Ergin veya kısıtlı bir kimsenin evlat edinilebilmesi evlat edinenin alt soyunun açık muvafakatiyle mümkündür- Yargıtay Kararı

Ergin veya kısıtlı bir kimsenin evlat edinilebilmesi evlat edinenin alt soyunun açık muvafakatiyle mümkündür

Davacı Ayten Karlıtaş vekili tarafından 06.08.2008 tarihinde açılan davada, davacının ölen eşinin ilk evliliğinden olan Güven Özgüneş’in davacı tarafından evlat edinilmesine karar verilmesinin talep edildiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi” başlıklı 313. maddesi hükmüne göre, ergin veya kısıtlı bir kimsenin evlat edinilebilmesi evlat edinenin alt soyunun açık muvafakatiyle mümkündür. Aynı Kanununun 316. maddesinde; “Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.

Araştırmada özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir. Evlat edinenin altsoyu varsa, onların evlat edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır, incelenen dosyada davacıya ait nüfus kaydının bulunmadığı, davacının ölen eşine ait nüfus kayıt örneğinden ancak ölen eşi ile olan müşterek çocuklarının tespit edilebileceği, varsa başka birinden olan altsoyunun ise tespit edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, davacının nüfus aile kayıt örneği getirtilmeden ve varsa altsoyu dinlenmeden, evlat edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri değerlendirilmeden, evlat edinilenin yararlarını hakkaniyete aykırı bir biçimde zedeleyip zedelemeyeceği konusunda yeterli araştırma yapılmadan bilirkişi raporu ve tanıkların beyanları ile yetinilerek eksik incelemeyle hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. (Y2HD, 15.03.2012, E. 2010/22581, K. 2012/5891)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir