Kayınbabanın eşyalarına zarar vermek dolaylı fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Kayınbabanın eşyalarına zarar vermek dolaylı fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Toplanan delillerden davacı-davalı kadının kocasına hakaret ettiği ve güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, davalı-davacı kocanın da eşini evden kovduğu, onu küçümseyip hakaret ettiği, eşine tehditte bulunduğu ve kayınpederinin eşyalarına zarar verdiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, taraflardan birinin kusurunun diğerinden baskın olduğundan söz edilemez. Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektiren olaylarda eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Açıklanan nedenlerle davacı-karşılık davalı kadının açtığı boşanma davasının da kabulü gerekirken; yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 11.04.2011, E. 2011/5229, K. 2011/6278.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir