Alacaklının Eşin Mal Rejimini Dönüştürme Davası Dilekçesi

Alacaklının Eşin Mal Rejimini Dönüştürme Davası Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

DAVA KONUSU: Alacaklının Mal Rejimini Dönüştürme Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR

  • Davalılar X tarihinden beri evli bulunmaktadır. Davalıların yapmış oldukları mal rejimi sözleşmesi sebebiyle aralarında mal ortaklığı rejimi geçerlidir.
  • Davalı X aleyhine icra takibinde bulundum. Haczin uygulanmasına rağmen alacağımı tamamen alamayarak zarar görmüş durumdayım.
  • Açıkladığım haklı sebeple davalılar arasında geçerli bulunan mal ortaklığı rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verilmesi için (TMK md 210) dava açma gereği doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, mal rejimi sözleşmesi, icra takip dosyası

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 210

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile davalılar arasında geçerli bulunan mal ortaklığı rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER          :

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Mal rejimi sözleşmesi
  • İcra takip örneği
  • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 10:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.