Ortak konutu terk edip eşini ve çocuklarını aç bırakmak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Ortak konutu terk edip eşini ve çocuklarını aç bırakmak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacımn sık sık çocukları dövdüğü ve kayınbabasına aşağılayacı sözler söylediği ve kocasmın ailesinin ortak konuta gelip gitmelerini istemediği anlaşılmakta ise de; davalının da, ortak konutu terk edip eşini ve çocuklarını aç bıraktığı bu suretle evlilik birliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, eşini istemediğini ifade ettiği gerçekleşmiştir. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylara göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların her ikisi de aynı oranda kusurludur. Bu şartlar altmda eşleri birlikte yaşamaya zorlamamn artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 24.10.2011, E. 2010/16323, K. 2011/16842.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir