuz. Belliki işinde profesyonel , hemen cevap verdi , bütün sorduğum sorularımı tek tek yanıtladı . Avukat Saim Beye çok teşekkür ederim başarınızın devamını dilerim.

İletişim becerileri çok yüksek. Danışmanlık hizmetinden çok memnun kaldım. Belki de anlamam günler alacak bir konuyu 1 saatte özlü bir şekilde açıklayabildi Av. Saim Bey. özet olarak memnun kaldım

Son Hukuki Makale ve Yazılarımız

Haczin Fekki İçin Takip Yetkisi Kimdedir?

Haczin Fekkini Kimler İsteyebilir? Taşınmaz satış vaadi alacaklısı icra dosyasının tarafı olmadığı gibi taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkına da sahip olmadığından şikâyet yoluna gitmesine izin verilen üçüncü kişilerden değildir. Aşağıdaki yargıtay kararı haczin fekkini...

Denkleştirici Adalet İlkesi Nasıl Uygulanır?

Denkleştirici Adalet İlkesi Nasıl Uygulanır? Dosyanın, bir hesap, bir serbest muhasebeci yada mali müşavir ve bir bankacıdan oluşturulacak üçlü bilirkişi kuruluna tevdi edilmesi, denkleştirici adalet kuralları da göz önünde bulundurularak harici satış senedindeki...

Hukukun Her Alanında Hizmet