Tedbir Nafakasına Cevap Dilekçesi

Tedbir Nafakasına Cevap Nasıl Verilir?

Bu yazımızda kişinin aleyhine açılan tedbir nafakası davasına ne şekilde cevap vermesi gerektiğini, cevap dilekçesinin nasıl hazırlanması gerektiğini ve dilekçe örneğini Av. Saim İNCEKAŞ katkısıyla paylaştık.

Cevap Dilekçesi Örneği

CEYHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVALI                                  : xxx

 

ADRESİ                                  : xxx

 

DAVACI                                  : xxx

 

VEKİLİ                                   : xxx

 

KONU                                    : Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

  1. Davacı ile 2014 yılında görücü usulüyle evlendim. Ancak, davacının nikahımızdan hemen sonra evlilik birliğini fiili olarak kuramadan tarafımdan talep etmiş olduğu fahiş maddi istemler sebebiyle evlilik birliğini fiili olarak kuramadık. Bu durum akabinde Sayın Mahkemenizde 2014/558 Esas sayılı boşanma davası açtım. Boşanma istemim mahkemenizce kabul edilmesine karşın Yargıtay tarafından bozulması akabinde davacı taraf ile boşanamamış olduk.

  2. Davacının nikah akdimizden sonra haksız talepleri neticesinde tarafımın herhangi bir kusur işlememiş olmasına karşın haksız taleplerinin kabul görmemesi nedeniyle ortak konutumuzda yaşamaya gelmemiştir. Ortak yaşamın kurulamamasında davacı tarafın kusurları vardır, tarafım kusursuzdur. Ayrıca Yargıtay 2. HD 08.03.2004 tarih ve 2086-2805 sayılı kararında “… tarafların gelirlerinin birbirine yakın bulunduğu …” sebebiyle tedbir nafakasının reddi gerektiği belirtilmiştir. Davanın reddi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                       : TMK, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                         :

  1. Adana Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mah. Sıfatıyla) 2017/221 E. sayılı dosyası,
  2. Tanık (Duruşma günü hazır edilecektir),
  3. Yemin.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; davacının haksız olarak talep etmiş olduğu tedbir nafakası istemini konu alan davanın reddi ile yargılama giderlerinin davacıya yüklenilmesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederim. tarih

Davalı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir