Kayınvalideyi darp etmek fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Kayınvalideyi darp etmek fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; tarafların karşılıklı olarak birbirlerine fiziki şiddet uyguladıkları, davacının ayrıca kayınvalidesini de darp ettiği, bu eylemleri nedeniyle her ikisinin de mahkum olduğu anlaşılmaktadır.

Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamıştır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/2) karar verilecek yerde yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 29.09.2011, E. 2011/12749, K. 2011/14410.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir