Ziynet eşyasının dükkan alınırken bozdurulduğu belirlenmişse davanın kabulü gerekir

Ziynet eşyasının dükkan alınırken bozdurulduğu belirlenmişse davanın kabulü gerekir

ÖZET: Ziynet eşyasının dükkan alınırken bozdurulduğu belirlenmişse davanın kabulü gerekir.

Davalı-karşılık davacı, karşılık boşanma davasına ilişkin dava dilekçesinde; düğünde kendisine takılan 8 adet bilezik ile evlilik birliğinin devamı sırasında kocası tarafından kendisine alman 45 adet bilezik ve 15 adet Cumhuriyet altınım dükkan alınırken kocasına verdiğini; davacı-karşılık davalının bunlan daha sona iaede etmediğini ileri sürerek; bu altınların aynen iadesini veya bu altınlar için fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000 TL.’nin karşı davalıdan tahsiline karar verilmesini de istemiştir.

Dinlenen tanıklar, evlenirken davalı-karşılık davacıya 5-6 tane bilezik takıldığını, ancak ekonomik durumları düzeldikten sonra Erdal’ın Melek’e sürekli altın almaya başladığını, bunların sayısını bilmediklerini söylemişler; bu bileziklerin dükkan alınırken bozdurulduğunu ifade etmişlerdir. Bu beyanlardan çıkan sonuç; davalı-karşılık davacıya evlenmeleri sırasında 5 adet bilezik takıldığı, dükkan alınırken davacı-karşılık davalı (koca) tarafından bozdurulduğudur.

Tanıkların, tarafların evlenmelerinden sonra alınan bileziklerin cins, nitelik ve sayısıyla 15 adet Cumhuriyet altınıyla ilgili bilgileri bulunmamaktadır. Öyleyse, 5 adet bilezikle ilgili talebin kabulüne karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 16.12.2010, E. 2009/19054, K. 2010/21220.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir