Cevap Dilekçesiyle Ziynet Talebinde Bulunulamaz – Yargıtay Kararı: 2HD E. 2015/12941, K. 2015/14532

Cevap Dilekçesiyle Ziynet Talebinde Bulunulamaz

Cevap dilekçesi mahiyetindeki talebe ilişkin nispi harç sonradan yatırılmış olsa dahi, bu talebi karşı dava haline getirmez.

Davalı kadının 18.10.2012 havale tarihli dilekçesi, cevap dilekçesi mahiyetindedir. Davalı kadın bu cevap dilekçesi ile ziynet bedeli olarak 4.060.02 TL talep etmiştir. Bu istek boşanmanın eki niteliğinde olmadığından ayrıca harca tabidir.

Davalı tarafından ziynetlere ilişkin olarak başvurma harcı verilerek usulüne uygun açılmış bir dava ya da karşı dava bulunmamaktadır. Cevap dilekçesi mahiyetindeki talebe ilişkin nispi harç sonradan yatırılmış olsa dahi, bu talebi karşı dava haline getirmez.

Hakim iki taraftan birinin talebi olmaksızın re’sen bir davayı tetkik ve halledemez (HMK md 4), O halde ziynet bedeli yönünden usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığından ” karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde karar verilecek yerde, bu husus nazara alınmadan, talebin kabulü usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 02.07.2015, E. 2015/12941, K. 2015/14532)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir