Hukuken kurulmuş olan ebeveyn-çocuk ilişkisi ergin veya kısıtlının tek başına evlat edinilmesini engeller- Yargıtay Kararı

Hukuken kurulmuş olan ebeveyn-çocuk ilişkisi ergin veya kısıtlının tek başına evlat edinilmesini engeller

Davacı Selvinas vekili dava dilekçesine; davalı Mustafa’yı evlat edinen davacının murisi Necmi Türkan’ın işlem sırasında ehliyetsiz olduğunu, irade fesadına uğradığını, yasadaki evlat edinme koşullarının gerçekleşmediğini ileri sürerek, davacı Durgut da birleşen davada aynı gerekçelerle evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını istemiş; mahkeme tarafından, 29.11.2012 tarihinde davanın reddine dair verilen karar davacılar tarafından temyiz edilmesi üzerine; Dairece davacı Durgut’un temyizi süreden reddedilmiş, davacı Selvinas’ın temyizi yönünden karar eksik araştırma nedeniyle bozulmuş; mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 306. maddesinde; Eşlerin ancak birlikte evlat edinebilecekleri; evli olmayanların birlikte evlat edinemeyecekleri; eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerektiği, eşlerden birinin en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebileceği; 313. maddesinde ise, bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlat edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte veya evlat edinen tarafından küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş veya diğer haklı sebepler mevcut ve evlat edinilen en az beş yıldan beri evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta ise evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlının evlât edinilebileceği, evli bir kimsenin ancak eşinin rızasıyla evlat edinilebileceği, bunlar dışında küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; 1927 doğumlu Necmi Türkan’ın 29.01.1970 tarihinde 1928 doğumlu Mustafa Dargut ile evlendiği, davacı Selvinas’m Necmi Türkan tarafından 30.04.1979 tarihinde evlat edinildiği, Bursa 2. Aile Mahkemesinin 2010/460 esas sayılı dosyasında 28.01.2011 tarihinde verilen ve kesinleşen karar ile davalı 25.02.1985 doğumlu Mustafa Dargut’u Türk Medeni Kanunu’nun 306. Maddesi uyarınca evlat edinen Necmi Türkan’ın 02.02.2011 tarihinde öldüğü, davacı Selvinas’ın 01.04.2011 tarihinde dava açarak evlat edinme koşullannm gerçekleşmediğini ileri sürerek evlatlık ilişkisinin kaldınlmasım istediği, mahkemece evlat edinme tarihinde Necmi Türkan’ın ehliyetinin bulunduğu ve davanın sabit olmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği, Necmi Türkan’ın davalıyı evlat edinme tarihinde alt soyu konumunda olan evlat edindiği kızı Selvinas’ın olduğu ve onun açık muvafakatinin bulunmadığı gibi evlat edinilen 1985 doğumlu Mustafa Dargut’un evlat edinenin eşi olan 1928 doğumlu Mustafa Dargut’un çocuğu olmayıp torunu olduğu anlaşılmaktadır.

Dava, ergin kişinin evlat edinilmesi şartlarının oluşmaması nedeniyle kurulan evlatlık ilişkisinin kaldırılması istemine ilişkindir. Yukarıda gösterilen yasal düzenlemeler ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, ergin kişinin evlat edinilmesine ilişkin koşullar evlat edinme davası sırasında gerçekleşmediğinden evlatlık ilişkisinin kaldırılması davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir. (Y18HD, 12.05.2015, E. 2015/15, K. 2015/8047)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir