Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Tedbir Nafakası İcra Takibine İtirazın Kaldırılması Davası Açılabilir Mi?

Tedbir nafakasını icraya koyduktan sonra borçlunun bu icra takibine itiraz etmek hakkı vardır. Çünkü tedbir nafakası ilamsız icra takibine konu edilir ve ilamsız icra takiplerine borçluların itiraz hakkı bulunmaktadır. Uygulamaya baktığımızda çoğu borçlu eş tedbir nafakasını ödemeyi geciktirmek amacıyla hiçbir gerekçe sunmaksızın ilamsız icra takibine itiraz etmektedirler. Mahkemenin verdiği ara karara rağmen tedbir nafakası borcuna itiraz etmenin hiçbir manası yoktur. Ancak uygulamada maalesef böyle bir itirazla karşılaşıldığında itirazın kaldırılması için dava açmak gerekir. Açtığınız itirazın kaldırılması davasında ödeme itirazı dışındaki itirazlar dinlenmez.

Peki ilamsız takiple açılan tedbir nafakası alacağına itiraz sonrası itirazın kaldırılması davası mı yoksa itirazın iptali davası mı açılmalıdır? Bu durumda itirazın kaldırılması davası açılabilir. İtirazın kaldırılması davası itirazın iptali davasına göre daha avantajlıdır. Borçlu inkar tazminatına mahkum edilir. Sizin ise tazminata mahkum edilmeniz söz konusu değildir. Çünkü koşulları yoktur.

Aile Mahkemesince duruşmada ara kararı gereğince verilen nafaka alacakları ilam niteliğinde olduğu ama ilam olmadığı için açılacak olan nafaka takibi ilamsız icra olarak yapılmak zorundadır. Şekli yöntem budur. Ama sonuç olarak ispat, yetki vs. yönünden ilam gibi işlem görür. İlam olmadığı halde “ilam niteliğinde” sayılması, ilama ilişkin hükümlerden faydalanılması içindir.

Tedbir nafakasına karşı itirazın kaldırılması davası açabilmemizin gerekçesi nedir? Kısaca özetlemek gerekirse:

  • Aile Mahkemesi’nin tedbir nafakası konulu verdiği ara karar kesinleşmeden icraya koyulabilecek niteliktedir.
  • Aile Mahkemesi’nin tedbir nafakası konulu verdiği ara karar İİK 68’deki belgelerdendir. İİK 68 de bilindiği üzere itirazın kaldırılması davası açabilmenin şartlarını izah etmektedir.
  • Yargıtay’ın yerleşmiş uygulaması ara kararla verilen tedbir nafakasının ilam niteliğinde işleme tabi tutulmasına yöneliktir.

Kilit Nokta: Tedbir Nafakasına Dair Ara Kararın İİK 68’deki Belgelerden Sayılacağı

Tedbir nafakasına ilişkin ara kararın ilam sayılmayacağı ilamlı takibe konu olamayacağı ancak İİK 68/1 de sayılan resmi makamların usulüne uygun olarak verdiği belgelerden sayılacağına dair 12 HD 23.10.1990 T 2966 E 10353 K sayılı karar söz konusudur. Dolayısıyla siz bu ara karara dayanarak itirazın kaldırılması davası açabilirsiniz.

Görüleceği üzere tedbir nafakasına dair ara karar hiç tereddütsüz İİK 68. maddesinde sayılan belgelerdendir. Aynı şekilde yapılan itiraz üzerine itirazın kaldırılmasını talep edip, inkar tazminatı da istemiştik. İlk celsede itiraz kesin olarak kaldırıldı ve %40 inkar tazminatına karar verildi.

SONUÇ OLARAK İcra Hukuk Mahkemesine açacağınız “itirazın kaldırılması” davası ile daha az masraf ile ve çok daha kısa sürede sonuca ulaşabilirsiniz.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir