Tedbir Nafakası İlamlı Mı İlamsız Mı İcra Takibiyle İstenir?

Aile hukukunda nafaka çeşitlerinden birisi olan tedbir nafakası, boşanma davası sürecinde maddi destek sağlamak amacıyla eşlerden birine mahkeme tarafından verilir. Peki, tedbir nafakası nasıl talep edilir ve alınır? Bu süreç ilamlı mı, ilamsız mı icra takibiyle gerçekleşir? Aşağıda bu konuyu detaylıca ele alacağım.

Tedbir Nafakası Hangi İcra Takibiyle İstenir?

Tedbir nafakasının tahsil edilmesi sürecinde en önemli faktör, tedbir nafakasının dayandığı mahkeme kararının bir ara karar mı yoksa nihai karar mı olduğudur. Örneğin henüz yargılama devam ediyor ve mahkeme ara karar kurarak tedbir nafakasına hükmettiyse; bu durumda tedbir nafakasını ilamsız icra takibi yoluyla isteyeceksiniz. Ancak tedbir nafakası mahkemenin nihai kararında hükmedildiyse ve tedbir nafakasını o güne kadar icraya koymadıysanız, bu durumda ise ilamlı icra takibi başlatmanız gerekir.

Ayrık bir örnekte ise, ara karara dayalı ilamsız icra takibi başlattınız ve nafakayı tahsil ediyorsunuz, mahkeme bu esnada nihai kararını vererek tedbir nafakasını artırdı diyelim. Bu durumda ne yapılmalı? Bu durumda mevcut ilamsız icra takibine mahkemenin nihai kararını sunarak ilamsız icra takibine ilamlı olarak devam edilmesini, borçluya gönderilmek üzere yeni ödeme emri düzenlenmesini talep edeceksiniz.

Gerçekten de Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2010 yılında verdiği 2497 esas numaralı kararında nihai kararla hükmedilen tedbir nafakasının talep edilebilmesi için kesinleşmesine gerek olmadığını şu şekilde ifade etmiştir: “Fakat, tedbir nafakasına ilişkin hükümlerin icrasını isteyebilmek için bunların kesinleşmesini beklemeye gerek bulunmamaktadır.”

Sonuç

Özet olarak, tedbir nafakası talep edilirken mahkeme kararının niteliğine bakılır, kararın bir ara karar mı yoksa nihai karar mı olup olmadığı incelenir. Akabinde yukarıda izah ettiğim şekilde tedbir nafakasının ilamlı mı ilamsız mı isteneceği belirlenir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir