Küçüğün evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşulunun sağlanmamışsa davanın reddine karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Küçüğün evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşulunun sağlanmamışsa davanın reddine karar verilmelidir

Davacı vekili dava dilekçesinde; küçük Dila’nm davacılar tarafından evlat edinilmesine karar verilmesini talep etmiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305. maddesine göre “Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. Evlat edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir.“ Küçüklerin evlat edinilebilmesi için gerekli olan evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması kuralı emredici nitelikte olup, bu kurala uyulmadan yapılan evlat edinme talebinin salt bu nedenle reddine karar verilmesi gerekir.

Somut olayda, dosyadaki tanık beyanlarına göre davacıların evlat edinmek istedikleri küçük Dila’ya 3-3,5 aydır bakıyor olduğunun belirtildiği, bu durumda yukarıdaki yasal düzenleme dikkate alındığında küçüğün evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşulunun sağlanmamış olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davacılar ile evlat edinilecek küçük arasındaki yaş farkının 40 yaşından fazla olması ve dosyadaki bilirkişi raporuna göre küçüğün evlat edinilmesinin uygun olmadığının belirtilmesi nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru değil ise de, sonucu bakımından doğru olan kararın gerekçesi yukarıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmesi suretiyle hükmün onanmasına, (Y18HD, 12.05.2015, E. 2014/19716, K. 2015/8099)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir