Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasının açılma tarihinden sonraki olaylar boşanma hükmüne esas alınamaz- Yargıtay Kararı

Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasının açılma tarihinden sonraki olaylar boşanma hükmüne esas alınamaz

Toplanan delillerden davacı-davalı (koca)’nm eşine fiziksel şiddet uyguladığı, evi terkettiği sabittir. Davacı-davalı kocanın tanık beyanları soyut olup kadına atfı kabil bir kusurlu eylem ispat edilememiştir.

Fethiye 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2012/231 esas sayılı dosyasında kadına atfedilen olay ise boşanma davasının açılmasından sonraki tarihe ait olup yargılaması devam etmekte olan bu boşanma davasına esas alınamaz. Gerçekleşen bu duruma göre davacı-davalı (koca)’nm evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda tam kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Davalı-davacı (koca)’nm boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken kabulü ile boşanmaya hükmedilmesi doğru olmamıştır. (Y2HD, 01.12.2014, E. 2014/25531, K. 2014/24264)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir