Ziynet Eşyası Alacağı Dava Dilekçesi

Ziynet Eşyası Alacağı Dava Dilekçesi -1-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI      :

VEKİLİ         : Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ; Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana

DAVALI       :

KONUSU : Düğünde takılan ziynetlerin iadesi istemidir. (HMK 107 Md gereği)

Harca esas değer toplamı: 5.000,00 TL

AÇIKLAMALAR

 • Davacı Müvekkilem, davalı ile 18.07.2012 tarihinde evlenmişlerdir. İşbu evlilikten tarafların 2014 ve 2018 doğumlu iki müşterek çocukları bulunmaktadır.
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu yasal nedenine dayalı olarak açmış olduğumuz boşanma davamız İnegöl Aile Mahkemesinin 2018/878 Esas sayılı dosyası ile derdesttir.
 • Davacı Müvekkile nişan ve düğün esnasında takılan ziynet eşyaları ve müşterek çocuğun doğumunda hediye edilen altınların tamamına evlilik birliği içerisinde Davalı tarafından el konulmuştur.
 • “Üstünü tamamlayıp ev alalım” vaadiyle kandırmak suretiyle tüm takıları ve altınları elinden alınmış, ancak vaat edilen ev alınmadığı gibi altınlar da iade edilmemiştir.
 • Tarafımızca yapılan tespite göre Davacı Müvekkileye düğünde hediye edilen ziynet eşyaları ve takıların listesi:
 • 7 adet 22 ayar 20’şer gram çift burgu bilezik
 • 2 adet 22 ayar 12’şer gram tek burgu bilezik
 • 1 adet 14 ayar altın set takımı (kolyesi 40 gr, bileklik 10 gr, küpeler 5 gr)
 • 1 adet 14 ayar 30 gram söz kelepçesi
 • 1 adet 14 ayar bileklik (10 gr) ve kolye (6 gr) takımı
 • 1 adet 14 ayar 14 gram bileklik
 • 1 adet 14 ayar 10 gram bileklik
 • 2 adet 14 ayar 3’er gram tek taş ve top taşlı yüzük
 • 20 adet küçük altın
 • Tarafımızca yapılan tespite göre Davalı ….’e düğünde hediye edilen ziynet eşyaları ve takıların listesi:
 • 15 adet küçük altın
 • 1 adet 14 ayar bilezik
 • Dosyaya sunduğumuz ve sunacağımız düğün fotoğrafları ve video kayıtlarıyla da yukarıda liste halinde sunduğumuz ziynet eşyaları ve takılar tespit edilebilecek durumdadır.
 • Davalı tarafla yapılan görüşmeler ile davaya konu ziynet eşyalarının iadesi sağlanamamıştır. Bu nedenle Sayın Mahkemenize müracaat zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :

TMK ve İlgili sair mevzuat hükümleri

DELİLLER                   :

X Aile Mahkemesinin X Esas sayılı dosyası, Nüfus kayıtları, Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, Düğün fotoğrafları, düğün kamera kayıtları (Bilahare dosyaya sunulacaktır) Tanık beyanları (Tanıklarımız daha sonra bildirilecektir) Taraflarca tutulmuş ve takıların niteliğini gösterir tutanaklar, listeler Keşif, bilirkişi incelemesi, uzman görüşü Yemin ve her tür kanıt

SONUÇ VE İSTEK      :               

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden ötürü fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik HMK 107 gereğince asgari olarak belirlediğimiz, ileride talep sonucumuz kesinleştiğinde harcı ikmal edilmek üzere

Yukarıda adet, nitelik ve vasıfları belirtilen altın eşyanın aynen iadesine;

Bu mümkün olmadığı takdirde belirtilen altın eşyanın bedelinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline;

Yargılama giderleriyle Avukatlık ücretinin dahi Davalıya yükletilmesine

Karar verilmesini Davacı vekili olarak arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili

Ek-1: Düğün fotoğrafları sureti

Ek-2: Vekâletname sureti

Ziynet Eşyası Alacağı Dava Dilekçesi

Ziynet Dava Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 “ADLİ YARDIM TALEPLİDİR”

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

TALEP KONUSU: Müvekkilin ziynet eşyalarının istemi talebinin sunulmasından ibarettir.

DAVA DEĞERİ:

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkil ile davalı eşi … tarihinde resmi nikah kıyarak evlenmişlerdir. Müvekkil evlilik boyunca farklı tarihlerde  davalı tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır.

2-) Müvekkil 6284 Sayılı Kanun kapsamında koruma kararı talebinde bulunmuştur. Müvekkil lehine … Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi sıfatıyla) tarafından … Değişik İş sayılı … karar sayılı Değişik İş kararı ile tedbir kararı verilmiştir. Verilen 2(İki) aylık koruma kararı devam etmektedir.

3-) Davacı müvekkil evi şiddet tehdidi altında ve polis korumasında terk ettiğinden kişisel eşyaları dahil olmak üzere hiçbir eşyasını alama­mıştır. Hali hazırda baba evinde kalmakta olan davacının mağduriyeti bü­yüktür.

4-) 4 BİLEZİK . . .. ..   TL 5 YÜZÜK……. TL ……………..

5-) Müvekkil tarafından halihazırda mahkemenizde Aile Mahkemesi sıfatıyla görülen Sayılı dosya numaralı Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma talepli … tarihinde açılmış bir dava bulunmaktadır.

ZİYNET EŞYALARINA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

1) Müvekkil ile davalının düğününde ziynet eşyası takılmış ve müvekkile davalı ve ailesi tarafından altın hediye edilmiştir. Düğünde takılan takılar kim tarafından takılmış olursa olsun kadına aittir. Nitekim Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2015/17417 karar sayılı ilamında; “Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı sayılır. Ne var ki mahkemece; tarafların düğünlerinde damada takılan 1 adet bilezik, 4 adet yarım altın, 47 adet çeyrek altın damada ait olduğu kabul edilerek sadece kadına takılan altınlar yönünden kabul kararı verilmiştir. O halde mahkemece yapılacak iş; hükme esas alınan bilirkişi raporunda, düğün sırasında geline ve damada takıldığı tespit edilen tüm takılar yönünden kadının açtığı davanın kabulüne karar verilmesi olmalıdır.”  Denilmiştir. Anılan karara göre ve Yargıtay’ın bu konudaki diğer içtihatlarına göre ziynetlerin müvekkile verilmesinin yasal olarak gerekliliği açıktır.

Müvekkile takılan altınlara ilişkin olarak düğünde çekilen fotoğraf ve videolar mevcuttur. Mahkeme tarafından talep edildiğinde dava dosyasına sunacağız.

ADLİ YARDIM TALEBİNE LİŞKİN AÇIKLAMALAR

2) Müvekkil … tarihinde … Barosu Adli Yarım Merkezine iş bu boşanma davası ve ferilerinin takibi için ücretsiz avukat tayini talebinde bulunmuştur. Müvekkilin bu talebi kabul edilerek dosya takibi için görevlendirilmiş bulunmaktayım. Müvekkil hiçbir zaman sigortalı bir işte çalışmamıştır. Sigorta kaydı bulunmamaktadır. Müvekkile ait herhangi bir taşınmaz kaydı da bulunmamaktadır. Müvekkilin bu yargılama süresince dava harç ve giderlerini karşılama durumu bulunmamaktadır. Dolayısıyla müvekkil adına adli yardım talebimiz bulunmaktadır. İş bu adli yardım talebine ilişkin evrakları ekte sunuyoruz.

Yukarıda açılanan nedenlerle iş bu ziynet eşyalarının iadesi  davasını açma gereği ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER: TMK, 6284 Sayılı Kanun ve sair ilgili her türlü mevzuat.

DELİLLER: Tanık, Bilirkişi, Görüntü Kaydı , nüfus kayıtları ve ilgili her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle,

1) Öncelikle adli yardım talebimizin kabulüne

2) Müvekkilin açmış olduğu iş bu boşanma davasının kabulüne,

3) Müvekkile ait ziynet eşyalarının veya aynen iadesi mümkün değilse bedelinin nakde müvekkile ödenmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim. 17.03.2020

Davacı Vekili

EK:

1) Vekaletname.

2) ………… Barosu Adli Yardım Merkezinin adli yardım talebinin kabul kararı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir