Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak verilmiş olan koruma tedbirinin “değiştirilmesine” ilişkin kararlar temyize tabi değildir- Yargıtay Kararı

Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak verilmiş olan koruma tedbirinin “değiştirilmesine” ilişkin kararlar temyize tabi değildir

Temyiz edilen karar, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanuna göre alınmış olan tedbirin, karan veren mahkemece kaldmlmasına ilişkin olup, sözü edilen yasaya dayanılarak verilmiş olan tedbir kararımn temyizi kabil olmadığı gibi, koruma tedbirinin değiştirilmesi ve kaldmlmasına ilişkin kararlar da temyize tabi değildir. Bu bakımdan temyiz isteğinin reddine karar vermek gerekmiştir.(Y2HD, 01.03.2011, E. 2010/13881, K. 2011/3465.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Mayıs 2020 13:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.