Yargıtay Kararı: Anlaşmalı Boşanma Protokolü Cezai Şart Davasında Asliye Hukuk Görevlidir

T.C.
YARGITAY
YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ
Esas : 2015/1452
Karar : 2015/11151
Tarih : 13.11.2015

Taraflar arasındaki davada Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Bakırköy 8. Aile Mahkemesince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, taraflar arasında düzenlenen protokolün ihlal edildiği iddisasıyla protokolde belirlenen cezai şartın tahsili istemine ilişkindir.

Asliye Hukuk Mahkemesince, “uyuşmazlığın boşanma protokolünden kaynaklandığı” gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Aile Mahkemesince ise, “boşanma davasına esas alınan protokol ile davanın dayanağı olan protokolün birbirinden bağımsız olarak tarafların arasında düzenlendiği” gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Somut olayda davacı vekili, taraflar arasında boşanma sürecinde karşılıklı mutabakat sonucu 08/11/2010 tarihinde bir protokol düzenlediklerini, müşterek iki çocuktan F. Y.’un velayetinin babaya, İrem Şevval’in velayetinin anneye bırakılması ve “velayet hakkı kendisine verilen tarafın velayeti altındaki çocuğa bakmak ve kollamakla yükümlü olduğu, buna aykırı davranan tarafın diğer tarafa 50.000.-TL tazminat ödemesinin” kararlaştırıldığını, tarafların boşanmalarından sonra davalının velayeti altındaki müşterek çocuk F. Y.ile sağlıklı bir ilişki tesis edemediğini, özellikle davalının yeniden evlenmesi sonrası baba ile çocuk arasında sık sık sorunlar yaşandığını, davalının çocuğa yönelik şiddet ve küfür içeren davranışlarının çocuğu evden uzaklaştırmaya kadar vardığını, Furkan Yusuf’un babası tarafından evden kovulduğunu, çocuğun annesinin yanına sığınması üzerine Bakırköy 3. Aile Mahkemesinde velayetdeğişikliği davası açıldığını, davalının çocuğa bakma ve kollamak yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle 08/11/2010 tarihli protokoldeki tazminatı ödemesi için noter aracılığıyla 01.03.2013 tarihinde ihtarname tebliğ ettirmelerine rağmen tazminatın ödenmediğini belirterek ihtarnamenin tebliğinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 50.000.-TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Dosya kapsamından tarafların Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesinin 2009/1628 E – 2010/1325 K. karar sayılı dosyasında 08.11.2010 karar tarih, 22.11.2010 kesinleşme tarihli kararı boşandıkları, boşanmaya ilişkin kararda taraflar arasındaki düzenlenen protokole ilişkin hükümlerin onaylanmasına karar verildiği, dosya içerisinde bulunan protokolün incelenmesinde velayet ve nafakaya ilişkin hükümler içerdiği, bununla birlikte taraflar arasında düzenlenmiş bir protokol daha bulunduğu protokolün 2. paragrafında tarafların Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesinin 2009/1628 Esas sayılı dosyası ile boşandıkları, protokolün konusunu boşanma kararından sonra tarafların aralarında oluşabilecek durumlara ilişkin şartların belirlenmesi olduğunun belirtildiği, davaya konu cezai şartın da taraflar arasındaki bu ikinci protokole dayandığı anlaşılmakla Aile Mahkemesinin görevine girmeyen uyuşmazlığın, Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 13/11/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010
av-saimincekas.com

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir