Mal Paylaşımı Davasında Eşlere Sorulacak Sorular

01.01.2002 TARİHİNDEN SONRA EVLENENLER İÇİN BOŞANMADA EŞLERİN MAL PAYLAŞIMI

MÜVEKKİL BİLGİ FORMU

1. BÖLÜM

1-SİZİN:

Adınız- Soyadınız ve TC Kimlik Numaranız:

Cep Tel:

Mail:

İkametgâh Adresiniz:

EŞİNİZİN:

Adı – Soyadı ve TC Kimlik Numarası:

Eşinize Dava tebligatının gönderilebileceği adres:

Resmi Evlenme tarihiniz (gün, ay ve yıl olarak):

Boşanma davasının açıldığı  tarih,  mahkemesi ve dosya numarası:

Eşinizle; Evlenirken veya sonra Mal rejimi sözleşmesini yaptınız mı?

Yapmış iseniz bunun okunaklı bir örneğini bize veriniz.

2. BÖLÜM

EVLENMEDEN ÖNCE ( 01.01.2001 TARİHİNDEN ÖNCE )

SİZE AİT OLAN; EV,  ARSA, ARAÇ, BANKA HESABI, ZİYNET VE TAKI BENZERLERİ

Neleriniz var? Eğer var ise; bunların belgelerinin fotokopisini ve ayrıca bunların takriben bugünkü kıymetlerinin ne kadar olabileceğini teker teker açıklayalım. (Mümkün ise E-Devletten bunların kayıtlarını çıkartarak bize veriniz.)

3. BÖLÜM

EVLENDİKTEN SONRA ( 01.01.2002 TARİHİNDEN SONRA) SİZE MİRAS OLARAK GELEN MALLAR VAR MI?

Bunlar nelerdir? Kıymetleri ne kadardır? Teker teker yazalım. Mümkün ise belgelerini de verelim.

4. BÖLÜM

KATILMA ALACAĞI DAVASI BAKIMINDAN

KATILMA ALACAĞININ HESAPLANABİLMESİ İÇİN

1-ŞU ANDA SİZİN VEYA EŞİNİZİN ADINA KAYITLI, BELGELİ OLARAK BULUNAN MEVCUT MALLARINIZ NELERDİR?

Bunları teker teker yazınız. Takribi değerlerini belirtiniz. Örnek olarak var ise: Ev, Arsa, Araç, Banka hesapları, Banka kasası, Kooperatif, Şirket hissedarlığı ve benzerleri gibi.

5. BÖLÜM

BU DAVADA EKLENECEK DEĞERLERİN HESAPLANABİLMESİ İÇİN;

Evliliğinizden bu yana, eşinizin mal varlığını azaltmak maksadı ile Başkalarına sattığı, bağışladığı malaların neler olduğu, hangi tarihte kime satıldığı, takribi satış bedelinin ne olduğunu yazar mısınız? Mümkün ise bu mallar bakımından var ise, tapu bilgileri, fatura ve banka hesapların bulunduğu şube adı gibi bilgi ve belgeleri verelim.

6. BÖLÜM

BU DAVADA DENKLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILABİLMESİ İÇİN

1- SİZİN KİŞİSEL MALINIZDAN, EDİNİLMİŞ MALLARA KATKINIZ OLDU MU? OLDU İSE NE ZAMAN VE NE MİKTAR OLDU? BU KONUDAKİ BELGELERİNİZ NELERDİR?

2-SİZİN KİŞİSEL MALINIZDAN, EŞİNİZİN KİŞİSEL MALINA KATKINIZ OLDU MU? OLDU İSE NE ZAMAN VE NE MİKTAR OLDU? BU KONUDAKİ BELGELERİNİZ NELERDİR?

3-EŞİNİZİN KİŞİSEL MALINDAN, EDİNİLMİŞ MALLARA KATKISI OLDU MU? OLDU İSE NE ZAMAN VE NE MİKTAR OLDU? BU KONUDAKİ BELGELERİNİZ NELERDİR?

4-EŞİNİZİN KİŞİSEL MALINDAN, SİZİN KİŞİSEL MALINIZA KATKISI OLDU MU? OLDU İSE NE ZAMAN VE NE MİKTAR OLDU? BU KONUDAKİ BELGELERİNİZ NELERDİR?

7. BÖLÜM

BU DAVADA; KATILMA ALACAĞINDAKİ ARTIK DEĞERİNİN HESAPLANABİLMESİ İÇİN VAR İSE BORÇLARIN ÇIKARILMASI GEREKİR.

EDİNİLMİŞ MALLAR BAKIMINDAN, VAR İSE BORÇLARI AÇIKLAYALIM.

HANGİ MAL İÇİN NE KADAR BORÇ VARDIR? BUNLAR İLE İLGİLİ BELGE VAR İSE BİR ÖRNEĞİNİ BİZE VERİNİZ.

8. BÖLÜM

DEĞER ARTIŞ PAYI DAVASI BAKIMINDAN (TMK/227)

SİZ, EŞİNİZE AİT OLAN BİR MALIN ALINMASINA, İYİLEŞTİRİLMESİNE, KORUNMASINA KATKIDA BULUNDUNUZ MU?

Katkıda bulunduğunuz mal nedir? Ne zaman ve ne kadara alındı? Siz bunun alınmasına nasıl katkı yaptınız? Bunu açık ve seçik olarak anlatınız.

Bu malın katkı yapıldığı tarihteki değeri ve şimdiki takribî değeri nedir?

9. BÖLÜM

Açılmış veya açılacak boşanma davanızda; Barışma ve boşanma davasından vazgeçilme ihtimali var mıdır?

10. BÖLÜM

Açılmış veya açılacak boşanma davasının, anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülme ihtimali var mıdır?

11. BÖLÜM

BOŞANMADA EŞLERİN MAL PAYLAŞIMI DAVALARINDA TAKRİBEN 4 YA DA 5 TANIK DİNLETİLMESİNDE FAYDA MÜLAHAZA EDİYORUZ. Bu itibarla sizin davanızda dinletebileceğiniz: (TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEKİ TANIKLAR OLABİLİR. ANNE, BABA, KARDEŞ VEYA AKRABA DA OLABİLİR.):

1-Tanıklarınızın her birinin isimleri, 2-TC Kimlik numaraları, 3- Tebligata yarar açık adresleri 4-Her bir tanığın hangi konuda tanıklık yapacağını kısaca belirtiniz.

12. BÖLÜM

BOŞANMADA EŞLERİN MAL PAYLAŞIMI DAVASINDA İSTEKLERİNİZ, TALEPLERİNİZ VE ARZULARINIZ NELERDİR? BUNLARI LÜTFEN TEKER TEKER YAZINIZ.

13. BÖLÜM

AÇILMIŞ VEYA AÇILACAK MAL PAYLAŞIMI DAVASINA KARŞI, EŞİNİZİN TEPKİSİ NELER OLABİLİR? MALLARI KAÇIRABİLİR Mİ?

14. BÖLÜM

DAVADA DİRENİR TAHMİNEN ŞUNLARI YAPABİLİR.

15. BÖLÜM

ANLAŞMALI BOŞANMAYI TERCİH EDEBİLİR. Ancak; istekleri olur. Bunlarda kanaatimce şunlar olabilir. Teker teker açıklayalım.

16. BÖLÜM

EŞİM DE BOŞANMAYI VE MAL PAYLAŞIMINI İSTER. ANCAK bazı istekleri vardır. Mesela şunlar şunlardır diye teker teker açıklayalım.

17. BÖLÜM

BU DAVAM İÇİN AVUKATIMA EK OLARAK VERDİĞİM DELİLLERİM ŞUNLARDIR: (TEKER TEKER YAZALIM.)

Boşanmada Eşlerin mal paylaşımı bilgi formu tarafımdan bizzat doldurulmuş, Açılmış veya açılacak davamda kendi hukuki takdirine göre kullanılmak üzere Sayın Avukatıma sunulmuştur.

OKUDUM. İMZAM BANA AİTTİR

AD – SOYAD

İMZA

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir