Tedbir nafakasında istek olsa bile gelecek yıllarda artış miktarının karara bağlanması mümkün değildir- Yargıtay Kararı

Tedbir nafakasında istek olsa bile gelecek yıllarda artış miktarının karara bağlanması mümkün değildir

Davalı-davacı kadın tarafından açılan ve boşanma davası ile birleştirilen dava, Türk Medeni Kanununun 197. maddesine dayanan tedbir nafakası isteğine ilişkindir.

Tedbir nafakasının gelecek yıllarda ne miktar arttırılacağına ilişkin Türk Medeni Kanununun 197. maddesinde bir hüküm bulunmamaktadır. İstek halinde nafakanın gelecek yıllarda ne miktarda arttırılacağının karara bağlanması ancak irat biçiminde ödenmesine karar verilen yoksulluk nafakası (TMK.m.l76/son) iştirak nafakası (TMK.m. 182/3), soybağı hükümleri içinde yer alan ana ve babanın çocuğa karşı nafaka mükellefiyetinde (TMK.m.330/2) ve yardım nafakasında (TMK md.365/son) söz konusudur.

Tedbir nafakasının istek olsa bile gelecek yıllarda artış miktarının karara bağlanması mümkün bulunmamaktadır. Bu yasal durum gözetilmeden davalı-davacı kadınla birlikte yaşayan müşterek çocuk için takdir edilen tedbir nafakasının her yıl ÜFE oranında arttırılmasına karar verilmesi ve iştirak nafakası olarak yazılması doğru değil ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. (HUMK. md.438/7)

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte açıklanan nedenle, gerekçeli karann hüküm bölümünün birleşen davaya ilişkin paragrafın 1.bendindeki “…iştirak nafakasının Sadık Kayabaşı’ndan alınarak Yasemin Kayabaşı’na verilmesine, nafaka miktarının her yıl ÜFE oramnda artırılmasına” cümlesinin hükümden çıkartılmasına yerine “…tedbir nafakasının davacı-davalı Sadık Kayabaşı’ndan alınarak, davalı- davacı Yasemin Kayabaşı’na verilmesine” cümlesinin yazılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. Bentte açıklanan nedenle onanmasına(Y2HD, 22.06.2011, E. 2010/10101, K. 2011/11134.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir