Kadının kocasının soyadını taşımasına izin verilmesi ancak usulüne uygun biçimde açılmış bir dava ya da karşı davada istenebilir- Yargıtay Kararı

Kadının kocasının soyadını taşımasına izin verilmesi ancak usulüne uygun biçimde açılmış bir dava ya da karşı davada istenebilir

“Dava, boşanan kadının erkek eşin soyadını kullanma isteğine ilişkin (TMK m. 173) olup, ret hükmünü davacı kadın temyiz etmiştir.

Türk Medeni Kanununun 173. maddesinde kadının boşandığı erkek eşin soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun erkek eşe bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakimin erkek eşin soyadım taşımasına izin vereceği belirtilmiştir.

Davacı kadının boşandığı erkek eşin soyadmı kullanma isteği mahkeme tarafından “boşanma davasının henüz sonuçlanmaması ve tarafların bu sebeple evliliklerinin devam etmekte olduğu” gerekçesiyle reddedilmiştir.

Yargılama sırasında 23.06.2015 tarihinde Eskişehir 3. Aile Mahkemesi’nin 2013/357 esas ve 2014/383 karar sayılı boşanma hükmünün kesinleşmiş olması nedeniyle tarafların evlilik birliğinin sona ermiş olduğu ve Türk Medeni Kanununun 173/2. maddesinde düzenlenmiş olan erkek eşin soyadının kullanılmasına izin verilmesi davasının görülebilir hale gelmesi nedeniyle davacı tarafın delilleri toplanıp, işin esası hakkında bir karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir” (Y2HD, 03.03.2016, E. 2015/22792, K. 2016/4009)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir