Aldatmayı Kanıtlamak Amaçlı Telefon Kaydı Geçmişini Araştırma

Nis 18, 2019 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

-KARAR-

Davacı vekili tarafından mahkememizde açılan BOŞANMA, NAFAKA, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT davasının açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesi ile, tarafların 2004 yılında görücü usulü evlendiklerini, bu evlilikten müşterek çocukları bulunmadığını, davalının evliliğin ilk günlerinde başlayan sadakatsizliğinin davacıyı rencide ettiğini, davalının müvekkilini tanımadığı bir bayanla telefonlaştığını, davalının evlilik birliği içindeki sorumluluklarını yerine getirmediğini, davalının kusurlu davranışları nedeni ile evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, bu nedenlerle yapılan yargılama sonucunda ; müvekkili için 500 .000.000 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, hükmedilen tedbir nafakasının yoksulluk nafakası olarak devam etmesine, müvekkili için 10.000.000.000 TL maddi , 20.000.000.000 TL mavi tazminata hükmedilmesine, yapılan yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine , bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davacı vekili duruşmadaki beyanlarında; dava dilekçesini tekrar ettiklerini, tarafların uzlaşmalarını mümkün olmadığını, talepleri gibi karar verilmesini talep ve beyan etmişlerdir.

Davalı vekili duruşmadaki beyanlarda;tarafların uzlaşma ihtimallerinin bulunmadığını, nafaka ve tazminat taleplerini reddettiklerini, tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve beyan etmişlerdir.

Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırmaları yapılmış, nüfus kayıtlan celp edilmiş, tüm deliller toplanmış,duruşmada dinlenen davacı tanıkları genel olarak beyanlarında; tarafların evlilik birliği içinde davalının sürekli eşini ihmal ettiğini, eve geç geldiğini, hafta sonu dahil eşin ile beraber olmadığını, tanık Ş. davalıyı evlendiklerinden bir müddet sonra evli bir kişiye yakışmayacak şekilde başka bir bayanla kafeteryada gördüğünü beyan etmiştir.

Duruşmada dinlenen davalı tanıklarının genel beyanlarında, evlilik birliği içinde davacının sürekli ailesi ile beraber olma isteği yüzünden tarafların anlaşamadıklarını beyan etmişlerdir.

Davacı tarafın talebi üzerine davalıya ait telefon kayıtları celp edilmiş, davalının F.İ. isimli bayanla normalin üzerinde sürekli bir irtibat halinde olduğu gelen telefon kayıtlarından anlaşılmıştır.

Celp edilen nüfus aile kayıt tablosu, sosyal ekonomik durum araştırması dinlenen tanık beyanları ve tüm delillere göre dava M.Y’nın 166/1 maddesine davalı açılmış boşanma davası olup, evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir,Hakim tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının çevre koşullarının dikkate alınarak temelinden sarsılma olayını takdir edecektir. Medeni Yasa’nın 185. maddesine göre evlenme ile eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.Eşler birlikte yaşamak,birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar, ayrıca eşler evlilik birliği mutluluğunun el birliği ile sağlamak çocukların bakımı eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Somut olayda; davalı tarafın evlilik birliği içinde eşinden tamamen uzakta kendi hayatını yaşadığı evlilik birliği ile bağdaşmayacak şekilde başka kişiler ile samimi şekilde görüldüğü, gelen telefon kayıtlarında normal arkadaşlık münasebetlerinin üzerinde başka bayanla görüştüğü bu şekilde davalının evlilik birliği içinde sadakat görevini ihmal ettiği anlaşılmış ve davalının kusuruyla evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı anlaşılmış bu nedenle tarafların boşanmalarına karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür.

Medeni Yasa 175. maddesi boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşulu ile geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Tarafların sosyal ve ekonomik durumu dikkate alındığında davacı tarafın boşanma ile yoksulluğa düşeceği anlaşılmış bu nedenle karar kesinleştikten sonra aylık 125,00 YTL yoksulluk nafakasının davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

Medeni Yasa 174/1. maddesi mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Tarafların sosyal ve ekonomik durumu, hakkaniyet gereği davacı tarafın boşanma ile koca desteğini kaybetmesi evlenme şansı ve gelecek haklarının zedelenmesi dikkate alınarak 7.000,00 YTL maddi tazminatın karar kesinleştikten sonra davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

Medeni Yasa 174/2. maddesi boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Somut olayda; davalının evlilik birliği devam ederken başka kişilerle beraber olup, sadakat görevini ihmal ettiğinden, bu durum davacının kişilik haklarına saldırı teşkil edip, tarafların sosyal ve ekonomik durumu ve hakkaniyet gereği 6.000,00 YTL manevi tazminatın karar kesinleştikten sonra davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, fazlaya ilişkin nafaka ve tazminat taleplerinin reddine dair karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Taraflar arasında geçimsizlik sabit olduğundan; DAVANIN KABÜLÜ ile…İli, …İlçesi, …Mahallesi, Cüt No: 1 Hane No: 1 57’de nüfusa kayıtlı bulunan …ile…‘dan olma … doğumlu DAVACI …ile aynı yer nüfusuna kayıtlı bulunan eşi … ile …den olma … doğumlu DAVALI…‘in 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2- Medeni Yasa 175 maddesine göre boşanma ile davacı tarafın yoksulluğa düşeceğinden karar kesinleştikten sonra aylık 12500 YTL yoksulluk nafakasının her ay davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

3- Medeni Yasa 174/1 maddesine göre boşanmada kusurlu taraf davalı olup boşanma ile davacının koca desteğini kaybetmesi ve gelecek ekonomik desteklerden yoksun kalması dikkate alınarak 7.000.000 TL maddi tazminatın karar kesinleştikten sonra davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

4- Medeni Yasa 174/2. maddesine göre evlilik içinde davalı tarafın sadakat görevine aykırı hareket edip eşinin kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşıldığından 6.000.- YTL manevi tazminatın karar kesinleştikten sonra davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

5- Fazlaya ilişkin nafaka ve tazminat taleplerinin reddine,

6- Bakiye 1,10 YTL harem davalıdan tahsiline,

7- Aşağıda dökümü yazılı olan mahkeme masraflarının davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

8- Avukatlık ücreti olan 350.- YTL ‘nin davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

Dair iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere davacı vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.09.05.2005

Katip

Hakim

Sıkça Konuşulan Telefon Numarasının Kime Ait Olduğu Resmi Kayıtlardan Soruşturulmalıdır

♦ Bilindiği üzere, taraflara dayandıkları olgu ve vakıaları kanıtlama konusunda imkân tanınması, “adil yargılama hakkını” içeren “hukuki dinlenilme hakkı”nın bir gereğidir (HMK m. 27). Mahkemece, davacının iddiası üzerine telefon kayıtları getirtilmiş ise de davalı kadının kullandığı telefon numarası ile olağan dışı saatlerde görüşmeler yapıldığı saptanan (… 84 41 numaralı) telefon hattının kime ait olduğu hususunda resmî bir belge dosya içerisinde bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle davacı ve davalının telefon hattının aidiyeti konusundaki iddiaları dikkate alınarak söz konusu telefon numarasının kime ait olduğu ve kim tarafından kullanıldığı ilgili yerlerden sorularak araştırılmak suretiyle diğer tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken mahkemece önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Esas : 2017/2064, Karar : 2018/1472, Tarih : 18.10.2018)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.