Alt soyun evlat edinilemeyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır- Yargıtay Kararı

May 2, 2020 | Evlat Edinme

Alt soyun evlat edinilemeyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır

Dava, evlat edinme istemine ilişkin olup 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305. maddesinde; küçüğün evlat edinilmesinin, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlı olduğunu; 306. maddesinde; eşlerin ancak birlikte evlat edinebileceğini, eşlerden birinin, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebileceğini; 309. maddesinde de evlat edinmek için küçüğün ana ve babasının rızasının gerektiğini; 311. maddesinde ise ana ve babadan birinin kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa veya küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa bu hallerde ana ve babadan birinin nzasımn aranmayacağım hükme bağlamıştır.

Somut olayda davacınm, aynı zamanda kızı olan davalı Mürşide’nin diğer davalı Ümüt ile olan evliliğinden olan küçük Ayşegül’ü evlat edinmek istediği, küçüğün anne ve babasının kimliğinin belli olduğu, davalı babanın 11/04/2013 tarihli duruşmada davayı kabul ettiği, davalı anne Mürşide’ye ulaşılamadığından beyammn alınamadığı, mahkemece yapılan yargılama sonunda küçüğün annesi davalı Mürşide’nin evlat edinme konusunda rızasının olmaması ve küçük Ayşegül’ün davacımn altsoyu olması nedeniyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen kanuni düzenlemelere göre, alt soyun evlat edinilemeyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, mahkemece öncelikle evlat edinmek isteyen davacı Kadriye’nin evli olduğu dikkate alınarak, Türk Medeni Kanununun 306.maddesi gereğince davacmın eşi Zeki’nin davaya dahil edilip ve çocuğun annesi Mürşide’nin de nzasımn olup olmadığı sorulmak suretiyle evlat edinmeye ilişkin diğer koşullann da varlığı araştınlarak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, eksik inceleme ile davamn reddi doğru görülmemiştir.(Y18HD, 02.06.2015, E. 2014/20426, K. 2015/9205)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.