Güven sarsıcı davranışa karşılık fiziksel şiddet uygulandığında tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilmelidir- Yargıtay Kararı

Güven sarsıcı davranışa karşılık fiziksel şiddet uygulandığında tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilmelidir

Kadının güven sarsıcı davranışına karşılık, kocanın da eşine fiziksel şiddet uyguladığı, eylemlerin gerçekleşen niteliğine göre; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda davalı-davacı kadının daha fazla kusurlu olmayıp; tarafların eşit kusurlu olduklarının anlaşılmasına göre davalı-davacı kadının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. (Y2HD, 26.05.2011, E. 2010/7938, K. 2011/9201.)

Güven sarsıcı davranışa karşılık fiziksel şiddet uygulandığında tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilmelidir

Toplanan delillerden davacı kocanın eşine şiddet uyguladığı, davalı kadının da güven sarsıcı davranışlar sergilediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında evlilik birliğinin temelinden sarsan olaylarda taraflar eşit kusurludur. (Y2HD, 13.06.2011, E. 2010/9923, K. 2011/10436.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin