Soybağının Reddi Temyiz Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek üzere

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya no:

TEMYİZ EDEN DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

ÇOCUKLAR:

KAYYIM:

T.KONUSU: Yukarıda esas ve karar numarası yazılı olan dosyada verilen kararın BOZULMASI talepli temyiz dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda esas numarası yazılı olan dosyada davalı aleyhine soybağının reddi talepli olarak açmış olduğumuz davada yerel mahkemece davanın reddine karar verilmiş olup verilen karar usul ve yasaya aykırı olduğundan BOZULMASI gerekmektedir. Şöyle ki;

Yerel mahkemece hüküm oluşturulurken Adli tıp kurumu Başkanlığından gelen rapora atıf yapıldığı görülmektedir. Ancak bu kurulca rapor hazırlanırken özellikle kanların alınması ve gönderilmesi sırasında yöntemine uygun olmayan şekilde yapılan çalışmaların dikkate alındığı görülmektedir. Zira DNA incelemesi sırasında gerek babadan gerekse çocuklardan ve anneden kan alınırken bu kanların aynı zamanlı olarak alınıp birlikte ivedi olarak bekletmeden Adli Tıp Kuruluna gönderilmesi gerekirken bu koşula riayet edilmediği görülmektedir.

Dosyamızda öncelikle müvekkilin kanı alınmış sonrasında erkek çocuğun kanı alınmış ancak kız çocuk Ayşe’nin kanı ise bu kanlar alındıktan yaklaşık 3 ay sonrasında alınıp müvekkili ve bekleyen erkek çocuğun kanı ile birlikte incelemeye gönderilmiş annenin kanı ise bu kanlar alındıktan yaklaşık 1 yıl sonra alınabilmiştir. Usulüne uygun ve sağlıklı kan örnekleri alınmadan yapılmış olan işbu rapora dayanılarak verilmiş olan hükmün BOZULMASI gerekmektedir.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle ve yine resen dikkate alınacak delillerde göz önünde bulunularak yukarıda belirttiğimiz Adana Aile Mahkemesinin 16 SAYILI ilamının BOZULMASINA karar verilmesini saygıyla Yüce makamınızdan arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir