Mal Paylaşımı Islaha Karşı Beyan Dilekçesi

ADANA 2. AİLE MAHKEMESİNE

Dosya No:

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : 2021 havale tarihli talep artırım dilekçesine karşı beyanlarımızı içeren dilekçemizin sunulması

TEBLİĞ TARİHİ : 2021 (UETS)

AÇIKLAMALAR

2021 havale tarihli talep artırım dilekçesini aynı tarihte e-tebligat olarak tebliğ almış bulunarak süresi içinde itiraz ve beyanlarımızı sunuyoruz.

1- 2021 tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızı içeren dilekçemizde de ifade ettiğimiz üzere bilirkişi davacı eşin katılma alacağının 50.000 TL olduğunu hesaplamıştır.

Öncelikle açılmış olan davanın reddini talep etmekteyiz. Mahkemeniz aksi kanaatte ise;

2- Vekil eden 12 tarihinde 125 plakalı BMW marka aracı babasının üzerine satın almış ve 2018 yılında bu aracı babasına satıp üzerine ekleme yaparak 28 plakalı aracı almıştır.

14 plakalı araç Ahmet adına kayıtlı olmasına rağmen vekil eden tarafından kullanılmış, vekil eden 14 plakalı (evlilik birliği içinde edinilen ilk araç) aracı alabilmek için 15 plakalı aracı babasına 25.000 TL karşılığında satmış (banka hesap dökümü Mahkemenize sunulmuştur), yeni araç bu bedele ekleme yapılarak alınmıştır.

Mahkemenizce, evlilik birliği öncesinde edinilmiş olan bu malın değerinin, paylaşıma konu aracın değerinden düşülmesi gerektiği göz önünde bulundurularak; 50.000 TL’den 25.000 TL düşülerek hesaplama yapılmasını talep etmekteyiz.

Mahkemeniz katılma alacağının 50.000 TL olduğu kanaatte ise;

3- Islah dilekçesinde her ne kadar 50.000 TL’nin dava tarihinden itibaren işletilecek faizi ile birlikte tahsili istenmişse de faizin 5.000 TL yönünden dava tarihinden, sonradan arttırılan 45.000 TL yönünden 15 tarihinde işletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ediyoruz. 2021

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir