Ailesinin eşine saldırısını engellemek için çaba göstermemek dolaylı fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Ailesinin eşine saldırısını engellemek için çaba göstermemek dolaylı fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Davacı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediğinin ve ailesinin evliliğe müdahalesine kayıtsız kaldığının; davalı kadının ise, velayeti babaya verilen çocuklarına şiddet uyguladığı ve ailesinin kocasına saldırısını engellemek için çaba göstermediğinin; böylece boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının; mahkemenin kusurun tamamen kadında olduğuna yönelik kabulünün hatalı olduğunun anlaşılmış bulunmasına göre; davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. (Y2HD, 06.07.2011, E. 2011/9082, K. 2011/11599.)

Ailesinin eşine saldırısını engellemek için çaba göstermemek dolaylı fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı kocanın kardeşi ve yengesinin, davacı kadını dövdükleri, kocanın ise bu olaya sessiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK md 166 karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 05.10.2011, E. 2010/13651, K. 2011/14876.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Mart 2020 09:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.