Lehe Gelen Sosyal İnceleme Raporuna Beyan

Lehe Gelen Sosyal İnceleme Raporuna Beyan 1

ADANA AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVACI- KARŞI DAVALI :

VEKİLİ:

DAVALI- KARŞI DAVACI :

VEKİLİ:

KONU : X tarihli sosyal inceleme uzman raporuna beyanlarımızı içeren dilekçedir.

AÇIKLAMALAR:

Sayın Mahkemenizce yukarıda esas numarası belirtilen dosyadan sosyal inceleme raporu alınmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda hazırlanan rapor tarafımıza …… tarihinde tebliğ edilmiştir. Süresi içinde beyanlarımızı sunuyoruz.

1-) Uzman raporunda müvekkilin çocuklarıyla yaşamayı planladığı konut incelenmiş ve konutun temiz ve düzenli olduğu, eşyaların yeterli olduğu, müvekkil tarafından çocukları için ayrı bir oda tahsis edildiği, konutun çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olduğu, konutun müstakil ev niteliğinde olduğu ve avlusunun bulunduğu, konutun diğer katlarında müvekkilin akrabalarının yaşadığı ve onların da velayetin müvekkil tarafından alınmasından yana olduğu tespit edilmiştir. Raporla da sabit olmak üzere müvekkil kendi düzenini kurmuş olup çocuklarına da bu düzende yer verdiği, çocuklarını da gelecek planlarına dahil ettiği sabit şekilde ortadadır.

2-) Raporda daha evvel belirttiğimizle paralel olarak müvekkilin velayet hususunda kuvvetli irade taşıdığı, bu hususta samimi ve istekli olduğu, çocuklarına yoğun özlem duyduğu, gelecekle ilgili planlarında kızlarına öncelikli olarak yer verdiği tespit edilmiştir. Bundan da anlaşılacağı üzere müvekkilin çocuklarının velayetini almaya hazır olduğu, çocuklarının bakım ve gözetimiyle bir anne olarak en iyi şekilde ilgileneceği ortadadır.

3-) Raporda her ne kadar davalı babanın …..’da yaşaması nedeniyle davalının velayete ilişkin tutumunun ele alınamadığından müvekkilin durumu esas alınarak değerlendirme yapıldığından bahsedilmişse de davalının tutumu açıktır. Davalı, müşterek çocukları sadece müvekkili çocuklarının hasretiyle cezalandırmak için yanında tutmak istemektedir. Boşanma sürecini algılayabilecek yaşta bulunmayan müşterek çocuklar, davalı tarafından yanlış yönlendirilmekte ve çocukların psikolojileri bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Bu sebepten müşterek çocukların velayetinin müvekkile verilmesi yönündeki rapor yerindedir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve resen göz önüne alınacak nedenlerle müşterek çocuklar …. doğumlu …… ile ….. doğumlu ……’in velayetlerinin çocukların psiko-sosyal gelişimi açısından bir sakınca oluşturmayacağı yönündeki uzman raporu da göz önüne alınarak müvekkil anneye verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

DAVACI-KARŞI DAVALI VEKİLİ

Lehe Gelen Sosyal İnceleme Raporuna Beyan 2

ADANA 1. AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVALI:

VEKİLİ:

D.KONUSU: 2021 Tarihli Sosyal İnceleme Raporuna Karşı Beyanlarımızı İçerir.

AÇIKLAMALAR

Sayın mahkemenizce; yukarıda esas numarası belirtilen dosyada sosyal inceleme raporu alınmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda hazırlanan rapor tarafımıza tebliğ edilmiştir. Sosyal inceleme raporu tarafımızca incelenmiş ve oldukça yerinde bir rapor olarak değerlendirilmiş olup, aşağıda izah edilecek,cevap dilekçemiz ve resen gözetilecek sebeplerle açılmış davanın reddini çocuğun velayetinin davalı babada kalması yönünde karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

Sosyal inceleme raporunda tarafların maddi imkanları hakkında değerlendirme ve kanaat bildirilmiştir;

Davacı anne şu an hem maddi olarak geliri olmaması hem yaşadığı yerin çocuğun gelişimine ve yaşantısına uygun olmaması nedeni ile velayeti istenen küçüğe sağlıklı bir yaşam ortamı ve gelecek hazırlayamacağı rapor ile sabittir.Ancak davalı baba ise hem maddi imkanları olarak oldukça müreffeh bir hayat sürmekte çocuğu için gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılamakta yine evdeki ortamını ve yaşantısını kolaylaştıracak bir hayat sağlamaktadır.Velayetin anneye verilmesi durumunda çocuğun beslenme, barınma, giyinme, sosyal yaşam gibi birçok yönden daha kötü şartlarda büyüyeceği aşikardır sosyal inceleme raporunda da bu hususta değerlendirmede bulunulmuş ve çocuğun kalabalık ve küçük bir ev içerisinde küçüğün psiko sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği belirtilmiştir..

Davacı anne henüz velayet davasının açılmasın bir ay kadar önce boşanabilmek için anlaşmalı olarak çocuğun velayetini davalı babaya bırakmıştır.Ancak boşandıktan sonra yalnızca kendi maddi kaygıları içerisinde çocuğu öne sürmüş, çocuğun hasta olduğunu iddia ederek çocuk için hastane parası istemiş ve buna rağmen çocuğu hastaneye götürmemiştir.Bu davanın açılmasının sebebi de yalnızca annenin maddiyat beklentisidir.

Boşanma davasında kendi rızası ile çocuğu vermiştir.Yine SİR raporunda da belirtildiği üzere küçüğün velayetinin değiştirilmesini gerektirecek bir durumun olmadığı ve davalının velayetin gerekliliklerini yerine getirdiği, dava konusu küçüğün davalı babanın yanında kalmaya devam etmesinin küçüğün yüksek yararına olacağı kanaati de dikkate alınarak ve yukarıda bahsettiğimiz tüm bu hususlar ve çocuğun üstün yararı gözetildiğinde müşterek çocuğun velayetinin davalı müvekkilime verilmesi ve açılmış davanın reddi çocuğun üstün yararına olacaktır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle; beyan ettiğimiz hususları ve mahkemenizce resen dikkate alındığında davanın reddini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. 2021

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir