Af Kanununa Göre Yapılan Soybağı Tescilinin İptali Dava Dilekçesi

Af Kanununa Göre Yapılan Soybağı Tescilinin İptali Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

DAVALI:

DAVA KONUSU           : Af Kanununa Göre Yapılan Tescilin İptali Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                   :

  • Davalı X 6652 sayıl Tescil Edilmeyen Birleşmeler ile Bunlardan Doğan Çocukların Cezasız Tescili Hakkında Kanuna göre X tarihinde nüfusa tescil edilmiştir. 
  • Davalı X, davacının mirasbırakanı X ile davacının annesi davalı X çocuğu olmayıp davalılar X çocuğudur. Bu sebeple davalı
    X’ın nüfus kaydının iptali ile davalılar X çocuğu olarak nüfusa tesciline karar verilmesi için dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                    : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı.

HUKUKİ SEBEPLER : 6652 sayıl Tescil Edilmeyen Birleşmeler ile Bunlardan Doğan Çocukların Cezasız Tescili Hakkında Kanun.

TALEP SONUCU         : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile Davalı X’ın nüfus kaydının iptali ile davalılar Xçocuğu olarak nüfusa tesciline karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı 
Mirasçısı 
Vekili

Av.

EKLİ BELGELER       :

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Tanık listesi
  • Vekaletname

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir