Alkollü Araç Kullanma İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

ADANA SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN            :          

İTİRAZ EDİLEN         :          …. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

KONUSU                    : İdari para cezasına karşı itirazlarımız hakkındadır.

AÇIKLAMALAR        :

Tarafıma 25/02/2019 tarihinde tebliğ edilen 25/02/2019  tarihli … tutanak seri numarası ve … tutanak sıra numaralı idari para cezası ile tarafımdan 1002-TL talep edilmektedir.

Ancak tarafıma kesilen bu ceza usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki ;

… günü ssat … sıralarında … Mahallesinde … Bölge Trafik ekiplerince yapılan alkol kontrolünde 1.23 promil alköllü olduğum tespit edilmiştir. Tarafımca bu tespit edilen 1.23 promile itiraz edince ek olarak …. Devlet Hastanesine gidilerek 25.02.2019 günü saat: 23:21’de aldırmış olduğum alkol raporunda 0,28 promil alkollü olduğum tespit edilmiştir. Alınan iki adet alkol raporunun arasında 66 dakikalık fark olduğu raporlarda sabittir.

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’nın 25.11.2008 tarih ve 342 sayılı yazısında da; zamanla orantılı olarak kan-alkol düzeyindeki azalma ile ilgili yapılan araştırmalarda, kan alkol düzeyinin bir saatte 12-20 mg/dl azaldığı, adli vakalarda, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’nca ortalama olarak kan alkol düzeyinin bir saatte 15 mg/dl ( 0,15 promil ) azaldığının kabul edildiği belirtilmiştir.

2918 S.lı Karayolları Trafik Kanunu MADDE 48 Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.

Yukarıda vermiş olduğum kanun maddesinde hususi otomobil dışındaki araçları alköllü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınır 0.21 olarak uygulanır uygulanır. Alköl denetimin gerçekleştiği gün hususi araç kullanmaktaydım. Kanuna göre 0.50 promil alkölün üzerinde tespitin yapılması gerekmektedir. Oysa ki itirazım sonucu …. Devlet Hastanesi alkol raporunda 0.28 promil alkol çıktığı ortadadır. Sayın Mahkemenizce ….. Devlet Hastanesinden istenecek alkol raporundan da bu durum ortaya çıkacaktır.

Yargıtay 12.Ceza Dairesinin vermiş olduğu Esas No: [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4,2″ ihc_mb_template=”1″ ]2016/3381 Karar No: 2016/9737 kararında Olaydan iki saat sonra alınan raporda 57 promil alkollü olan sanığın idaresinde bulunan araç ile, meskun mahal dışında bulunan 8.4 metre genişliğindeki, aydınlatmanın bulunmadığı çift yönlü düz yolda gece vakti seyir halinde iken, karşı şeritte seyreden 248 promil alkollü olan temyiz dışı diğer sanık idaresindeki motosikletin şerit ihlali yapması ve motosikletin farının yanmaması nedeniyle, kendi şeridinde seyreden sanığın aracının ön sol kısmı ile, temyiz dışı diğer sanık idaresindeki motosikletin ön kısmına çarpması neticesinde, 1 kişi kemik kırığı olacak şekilde yaralanmıştır. Kendi şeridinde seyreden sanığa atfedilecek bir kusur bulunmadığı, meydana gelen olayda temyiz dışı diğer sanığın tam kusurlu olduğu, 1 saatte alkol miktarının 0,12-0,20 promil arasında düştüğü dikkate alındığında, sanığın olay anında 100 promilin altında olduğu, ayrıca sanığın güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğine dair başkaca bir delil veya tespit bulunmadığı dikkate alındığında, sanığın beraati gerekir.[/ihc-hide-content] demektedir.. Bu nedenle anılan ceza tutanağı usul ve yasaya aykırıdır.

Danıştay 15. İdare Mahkemesi 2015/4603 E. 2015/6018 K. 14/10/2015 Tarihli kararında Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’nın 25.11.2008 tarih ve 342 sayılı yazısında da; zamanla orantılı olarak kan-alkol düzeyindeki azalma ile ilgili yapılan araştırmalarda, kan alkol düzeyinin bir saatte 12-20 mg/dl azaldığı, adli vakalarda, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’nca ortalama olarak kan alkol düzeyinin bir saatte 15 mg/dl ( 0,15 promil ) azaldığının kabul edildiği belirtilmiştir.
Olayda, davacının alkol oranının belirlenmesine ilişkin, görevli trafik ekiplerince yapılan ölçüm ile sağlık kuruluşunda yapılan ölçüm arasında geçen 1 saat 22 dakikalık süre dikkate alındığında, Adli Tıp kurumunun anılan kararı uyarınca davacının ilk ölçüm sırasında yasal sınır üzerinde alkollü olamayacağı anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu nedenle söz konusu hatalı olarak düzenlenen idari para ceza tutanağı ve sürücü belgesi geri alma tutanağının iptaline karar verilmesini talep etmek sayın mahkemenizden hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: KTK, Anayasa ve ilgili her türlü yasal    mevzuat

DELİLLER                         : İdari Para Cezasını Gösterir Belge, Alkol tutanağı, Hastane Raporları, …. Devlet Hastanesi Alkol raporu, tanık  vs her türlü yasal delil.

SONUÇ                                 : Yukarıda açıklanan ve re’sen nazara alınacak nedenlerle;

Her ne kadar tarafıma trafik cezası kesilmiş ise de, yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım sebepler neticesinde kesilen trafik para cezasının ve ceza puanının iptali gerektiği ayrıca ceza tutanağının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih                                                                    

EK         :

İdari Para Cezasını Gösterir Belge

X Devlet Hastanesi Alkol Raporu

Denetim sırasında alınan alkolmetre alkol raporu

İTİRAZ EDEN

Alkollü Araç Kullanma İdari Para Cezasına İtiraz ile İlgili Yargıtay Kararları

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]Üyeliğiniz henüz aktifleştirilmemiştir.[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 11:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.