Soybağının Reddi Davasında Avukata Vekaletnamede Özel Yetki Verilmesi Gerekir

Soybağının reddi, bir diğer ismiyle nesebin reddi davasının avukat aracılığı ile yürütülmesi durumunda kişi tarafından avukatına “soybağı davası açmaya yetkilidir” şeklinde vekaletnamede özel yetki verilmesi gerekmektedir. Bu özel yetkinin eksikliği davanın ilerlemesinde problemler çıkmasına yol açar. O yüzden soybağı reddi davasını avukat aracılığı ile açmadan önce avukata soybağının reddi davası için özel yetki verdiğinizden emin olmalısınız.


Soybağının Reddi Davasında Avukata Özel Yetki Gerekir Yargıtay Kararı

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin Esas No:2015/20444 Karar No:2015/18493 K. Tarihi:15.12.2015 sayılı soybağının reddi davasında özel yetki konulu kararı aşağıdaki gibidir.

Dava dilekçesinde, olmadığının tespiti ile soybağının reddi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dairenin 31.03.2015 tarihli geri çevirme kararı gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir.

Bu nedenle;

Vekil ile takip edilen davalarda vekaletnamenin ibrazını düzenleyen 6100 sayılı HMK’nın 76., vekaletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması halini düzenleyen HMK’nın 77. ve dava şartlarını düzenleyen HMK’nın 114/f maddeleri uyarınca, usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnamenin dosyada bulunması zorunludur. Somut olayda, dosyada bulunan Av. İ.. K..’a ait vekaletname genel nitelikte olup, vekil eden davacı tarafından soybağının reddi konusunda verilmiş özel bir yetkiyi içermediğinden, davacı vekiline verilmiş soybağının reddi davası açma özel yetkisini içeren bir vekaletname bulunup bulunmadığı kendisinden sorularak varsa ibrazı istenerek dosyasına konulması, vekaletname verilmemiş ise durum belgelendirilerek Hukuk Muhakemeleri Kanununun 77/1. maddesi uyarınca işlem yapılmasından ve kararın davacı asile tebliği ile yasal sürenin beklenmesinden, istenilen hususların yerine getirildiğinin mahkeme hakimince bizzat denetlenmesinden sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere iadesi için dosyanın mahkemesine yeniden GERİ ÇEVRİLMESİNE, 15.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir