Eşine kola şişesi fırlatmak fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşine kola şişesi fırlatmak fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerden; davacı-davalı kocanın, eşine “Salak, manyak” şeklinde sözler sarfettiği ve kolundan tutup tartakladığı, davalı-davacı kadının da kocasına kola şişesi fırlattığı ve saygısızca davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Tanık beyanlarına göre taraflar arasındaki olayların süreklilik göstermesi karşısında af ve birbirlerini hoşgörüyle karşıladıkları kabul edilemez.

Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında kadın da boşanmayı talep etmekte haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, kadının davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 28.04.2011, E. 2010/5974, K. 2011/7273.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir