Fiziksel şiddetin sürekli olmadığının kabulü, gerçekleşmiş olan kusuru azaltmaz- Yargıtay Kararı

Fiziksel şiddetin sürekli olmadığının kabulü, gerçekleşmiş olan kusuru azaltmaz

Mahkemece, davalı koca için somut bir kusurlu davranış gösterilmeden; davacı kadının birlik görevlerini yerine getirmediği, küçük çocuğuna kötü davrandığı; boşanmaya neden olan olaylarda davacı kadının daha fazla kusurlu olduğu; böylece Türk Medeni Kanununun 166/2 .maddesindeki boşanma koşullarının gerçekleştiği belirtilerek boşanmaya ve daha fazla kusurlu olduğu gerekçesiyle davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verildiği görülmektedir.

Oysa, toplanan delillerden; davalı kocanın eşine fiziksel şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği sabittir. Mahkemece, kocanın bu davranışlarının sürekli olmadığının kabulü, gerçekleşmiş olan kusuru azaltmaz. Tarafların gerçekleşen bu davranışları değerlendirildiğinde; davalı kocanın daha fazla kusurlu olduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle, mahkemenin davacı kadını daha fazla kusurlu bulması ve davacı kadının hem maddi hem de manevi tazminat taleplerinin bu kusur belirlemesine bağlı olarak reddine karar vermesi isabetsiz olmuş; bozmayı gerektirmiştir. Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen nedenlerle kusur belirlemesi ve buna bağlı maddi ve manevi tazminatlara ilişkin bölümleri yönünden bozulmasına (Y2HD, 13.10.2011, E. 2010/14196, K. 2011/15711.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir