Evlat edinme kararı birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir- Yargıtay Kararı

Evlat edinme kararı birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir

Dava, davalının evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen 23.4.2009 doğumlu küçük Erkan’ın, evli olan davacılar tarafından birlikte evlat edinilmesi isteğine ilişkindir.

Evlat edinme karan; evlat edinenin oturma yeri, birlikte evlat edinmede ise, eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir (TMK. m. 315/1). Davalının yetki itirazının, davanın bu hukuki niteliğine göre değerlendirilip sonuca bağlanması gerekirken, bu husus gözetilmeden, davamn hatalı olarak “velayetin kaldınlması” şeklinde nitelendirilip davalının yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle, yetkisizlik karan verilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 15.04.2013, E. 2012/13407, K. 2013/10514)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir