Aktif ve Pasifleriyle Artık Değerin Belirlenmesi

AD (Artık Değer) tespiti evresinde, yani; “Katılma alacağı isteğinde: bu ilkeler doğrultusunda tarafların varsa kişisel mallarının katılma alacağı hesabından düşülmesi, her eşin edinilmiş mallarından bu mallara ilişkin borçların çıkarılması suretiyle AD in belirlenmesi ve AD in yarısı üzerinde diğer eşin hak sahibi olduğunun düşünülmesi” gerekir.

Yani TMK nun 231. maddesinin açık hükmünde olduğu gibi; “Artık Değer, eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktardır” öyleyse; EMKR nin tasfiyesi bölümünde, bu tasfiye süreci içinde yapılması gerektiği açıklanan işlemlerle elde edilen sonuçlardan yararlanılarak, eşlerin malvarlıklarının aktif ve pasif değerlerinin tespiti bu kurallara göre yapılacaktır.

Tasfiyede; TMK nun koyduğu sisteme göre, mezkur süreç eşlere ait malvarlığı değerlerinin kişisel mallar ve edinilmiş mallar olarak iki grup içinde toplanması ve bilahare kişisel malların sahibi bulunan eşlere iadesiyle başlayıp, bu çalışmaların edinilmiş mallar üzerinde yoğunlaştınlmasıyla devam edecektir. Çünkü AD in; eşlerin edinilmiş malları üzerinden hesap edilmesi gerekmektedir.

Şu halde; bir eşin kendi malvarlığına özgü aktif değeri; edinilmiş malları ile bu mal değerlerine ilave edilecek Denkleştirme ve Eklenecek değerlerin toplamından oluşturulacaktır. Bilindiği üzere; denkleştirme; TMK nun 230.  maddesinde belirtilen kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında değer kaymalarının düzeltilmesi işlemlerini ifade eder.

Eklemeler ise TMK nun 229. maddesinde öngörülen karşılıksız kazandırmalar ile katılma alacağının azaltılmasına ilişkin kasti devirlerin kaybettirdiği malvarlığı değerlerinin geri alınmasıyla oluşan değerlerden meydana çıkarlar.

Örnek; bir eşin malvarlığının aktifleri edinilmiş malları ile denkleştirme ve eklenecek değerlerin toplamından oluşacaktır. Yani bir eşin 10.000.- Tl lik edinilmiş malı ile 2.000 Tl lik denkleştirme ve 3.000 Tl lik de eklenecek malvarlığı varsa onun AD hesabına girecek malvarlığı aktifinin 15.000. Tl olduğu söylenebilecektir. Böyle bir durumda Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş’ın deneyimleri doğrultusunda da aktif hesabının yapılması büyük önem arz edecektir.

Keza yine açıklanan hesap kuralları bağlamında, aynı eşin malvarlığı değerlerinin pasifi ise: Ödemesi gereken DAP ile denkleştirme ve her türlü diğer borçlarından oluşacaktır. DAP, TMK nun 227. maddesinde öngörülen ve diğer eşin, malvarlığının pasifi belirlenecek eşe ait bir malın edinilmesi, iyileştirilmesi ve korunması için karşılıksız ya da uygun bir karşılık almaksızın yaptığı katkılar sebebiyle talep edebileceği değerlerden ibarettir. Denkleştirme ise edinilmiş mallarına kişisel mallarından yaptığı katkıların karşılığı olan bir ödeme yükümlülüğünü kapsar.

Malvarlığının pasif kalemlerinden en bilinenin ise; bütün borçlanmalar olduğu ortadadır. Şu hale göre, eğer bir eşin 4.000.- Tl DAP ile 1.000. Tl Denkleştirme gideri ve 2.000 Tl Diğer borçları varsa; onun malvarlığı pasifinin 7.000 Tl olduğu kabul edilecektir.

Bütün bunların sonucunda ise; 15.000 Tl Aktif ve 7.000 Tl pasif olan bir malvarlığının Net Değeri’nin 8.000 Tl olduğu ortadadır.

İşte aynı ölçüt ve yöntemlerle diğer eşin Net Malvarlığı Değerlerinin örneğin 16.000 Tl olarak bulunması halinde; söz ve hesap konusu olan EMKR’nde aranan Artık Değer’in, bu iki Net Malvarlığı Değerlerinin birbirlerinden mahsubu sonucu elde edilecek rakam olacağı açıktır. Yani: Eşlerden birine ait Net Malvarlığı Değeri 16.000.- Tl ve diğerine ait Net Malvarlığı Değeri de 8.000 Tl ise; söz konusu EMKR inde, tasfiyesi sonunda bulunacak Net Değer yani Artık Değer 8.000 Tl olacaktır.

Kural olarak bu şekilde tespit edilen AD’in eşler arasında yapılacak paylaşımı ise; tasfiyenin Artık Değerin Paylaşımı sürecini oluşturmaktadır.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.