Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Eşlerden birisinin akıl hastası olması durumunda Aile Mahkemesinde ‘Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası’ açılabilecektir. İlgili mahkemede açılacak akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasına ait dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.


…….  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

 

VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

DAVALI                                            :

 

KONU                                               : Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

 

1-) Müvekkilim davalı eşi  ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu 

evliliklerinden … ve … isimli çocukları olmuştur.

2-) Müvekkilimin eşi bundan … ay önce akıl hastalığına yakalanmıştır.

Müvekkilim eşinin tedavisi için elinden geleni yapmış ama bir türlü 

tedavi imkanı bulunamamıştır. Eşe, doktorlar tarafından “…” 

teşhisi konulmuştur. Adı geçen hastalığın tedavisi bulunmamaktadır.

3-) Eşin hastalığı evliliği çekilmez hake getirmiş ve çocuklar ruhsal 

açıdan büyük çöküntü yaşamaktadırlar. Bu nedenlerle Boşanma 

Davası açmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 165 ve 

                                                              ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus kaydı, doktor raporu,

                                                             tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

müvekkilim ve eşinin boşanmasına, … ve … adlı çocukların velayetinin
müvekkilime  verilmesine,  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden 
saygıyla talep ederim.  …/…/
                                                       
                                                                              Davacı Vekili
                                                                          Av……….

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.