Aldatmayı Kanıtlamak Amaçlı Telefon Kaydı Geçmişini Araştırma

-KARAR-

Davacı vekili tarafından mahkememizde açılan BOŞANMA, NAFAKA, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT davasının açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesi ile, tarafların 2004 yılında görücü usulü evlendiklerini, bu evlilikten müşterek çocukları bulunmadığını, davalının evliliğin ilk günlerinde başlayan sadakatsizliğinin davacıyı rencide ettiğini, davalının müvekkilini tanımadığı bir bayanla telefonlaştığını, davalının evlilik birliği içindeki sorumluluklarını yerine getirmediğini, davalının kusurlu davranışları nedeni ile evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, bu nedenlerle yapılan yargılama sonucunda ; müvekkili için 500 .000.000 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, hükmedilen tedbir nafakasının yoksulluk nafakası olarak devam etmesine, müvekkili için 10.000.000.000 TL maddi , 20.000.000.000 TL mavi tazminata hükmedilmesine, yapılan yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine , bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davacı vekili duruşmadaki beyanlarında; dava dilekçesini tekrar ettiklerini, tarafların uzlaşmalarını mümkün olmadığını, talepleri gibi karar verilmesini talep ve beyan etmişlerdir.

Davalı vekili duruşmadaki beyanlarda;tarafların uzlaşma ihtimallerinin bulunmadığını, nafaka ve tazminat taleplerini reddettiklerini, tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve beyan etmişlerdir.

Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırmaları yapılmış, nüfus kayıtlan celp edilmiş, tüm deliller toplanmış,duruşmada dinlenen davacı tanıkları genel olarak beyanlarında; tarafların evlilik birliği içinde davalının sürekli eşini ihmal ettiğini, eve geç geldiğini, hafta sonu dahil eşin ile beraber olmadığını, tanık Ş. davalıyı evlendiklerinden bir müddet sonra evli bir kişiye yakışmayacak şekilde başka bir bayanla kafeteryada gördüğünü beyan etmiştir.

Duruşmada dinlenen davalı tanıklarının genel beyanlarında, evlilik birliği içinde davacının sürekli ailesi ile beraber olma isteği yüzünden tarafların anlaşamadıklarını beyan etmişlerdir.

Davacı tarafın talebi üzerine davalıya ait telefon kayıtları celp edilmiş, davalının F.İ. isimli bayanla normalin üzerinde sürekli bir irtibat halinde olduğu gelen telefon kayıtlarından anlaşılmıştır.

Celp edilen nüfus aile kayıt tablosu, sosyal ekonomik durum araştırması dinlenen tanık beyanları ve tüm delillere göre dava M.Y’nın 166/1 maddesine davalı açılmış boşanma davası olup, evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir,Hakim tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının çevre koşullarının dikkate alınarak temelinden sarsılma olayını takdir edecektir. Medeni Yasa’nın 185. maddesine göre evlenme ile eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.Eşler birlikte yaşamak,birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar, ayrıca eşler evlilik birliği mutluluğunun el birliği ile sağlamak çocukların bakımı eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Somut olayda; davalı tarafın evlilik birliği içinde eşinden tamamen uzakta kendi hayatını yaşadığı evlilik birliği ile bağdaşmayacak şekilde başka kişiler ile samimi şekilde görüldüğü, gelen telefon kayıtlarında normal arkadaşlık münasebetlerinin üzerinde başka bayanla görüştüğü bu şekilde davalının evlilik birliği içinde sadakat görevini ihmal ettiği anlaşılmış ve davalının kusuruyla evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı anlaşılmış bu nedenle tarafların boşanmalarına karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür.

Medeni Yasa 175. maddesi boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşulu ile geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Tarafların sosyal ve ekonomik durumu dikkate alındığında davacı tarafın boşanma ile yoksulluğa düşeceği anlaşılmış bu nedenle karar kesinleştikten sonra aylık 125,00 YTL yoksulluk nafakasının davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

Medeni Yasa 174/1. maddesi mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Tarafların sosyal ve ekonomik durumu, hakkaniyet gereği davacı tarafın boşanma ile koca desteğini kaybetmesi evlenme şansı ve gelecek haklarının zedelenmesi dikkate alınarak 7.000,00 YTL maddi tazminatın karar kesinleştikten sonra davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

Medeni Yasa 174/2. maddesi boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Somut olayda; davalının evlilik birliği devam ederken başka kişilerle beraber olup, sadakat görevini ihmal ettiğinden, bu durum davacının kişilik haklarına saldırı teşkil edip, tarafların sosyal ve ekonomik durumu ve hakkaniyet gereği 6.000,00 YTL manevi tazminatın karar kesinleştikten sonra davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, fazlaya ilişkin nafaka ve tazminat taleplerinin reddine dair karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Taraflar arasında geçimsizlik sabit olduğundan; DAVANIN KABÜLÜ ile…İli, …İlçesi, …Mahallesi, Cüt No: 1 Hane No: 1 57’de nüfusa kayıtlı bulunan …ile…‘dan olma … doğumlu DAVACI …ile aynı yer nüfusuna kayıtlı bulunan eşi … ile …den olma … doğumlu DAVALI…‘in 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2- Medeni Yasa 175 maddesine göre boşanma ile davacı tarafın yoksulluğa düşeceğinden karar kesinleştikten sonra aylık 12500 YTL yoksulluk nafakasının her ay davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

3- Medeni Yasa 174/1 maddesine göre boşanmada kusurlu taraf davalı olup boşanma ile davacının koca desteğini kaybetmesi ve gelecek ekonomik desteklerden yoksun kalması dikkate alınarak 7.000.000 TL maddi tazminatın karar kesinleştikten sonra davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

4- Medeni Yasa 174/2. maddesine göre evlilik içinde davalı tarafın sadakat görevine aykırı hareket edip eşinin kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşıldığından 6.000.- YTL manevi tazminatın karar kesinleştikten sonra davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

5- Fazlaya ilişkin nafaka ve tazminat taleplerinin reddine,

6- Bakiye 1,10 YTL harem davalıdan tahsiline,

7- Aşağıda dökümü yazılı olan mahkeme masraflarının davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

8- Avukatlık ücreti olan 350.- YTL ‘nin davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

Dair iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere davacı vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.09.05.2005

Katip

Hakim

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.