Eklenecek Değer Talebinin Üçüncü Kişiye İhbarı Dava Dilekçesi

ADANA 8. AİLE MAHKEMESİ’NE

Dosya No:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

İHBAR OLUNAN:

KONU: Davanın Ahmet’e ihbar edilmesi, davaya konu ve ihbar edilen Ahmet adına kayıtlı olan 14 plakalı araca ve yine davaya konu ve ihbar edilen Ahmet adına kayıtlı olan Garanti Bankası 02 IBAN numaralı hesaba tedbir ve bloke konulması talepli dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Davalı, evlilik birliği içerisindeki birikimlerini müvekkilden kaçırma maksadı ile kendi hesabına yatırmayıp arkadaşının annesi Ayşe’nin Deniz Bank Seyhan Şubesi TR 11 IBAN numaralı hesabı üzerine yatırmıştır, bu işlemi 12 tarihinde gerçekleştirmiştir. Hesap dökümleri istendiğinde ortaya çıkacaktır. Müvekkilin bu bilgilere haiz olduğunu bilen davalı sonrasında bu parayı hesaptan çekerek müşterek çocuk Ahmet adına açılan Garanti Bankası TR 15 IBAN numaralı hesaba aktarmıştır. Bu bedel üzerinde müvekkilin katılma alacağı talebi söz konusudur.

Evlilik birliği içerisinde alınan 15 plakalı BMW marka araç; davalının bazı sebeplerle önce arkadaşı Mehmet üzerine aldığı sonra da ortak arkadaşları İdil üzerine devrettikleri ancak evlilik birliği içerisinde taraflarca edinilen bir araçtır. Davalı, müvekkil ile aralarının iyice açılmasından sonra acil bir şekilde BMW marka aracı satmış ve üzerine evlilik birliği içerisinde biriktirdikleri paradan da bir miktar koyarak müşterek çocuk ihbar olunan Ahmet üzerine Mercedes marka 13 plakalı bir araç almıştır. Yine mal kaçırma amacı ile bu girişimde bulunmuştur.

Mahkemenizin 10 tarihli tensip tutanağı 12. No’lu ara kararı gereği tarafların ekonomik  ve sosyal durum araştırılmasının yapılması istenmiş karar gereği müvekkil ve davalının 23 tarihli ekonomik araştırma raporları hazırlanmıştır. Davalı ekonomik araştırma raporunda oğlu adına kayıtlı bir aracının olduğunu beyan etmiştir. Davalının beyan ettiği araç, dava dilekçesinde belirttiğimiz katılma alacağı talebimiz olan 13 plakalı araçtır. Davalı kendisinin beyanı ile aslında kendisinin evlilik içerisinde edindiği aracın oğlunun adına muvazaalı bir şekilde sırf müvekkilden mal kaçırma niyeti ile kayıtlı olduğunu beyan etmiştir. Davalının kendi beyanı ile açık olduğu üzere müvekkilin evlilik birliği içerisinde edinilen araç üzerinde katılma alacağı söz konusudur.

Davalının adına kayıtlı başkaca bir mal varlığı olmayıp, müvekkilin katılma alacağının tahsilinin sağlanabilmesi amacı ile TMK Madde: 229 ve TMK Madde: 241. Maddeleri birlikte değerlendirilmek sureti ile davanın ihbar edilmesini ve tedbir konulmasını talep etme mecburiyeti hasıl olmuştur. Şu halde, TMK’nın 229. maddesinin uygulanabilmesi için bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda katılma alacağının elde edilemediği ve tasarrufta bulunan eşin mal varlığının bunu karşılamadığını belirtir mahkeme kararı, tasarruf ve devirden yararlanan üçüncü şahıslara ancak davanın ihbar edilmesi olması koşuluyla ileri sürülebilecektir. Bu halde alacaklı durumda olan müvekkilin davanın ihbarını ve tedbir konulması talebinin hukuki dayanağı açıktır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da bu talebimizin haklılığını vurgulamaktadır.(Ek 1)

Tensip tutanağı 14 no’lu ara kararı gereği Ahmet adına açılan Garanti Bankası 14 IBAN numaralı hesabın şubesi tarafımızca bilinmemektedir, bu sebeple Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne sorulmasını ve geçmiş 2 senelik dökümlerin istenilmesini talep ederiz.

SONUÇ İSTEK:

Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile;

Davanın müşterek ve yetişkin çocuk Ahmet’e ihbar edilmesine;

İhbar edilenin adına kayıtlı 14 plakalı araç üzerine ihtiyaten tedbir konulmasına;

İhbar edilenin adına kayıtlı Garanti Bankası 02 IBAN numaralı hesaba bloke konulmasına,

Yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir